СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ХИСАРЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:

                             СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ХИСАРЯ

Днес бе една от най – важните сесии на Общинския съвет, защото се приема бюджета на общината за 2016 година и инвестиционната програма. 

Освен това в дневния ред беше включено и приемането на нова структура на общинската администрация.

Отчет за спортния календар и новите задачи през тази година, отчет на културния календар и новия културен календар за тази година са

въпросите, които обсъдиха общинските съветници. 

Точката със списъка на обектите общинска собственост – публична и частна и кои са дружествата и консорциумите с общинско управление и разпореждане с общинска собственост предизвикаха интерес. Съветниците разгледаха заданието за Общ устройствен план и опорен план на община Хисаря.

Маломерни имоти от общинския поземлен фонд и отдаването им под наем за една стопанска година – беше другата точка в дневния ред

Отчет за безопастността на движението, решение за безвъзмездно отдаване право на строеж за построяване на параклис на Красновски бани

също бяха обсъдени.

Подробности – в следващите дни.                                       ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Бежанците тръгват през България!

Следваща статия

«Кораба е невидим» – «Адмирал Горшков»!/на руски език/

Други интересни