РЕПУБЛИКАТА НА АПОСТОЛА

Автор: Няма коментари Сподели:

Image title

6) „Не щат ли ни забележат в историята, която ние възкресяваме и й даваме нов век!? Не щат ли да ни поменуват по всичките черкви в Българско, докато трае името Българин!? Затова, гдето ние ще скъсаме веригите на България и ще извадим народът, с Благословлението Божие, от Ада в Рай!?“ (из заплашителното писмо)

7) „Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя – губя само мене си“ (до Панайот Хитов, април 1868).

                                                Наказателен закон

16. 1) „Който не е чист – убивам го!“ (до Данаил Попов, 16.IХ.1872) „Нему смърт, смърт и смърт!“ (до орханийци 29.I.1872)

2) „Предателите, чорбаджиите, изедниците и турските подлизурки ще да висят на едно дърво с наште неприятели – страшно ще бъде народното отмъщение! Който днес не желае да бъде свободен, той не е българин и не е човек! Или с нази и с народът, или с турските джелати и кръвопийци! Черно робство ли искате или златна свобода!?“ (позив, 10.III.1871) „Ние причисляваме в числото на нашите врагове и противници и ония български изроди и чорбаджии, които пречат на народната ни цел и ще ги преследуваме навсякъде и всякога!“ (Програмата на БРЦК)

17. 1) „Ако някой, бил войвода, бил член на комитета, бил вънкашен, бил кой бил, дръзне да издаде нещо на неприятелят ни, ще се накаже със смърт“ (Наредата).

2) „Ако някой от влиятелните българи, или войвода, подкупен от чуждо правителство, или от друго частно лице, поиска да ни пречи в работите под какъвто начин и да било, такъв ще се счита за неприятел и ще се наказва със смърт“ (Наредата).

3) „Ако някой очерни народната ни работа с нарушаванието на правото на други народности, също като нас страждущи, и такъв ще се счита за неприятел на отечеството ни и ще се наказва със смърт“ (Устав на БРЦК, 29.IV.1872)

18. 1) „Ако някой от служащите, като председателят [на БРЦК] и др. поиска да злоупотреби със служебната власт… ще се накаже със смърт“ (Наредата).

2) „Ако някой от касиерите… дръзне да вземе и усвои и най-малката част от поверените му пари, ще се накаже със смърт“ (Наредата)

19. „Ако някой презре и отхвърли предначертаната държавна система „демократска република“ и състави партии за деспотско-тиранска или конституционна система [в см. монархия], то и таквизи ще се считат за неприятели на отечеството ни и ще се наказват със смърт“ (Наредата).

ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА                                                    Велислава Дърева

                                                                                        В. Дума     http://afera.bg

Предишна статия

СЛЕД ИНСТРУКЦИЯ ОТ БЕЛИЯ ДОМ БОРИСОВ ПОИСКА ЕС ДА Е КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА НАТО…

Следваща статия

НАРОДЕ???? РЕПУБЛИКАТА НА АПОСТОЛА

Други интересни