И ОЩЕ ПО ДОКЛАДНАТА НА Г-ЖА МУСТАКОВА!

Автор: Няма коментари Сподели:

 Около 22 хил. 700 лв. ще поиска Местната инициативна група от Общинския съвет и това  е нужно, за да се получат повече точки при оценката за стратегията, която трябва да бъде подадена при кандидатстването по подмярка 19.2.  С тази сума МИГ покрива критериите за максималния брой точки от критериите към Насоките за кандидатстване, а те са 5 – каза председателката на МИГ – Мария Мустакова.

            Защо парите се искат от общината? – Защото отново съгласно приложените критерии МИГ трябва да докаже наличието на финансов ресурс. Единственият вариант е общината, с решение на Общинския съвет – допълни г- жа Мустакова.

            „Агрокомерс 98” и НЧ „Иван Вазов”  нямат  връзка към момента с подаването на стратегията за финансиране по подмярка 19.2. Те имаха подписано споразумение с община Хисаря по подмярка 19.1 „За подготвителни дейности“. Те са партньори в реализирането на проекта по 19.1 – с това не се съгласи г-жа Мустакова.

    Нашата стратегия  е нов продукт. Тези две организации, представляващи стопанския и нестопанския сектор, участваха като партньори на община Хисаря при изготвянето на Стратегията миналата година, по договора,подписан от инж. Дойкова с Министерството на земеделието и храните за близо 58 хил. лв. Новата стратегия на Местната инициативна група е нова, преработена, за нея няма подписан договор за нови 58 хил. лв. Изпълнението и  е съгласно действащата нормативна уредба, спазени са всички изисквания, основана е на анкетно проучване и анализи и е готова за подаване за финансиране по подмярка 19.2 , стига да не срещнем други пречки, при набавяне на нужните документи – обясни  председателката на МИГ.

    Колкото до това ще има ли назначения в МИГ – да, ще има и те са определени в Наредба № 22. Не се знае още колко щата ще има в МИГ, но се знае , че оценката на проектите ще става по електронен път през ИСУН 2020, ще има и независими външни оценители. И сега МИГ ще кандидатства също  през ИСУН 2020, предоставяйки  цялата си информация по електронен път. Имаме сайт и там отдавна е качен Устава на Местната инициативна група.

По – нататък г-жа Мустакова каза: 

Присъствах на заседанието на три от четирите комисии към Общинския съвет, отговорила съм на всичките въпроси, които са имали присъстващите в тях общински съветници,  и не смятам, че съм подвела някого за каквото и да е. Факт е, че  Стратегията,  изготвена по подмярка 19.1, съдържаше две оперативни програми, а сега, така подготвената е с пет оперативни програми. Финасовият  ресурс беше на половина от сегашния  – 3 896 701 евро. И относно това дали защитавам интересите на община Хисаря, като представител на публичния сектор ще кажа само едно и то за пореден път във вашия сайт: И аз и кметът, и председателят на Общинския съвет  и вие колеги – общински съветници, всички сме там, за да защитаваме нечии интереси, а това са на хората, които са гласували доверие  –жителите на община Хисаря и единствените интереси, които трябва да се отстояват, това са интересите на хората. А и все пак говорим за Местна инициативна група. Благодаря на колегите, които подкрепиха докладната.

     Сега докладната на Мустакова трябва да се разгледа от общинските съветници. Тя е била готова още през юли, но защо не е внесена на заседание, а е оставена за месец август, когато са  летните отпуски, знае само един човек. И това е този, който насрочва заседанията.  И сега следва да мине на подпис. Съвпадение ли е, че като стане дума за МИГ, все с подпис се взема съгласието на съветниците? Така всичко става лесно- няма въпроси, няма обяснения, няма  разправии… 

А Мария Мустакова казва, че е готова да отговаря на всеки въпрос. И очаква никой да не и попречи да внесе стратегията на МИГ навреме, за да тръгне работата по проектите.

                                                                                                                 Тракийски Cвят

Предишна статия

Пророчества и съвети на Учителя Дънов за българите…

Следваща статия

Прокуратурата се превръща във властелин на съдебния процес

Други интересни