НОВАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

       

     Самые дешевые обменники                                             

                                    Ирина Кирилова

    На последното заседание на Общинския съвет, проведено на 19 юли 2016 година, с протокол № 19, беше взето  решение № 170. С него бе учредена Местна инициативна група и за неин представител беше избрана Мария Мустакова – общински съветник от групата на БСП.

 • Г- жо Мустакова, при вашето избиране имаше противоречиви мнения между съветниците. Защо се получи така?

 • Може би затова, че докладната беше внесена допълнително в деня на сесията. Тя беше допълнително приложена към дневния ред. Не беше обсъдена достатъчно добре и затова се стигна до там.

 • Вас ви предложиха като човек, който има опит. Разкажете за вашия опит  при изработването и осъществяването на европейски проекти!

 • От 2010 година, когато беше закрито училището в Старосел, не работя вече в община Хисаря. Работя в град Пловдив в едно училище с не малък по брой ученици от етническите малцинства. През 2012 година беше стартирана работата по национални и европейски програми за социализация и интеграция на децата от етничеките малцинства,  за ограмотяването и допълнителното обучение за  завършване на клас  – етап на обучение на техните родители и от там започна моята работа по различни европейски програми. Работя по европейски проекти заедно с други училища и институции, така че в образователните програми и в частичност в други,  имам своя опит.

 • Тези проекти реализилани ли са, или останаха само в папките?

 • Реализирани са проектите и към момента всичко е приключено. Няма проект, в който да участвам и да работя в момента.

 • Сега е създадена Местна инициативна група в община Хисаря. Основната работа ще бъде насочена към публичната и земеделската дейност. Това не ви ли притеснява?

 • Не, не ме притеснява. Наета е фирма, която да изработи стратегията. Нека да седнем да видим какво са ни заложили, да го обсъдим, ще имаме време да направим и съответните корекции и тогава ще можем да говорим и за конкретни суми и как ще бъдат разпределени при земеделските производители, и в предприятия извън селския и публичния сектор. Тогава ще се изяснят и критериите – за какво могат да кандидатстват и за какви суми.

 • Кога очаквате да бъде регистрирана Местната инициативна група?

 • Работим доста усърдно относно регистрацията. Учредителното събрание беше на 16 август 2016 година. Подготвя  се документацията с юрист, който допринася нашата работа да бъде по – лека и документално изрядна. На 19 август, или най- късно  на 22 август предстои документацията да бъде внесена в съда за регистрация.

 • Имате ли вече екип?

 • Активно ми помага заместник- кметът на общината – г-жа Тони Илиева, служителите от общината, защото община Хисаря е партньор на сдружението. Работата е екипна и върви добре и ще се справим, въпреки кратките срокове .

 • Седми септември е доста близка дата.

 • На  седми септември предстои да бъде внесена стратегията. Надяваме се, че дотогава ще получим  регистрацията. Предстои едно обсъждане, което ще бъде направено, и ще има още едно събрание на сдружението, на което ще бъде приета стратегията във финализиран вид.

 • Имате вече Управителен съвет?

 • Да, Управителният съвет беше избран на 16 август на учредителното събрание. На него присъстваха 33 представители на различни сектори, съответно съобразени с представянето им до 49 процента, защото не трябва да нарушават този процент на участие в сдружението, за да няма конфликт на интереси. Учредителното събрание и неговите членове избраха своя Управителен съвет. Аз съм председател като представител на община Хисаря. Аз не гласувах за себе си. В голяма част от въпросите, които се гласуваха, аз гласувах „въздържал се”. Юристката прецени, че аз трябва да водя събранието и аз сметнах, че мога да гласувам за приемането на устава например, но не и за определени хора.

 • От колко члена е Управителният съвет?

 • Единодушно се взе решение Управителният съвет да бъде от пет човека. Читалище „Иван Вазов” си дадоха отвод. Бяха избрани:

 Представител на публичния сектор в УС на МИГ Хисаря: Община Хисаря, представлявана от Мария Петкова  Мустакова.Представители на нестопанския сектор в УС на МИГ Хисаря:

Народно читалище „Соколов 1919”, представлявано от Цонка Ненкова Пачева.

 Туристическо дружество „Орела 1935,представлявано от Стоян Минчев Чолаков.

Представители на стопанския сектор в УС на МИГ Хисаря:„Национал 2009“ ЕООД, , представлявано от Кирчо Димитров Иванов,

 „ЕЙ ДЖИ Холидейс“  ООД, представлявано от Емил Нанев Нанев.

   Сред учредителите са били фирма „Паничери БГ плод 2004”, представена от Тинка Салутска, земеделските производители Стнанислав Мерджанов от Ново Железаре, Атанас  Кисьов от Хисаря, Станьо Цоковски от Старосел, Мирослав Дадански от Старосел, представители на две училища, една детска градина, читалища. Всички са били с набор от документи, за които е направена проверка изрядни ли са. Земеделските производители ще участват и със собствен дял. 

    След като сдружението има регистрация и стратегия, те ще могат да бъдат представени в Министерството на земеделието и храните.

   Все още не се знае точната сума европейски пари за Местната инициативна група в община Хисаря,  но става дума за около един милион EURO.

                                                                     Тракийски Свят

Предишна статия

Скромно българско участие в Рио днес

Следваща статия

От началото на август “черното злато” е поскъпнало рекордно с 22%

Други интересни