П О К А Н А

Автор: Няма коментари Сподели:

П О К А Н А

Местна инициативна група Хисаря

организира информационни кампании на тема:

Подходът „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) в рамките на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г

Събитията ще се проведат

на 18 март 2017 г. от 12.00 часа

и

19 март 2017 г. от 10.00 часа

адрес: гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко”№14

в залата на Община Хисаря

Каним всички заинтересовани страни да присъстват:

– Община Хисар
– Микро, малки и средни предприятия
– Земеделски производители и кооперации
– Читалища и неправителствени организации
– Местни поделения на вероизповедания
– Настоятелства на детски градини и училища
– Спортни клубове
– Активни граждани

Срещата е във връзка с проявения интерес и изразено желание от провеждането на допълнителни информационни кампании и срещи и включването на допълнителни оперативни програми към Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Заповядайте!

Предишна статия

И ЗНАЕТЕ ЛИ – НЯМА КОЙ! ВИЕ СТЕ И КОЙ, И ТОЙ…

Следваща статия

ХИСАРЧАНИН – КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Други интересни