Хисаря…

Автор: Няма коментари Сподели:

Началник отдел “Устройство на територията,строителство и техническа инфраструктура при община”.

А. Допуска до конкурса следния кандидат:

Димитрина Стоянова Кьорлинска:

1. Етап на 13.10.2016 година от 9.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Хисаря.

2. Етап – интервю. Ще се проведе на 13.10.2016 година от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Хисаря.

Б. Не се допуска до конкурсаследния кандидат:

Красимир Кавиков поради непълен комплект документи.

Недопускането до конкурса може да бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването на списъците пред органа на назначаването.

                                                                                                        Тракийски Свят

Предишна статия

България…

Следваща статия

УСИЛЕНА РАБОТА ПРЕЗ НОЩТА

Други интересни