Последни новини от Хисаря!

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                         ПОЛИТИЧЕСКА ЗАГУБА

    Общинският съветник и председател на общинската организация на ГЕРБ – Б.Ц.Г. подаде жалба в Административния съд в Пловдив против решението на Общинската избирателна комисия – Хисаря.

То е взето с протокол № 31 от 21.12.2015 година. С това решение комисията отказва да прекрати правомощията на общинския съветник инж. Ненко Костов и да даде право на следващия кандидат от Националния фронт за спасение на България.

    Съдийски състав с председател Георги Пасков намира жалбата за недопустима. Мотивите са, че ОИК след изборите на 25 октомври 2015 година е обявила за избран Ненко Костов.

    С писмо Централната избирателна комисия е уведомила ОИК Хисаря, че общинският съветник е бил осъден условно с влязла в сила присъда, но не е уведомила, че на мястото на Костов трябва да влезе седващият кандидат на Националния фронт за спасение на България.

    Так съдът реши, че не е налице акт, който да подлежи на обжалване.

Жалбата на Б.Ц.Г. остана без разглеждане. Съдът прцени, че решението на Общинската избирателна комисия не засяга по никакъв начин правата и задълженията на Бойко Г.

Накрая съдът

                                                               ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Ц. Г., в качеството му на общински съветник и общински ръководител на ПП “ГЕРБ” – община Хисаря, против решение на ОИК – Хисаря №217, взето с протокол №31 от 21.12.2015г., с което е постановен отказ да бъде избран за общински съветник на мястото на общинския съветник Н.В.К. следващия кандидат за общински съветник от листата на ПП „Национален фронт за спасение на България”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 19 по описа за 2016г. на Административен съд – Пловдив.

                                                                                                                Тракийски Свят

Предишна статия

Самолет изтребител F-117

Следваща статия

Кой как краде в България?

Други интересни