Съветниците приеха бюджета на общината за 2016 година.

Автор: Няма коментари Сподели:

Съветниците приеха бюджета на общината за 2016 година. 

Предлагаме ви извадки от него.

Рамката на бюджета за 2016 година е 9 534 797лв. 

Държавната отговорност е 4 362 030 лв, а общинската отговорност – 4 654 695 лв.

Очакват се повече от половин милион местни приходи, с които да се дофинасират държавните дейности. 

Държавните субсидии ще бъдат малко повече от 3 милиона и половина. 

Парите са повече, в сравнение с 2015година, тъй като има увеличение на минималната работна заплата и увеличение в образованието.

Общината очаква целеви субсидии за основен ремонт на общински

пътища на стойност 291 600 лв.

За почистване през зимата парите са 39 900 лв.

Всички училища и детски заведения в община Хисаря прилагат система

на делегирани бюджети. За там парите са 2 116 114 лв.

За детските градини парите са 259 407 лв.

75 858 лв. са за здравеопазване.

Почти 400 хил. лв. са разходите за заплати, осигурителни вноски и издръжка на Центъра за обществена подкрепа в Хисаря /ЦОП/, дневните центрове за стари хора в Хисаря и в Старосел и Дома за стари хора в Старосел.

За домашен социален патронаж са предвидени 118 228 лв.

За заплати, осигуровки, други възнаграждения и издръжка на Общинския съвет парите са 125 485 лв.

                       Издръжката на общинската администрация е 589 099 лв.

Общината влиза в 2016 година с особена финансова тежест от първия програмен период.

-Значителен дългосрочен дълг, поет за съфинасиране и за финансови
корекции.
– Кракосрочен дълг за мостово финансиране, подлежащ на
възстановяване от оперативни програми и Програма за развитие на
селските райони през 2016 година с окончателни плащания.
– Висок риск от нови корекции по приключилите през 2015 година
проекти.
Предвиден е максимален размер на новия общински дълг за 2016 година
от 681 хил. лв.
От 2015 година има преходен остатък от държавна отговорност – 781 474 лева.

                                                                                                           ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Фото Любен Акълийски

Предишна статия

За секретар на ОИК Хисаря – Минка Рахова!

Следваща статия

НОВ СЕКРЕТАР НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ!

Други интересни