Властта ни разреши да връщаме старо желязо!

Автор: Няма коментари Сподели:

В рамките на не повече от 100 лв. на година може да получи всеки за предадените стари тигани и тенджери, но никой не може да си помисли за предаване на елементи от критичната инфраструктура, защото това е наказуемо. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред журналисти след днешното заседание на Министерски съвет.

На заседанието са били одобрени промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвежда намаляване на банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, което отразява препоръките на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Въвежда се банкова гаранция за дейности с отпадъци от електрическо и електронно оборудване и стари моторни превозни средства. Досега такова изискване в Закона за управление на отпадъците не е съществувало. Целта е да се ограничи нелоялната конкуренция.

„Основната цел на промените е да се прецизират текстове от досега действащия Закон за управление на отпадъците, да се облекчи бизнесът в посока въвеждане на ясен регламент по отношение на санкциите, които се прилагат. Банковите гаранции вече се прилагат не само от операторите, които боравят с отпадъци от черни и цветни метали, но и от оператори, които боравят с отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, тоест постига се равнопоставеност между операторите. По този начин се избягва и рискът от неравнопоставено третиране, изсветлява се секторът”, коментира министър Василева.

Тя каза още, че се въвежда ясен регламент за така наречените площадки за вторични суровини, като те могат да бъдат разполагани извън жилищните райони в промишлените зони на населените места. По думите на Ивелина Василева само общините имат правото да разполагат в рамките на жилищните райони такъв тип площадки. Целта е да се елиминират рисковете, които се създават за здравето на хората.

„Това, което предвижда новият законопроект, е даване на възможност на физически лица да предават отпадъци от черни и цветни метали, съгласно препоръката на КЗК. В рамките на една година физическите лица могат да получат до 100 лв. заплащане за предаваните от тях отпадъци. Това е касово разплащане, като се прилагат всички документи за проследяване на произхода на отпадъците. Имаше желание от страна на операторите за по-високи средства, които биха могли да бъдат получавани, но ние смятаме, че това е реалистичното предложение, което от една страна отразява становището на КЗК и от друга страна елиминира рисковете за търговия с отпадъци, които са предмет на кражба на критична инфраструктура”, каза още тя.

Василева уточни, че ако бъде установено такова предаване на критична инфраструктура, то ще се санкционира

„Ние подкрепяме и предложенията за промени в Наказателния кодекс за още по-строги изисквания, за криминализиране на тези нарушения. Това е изключително рисково – при подобни действия може да бъде заплашен животът и здравето на хората”, коментира тя.

Като критична инфраструктура се определят релси от железопътна инфраструктура, кабели от електроразпределението, елементи от пътната инфраструктура – мантинели по пътищата, шахти. Това не е позволено и ще бъдат прилагани най-строги санкции, включително и за операторите, които боравят с такава инфраструктура, те ще подлежат на отнемане на разрешителни.

Трябва да има ясна отчетност за това кой какво предава и по този начин и чрез информационната система, която е в ИА „Околна среда” ще се проследява произходът на отпадъците.

Санкциите – отново се отразяват препоръките на КЗК, която излезе със становище, че в някои случаи са прекомерни. Когато за едно нарушение се прилагат няколко наказания, в това число отнемане на банкова гаранция, отнемане на право за работа на оператора и налагането на имуществена санкция, е прецизирано в съответствие с препоръките на комисията, за да има пропорционално действие от страна на контролните органи и за да има равнопоставеност на операторите на пазара.

Ще се санкционират и вандалските прояви, свързани с изгаряне и увреждане на контейнери.

https://news.bg

Предишна статия

Пазарджик стана първият град в България…!

Следваща статия

Последни новини от наши читатели!

Други интересни