ПО – КЪС ПЪТ – ПОВЕЧЕ МИЛИОНИ!

Автор: Няма коментари Сподели:

от podozritelen M

12 Март, 2016 | 14:30

“В статията, озаглавена “Цифри, които говорят”, трети абзац, четем следното: “Рехабилитацията на пътя Калояново – Ст. Железаре, е за 6 (шест) милиона, 208 хил. 0.43 лева”! Въпрос към г-н Коста Стаменов: До колкото ми е известно, отсечката от с. Калояново до с. Житница е рехабилитирана със средства на община Калояново! Дали информацията ми е погрешна, или просто някой от община Хисар е гепил двете МИЛИОНЧЕТА, приписвайки си ремонт, който не е извършен???”

                       

                                  ПО – КЪС ПЪТ – ПОВЕЧЕ МИЛИОНИ

                                                                                              Ирина Кирилова

   Ако минете през Ново Железаре, ще видите табела, на която пише, че пътят се ремонтира по Програма за развитие на селските райони и е на стойност 5 718 521.053 лв.

    Ако отворите отчета за изпълнение на инвестиционната програма на община Хисаря, ще прочетете:

„Рехабилитация на път PVD -1057 село Калояново – село Старо Железаре от километър  0-00 до километър 12-005.63.”

Общата стойност на проекта е 6 208 042 лв. Отчетът, поднесен на съветниците за изпълнение по оперативна програма, е 6 208 043 лв.

    В информация  от 18 септември 2015 година в сайта на община Хисаря четем: „Откриха пътя Калояново – Ново Железаре – Старо Железаре в пътен участък 5 клм.465 м. на стойност 6 833 546 лв. с ново пътно легло и настилка от асфалт и бетон.

     Ако пътувате за Житница, до пазара на Калояново ще видите табела, на която пише: „ Рехабилитация на път Калояново – Житница – Старо Железаре от километър 0 + 000 до 6 + 540 и подмяна на водопроводната мрежа по трасето на пътя в рамките на регулацията в Житница.

Проектът се изпълнява по Програма за развитие на селските райони – основни услуги за населението и икономиката на селските райони с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойност на проекта 3 739 254 лв. Километри – 6 и 540 м.”

    Проектът е направен по поръчка на инж. Александър Абрашев – бивш кмет на община Калояново. Най- важното, което е поискал, е пътят да не мине през частни имоти, защото се усложнява работата, когато парите идват от Европа.

    От срещата ми с главния финансист на община Калояново разбрах, че от община Калояново са асфалтирали пътя от Калояново до табелата за край на община Калояново, извън Житница. Това става по същата Програма за развитие на селските райони по мярка 321 и изпълнението на проекта струва 4354990 лв. с ДДС. В тази цена влизат авторски надзор, строителен надзор, управление на проекта, строително- монтажните работи и др. В тази цена влиза и подмяната на водопроводните тръби в Житница и смяната на тротоарите в регулацията на Житница.

     Това е един общ проект между двете общини – каза в разговора ни инж. Абрашев, защото така са могли по – лесно да получат средства.

     Осъществяването му  в хисарския участък се извършва по времето на управлението на инж. Пенка Ганева. Сменени са водопровдните тръби в Ново Желазера, както и тротоарите в двете села – Ново и Старо Железаре – казаха специалисти от Териториално селищно устройство в община Хисаря.

     Какво се оказва? Община Калояново ремонтира  участък от 6 километра и 540 м. за 4 354 990 лв. с ДДС.

     Община Хисаря прави това за участък от 5 километра и половина за 6 208 043 според отчета на инвестиционната програма, а според информацията на сайта за 6 883 546 лв.

Остававам с уговорката, че никъде в отчета за изпълнение на инвестиционната програма не е писано тези пари с ДДС ли са.

    Според бившият кмет на община Калояново техният участък е с един километър повече  от хисарския и струва два милиона по- малко. Сравних сумите, написани  на двете табели и това се оказа вярно.  Още по – точно – 1 979 267 лв.

     Защо се е получило така? Лошо сключен договор с изпълнителя ли е довел до факта община Хисаря да даде повече пари? 

Възложени ли са допълнителни строително – монтажни работи и предвидено ли е това в договора? 

С ДДС ли е сумата, която беше представена на съветниците?

    Да не забравяме и факта, че изпълнителят  на пътя на двете общини е една и съща фирма – Път инженеринг.

Имаме общински съвет, който трябва да контролира действията на кмета. 

Не е ли време да си влезе в ролята?

     Аз няма да правя заключение. 

Читателите ни са достатъчно интелигентни, за да анализират фактите, които поднесох.

Предишна статия

Нашите читатели се събудиха най – сетне!

Следваща статия

Прочистване от шлаки, токсини, тежки метали.

Други интересни