Фермери имат 9 месеца да усвоят 60 000 000 лева.

Автор: Няма коментари Сподели:

Фермерите с одобрени проекти по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” са длъжни да започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок, не по-дълъг от 9 месеца от датата на подписване на договора. 

Само ако в проекта има строително-монтажни работи, изпълнението на проекта може да започне до 12 месеца, съобщи фонд “Земеделие”. Тези изисквания са записани в договорите с бенефициентите.

Стопаните трябва да уведомят писмено фонд “Земеделие”, че са започнали изпълнението на проектите си, като представят документ за авансово или частично плащане в размер, не по-малък от 20 на сто от одобрената субсидия. 

Това може да са фактури или подписани приемно-предавателни протоколи. Така след 9 до 12 месеца фермерите трябва да докажат, че са усвоили поне 60 млн. лв. от бюджета по приема на 4.1, който е за 300 млн. лв.

Документите, които доказват направените разходи, трябва да бъдат изпратени с придружително писмо в свободен текст на адреса на фонд “Земеделие” в София.

Ако изпълнението на проекта не е започнало в срок и не са представени писмени доказателства за разходи, то фонд “Земеделие” с шеф Румен Порожанов ще прекрати едностранно и без предизвестие договора. 

В този случай стопанинът дължи на фонда и обезщетение в размер на полученото вече плащане, както и неустойка от законната лихва върху сумата. Когато няма направено плащане, се начислява неустойка от 5% от одобрената субсидия. 

Фермерите няма да плащат глобата, ако до изтичане на 6 месеца от сключването на договора уведомят фонда, че се отказват от помощта. 

http://www.bgfermer.bg

Предишна статия

УНИКАЛНА ИЗЛОЖБА В ХИСАРСКИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ!

Следваща статия

Кой е виновен?

Други интересни