Висшият съдебен съвет проведе първа среща с министъра на правосъдието Екатерина Захариева!

Автор: Няма коментари Сподели:

Снимка: Информационна агенция “Фокус”

София. Висшият съдебен съвет проведе първа среща с министъра на правосъдието Екатерина Захариева, съобщиха от пресцентъра наВСС. С „Добре дошла” и пожелание съвместно да финализират важните теми за реформата в съдебната система, Висшият съдебен съвет посрещна министъра на правосъдието Екатерина Захариева. 

Работната среща преди първото за годината заседание на Съвета бе инициирана от министър Захариева, която предложи диалогичен стил на работа и пожела съвместно с Висшия съдебен съвет да направят това, което всички очакват в реформата на съдебната система. Министърът на правосъдието представи основните приоритети на своя екип: ускоряване на работата по изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), подготовка на измененията на процесуалните закони и на Наказателния кодекс, въвеждане на електронното правосъдие, както и хармонизиране на други закони с европейските директиви. 

Г-жа Захариева сподели своето виждане да бъдат обединени внесените в Народното събрание три законопроекта за изменение на ЗСВ в един, като се вземе положителното от всеки от тях, както и да бъдат отчетени направените от магистратите предложения при обсъждане на законопроекта на Министерството на правосъдието по апелативни райони през 2015 г. Министър Захариева посочи, че създаването на Консултативен съвет към Министерския съвет е разписано в актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система, приета от Народното събрание през януари 2015 година. 

В него ще бъдат коментирани измененията на Закона за съдебната власт, електронното правосъдие, за което са осигурени средства по Оперативна програма „Добро управление”, кариерното израстване на магистратите и други теми, с участие на всички заинтересовани страни. Членовете на Висшия съдебен съвет поставиха въпроса за внесените от тях през 2013 г. в МП предложения за изменение на ЗСВ, свързани с кариерното израстване и оценяването на магистратите, които ще позволят да се ускорят конкурсните процедури. 

Те поискаха в новия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт да бъдат отчетени направените от магистратите по апелативни райони коментари по проекта на МП, както и да се вземе предвид изготвеното от Съвета становище. 

По време на срещата членовете на ВСС и министърът на правосъдието се обединиха около необходимостта от полагане на съвместни усилия и взаимодействие при реализиране на набелязаните цели и приоритети, явяващи се от съществено значение за изпълнение на съдебната реформа и за подобряване на процеса на правораздаване.

Предишна статия

Туризъм, „Южен поток“ и проституция – коментари в световните медии!

Следваща статия

Кралство Саудитска Арабия./на руски език/

Други интересни