Учителя сам си спрял сърцето на 27 декември 1944 година.

Автор: Няма коментари Сподели:

Има безброй предсказания, направени от по-просветени души. Някои от тях още не са потвърдени и изчакват своето време, ако са достоверни, и други, които може да заключим, че вече са се случили. Петър Дънов е акцентирал в хилядите си проповеди и на това какво очаква не само България, но и целият човешки род. 

Дънов предрича още, че народите ще сключат нов завет за взаимопомощ, обединение и мирно братство, като съветът, на който ще се изготви той, ще се проведе в София. Учителят дори пророкува, че България ще стане вторият Ерусалим. Че е новата книга на духовните повели и принципи, новата Библия, по която ще живеем, ще бъде написана първо на български език.

Петър Дънов е един от великите пророци и духовни хора на историята. Наричан е от последователите си Учителя или Беинса Дуно, като според някои източници етимологията на името има санскритски корени. Превежда се – този,

Който носи доброто чрез словото

Петър Дънов е философ, основател на религиозно-философско учение. Роден е на 11 юли 1864 г. във варненското село Хадърча, днес Николаевка. Той е третото дете на първия български свещеник в морската столица Константин Дъновски и на Добра Георгиева. Негов дядо по майчина линия е чорбаджи Атанас Георгиев, български възрожденски поборник за църковна независимост.

През 1872 г. Петър Дънов постъпва в основно българско училище в село Хадърча, а след Освобождението завършва и петокласна мъжка гимназия във Варна. От есента на 1887 г. до лятото на 1888 г. учителства в русенското село Хотанца. Същата година заминава за САЩ, където е студент първо в Методистката теологическа семинария Дрю в град Медисън, а след това и в Теологическия факултет на Бостънския университет. Една година посещава занятията и вМедицинскияфакултет, от където получава сертификат замедик.

През 1895 г. Петър Дънов се завръща в България, установява се във Варна и отказва предлаганата му длъжност на методистки проповедник. Година по-късно издава книгата „Науката и възпитанието”, в която анализира пътя на човека в световната драма и говори за основите на нова култура, която предстои да настъпи през идващия век.

Учението на Петър Дънов е наречено дъновизъм – съчетаващ в себе си и християнство, и мистични източни религии. Той


Създава и Всемирното бяло братство

В основата на дъновисткото учение стои вярването в прераждането. Дънов дори вярвал, че в него се е преродил самият дух на Исус, който се вселява в различни хора в период през 2000 години, за да може да подготви съзнанието на хората за новата шеста раса.

Според Петър Дънов пред човечеството стои преминаването през шест етапа на развитие, като всеки етап създава цивилизации, които съществуват паралелно. От тези цивилизации обаче само една ще успее да положи устоите на следващата група. За Учителя, както наричат Дънов, следващото стъпало е отредено за християнството. Именно затова неговото учение е и толкова популярно сред християните.

Според Дънов в Рила има силен източник на космическа енергия и затова до ден днешен там се провеждат ежегодните събори на последователите. За него прераждането на душата е необходимо за нейното израстване и еволюция, защото само по този начин разумното човешко същество придобива опита, който е нужен и развива необходимите знания и умения.

Дънов казва, че да се преродиш, всъщност означава да се захванеш отново за работата, която си напуснал. Това е пътят, по който рано или късно ще бъде достигната крайната цел на човешкото съществуване, а именно сливането с Абсолюта и връщането към изходната точка на духовното развитие, но вече след възможно най-високия завой на спиралата. Учителят допълва, че

Човекът съществува не само на Земята 

и не само в Слънчевата система. Хората населяват цялата звездна вселена, всичките планети и слънца, а много от човешките същества по другите вселени са далеч по-напреднали от нас.

Дънов вярва, че най-голямата човешка ценност е единният живот. Човек сам гради своето щастие или обратно – нещастие. Хората са подвластни на закона на прераждането, вървейки от един към друг живот към съвършенството. Смисълът на живота на човек, който минава през различните превъплъщения, е реализирането на висш разум, развитието на способности на друго ниво, освобождаването от ограниченията на нисшата форма на съществуване.

Петър Дънов говори и за смъртта като начин за пресяване, а от другата страна е животът на безсмъртието. Който не може да мине там, остава в живота на ограниченията. Смята също, че и след смъртта си грешникът остава такъв, освен ако не мине от другата страна. Това означава, че трябва да започне да мисли. Умът може да промени природата на човека. Той е безсмъртното начало.

По думите на Учителя, след смъртта човек не еволюира. За да се случи това, трябва да се роди отново. Той говори за свръхсъзнание, което щом се пробуди у човека, той няма да се плаши от смъртта. А

Негативните мисли внасят смърт

Казва също, че когато любовта напусне сърцето, човек е изложен на смърт.

Дънов смята, че след като човек напусне тялото си, вече има друго, невидимо, прозрачно тяло – самосъзнание. За съзнателния човек смърт няма. Учителят вярва, че когато умре, човек влиза в други хора и продължава оттам, където е прекъснал. Според него е лошо, когато смъртта е преждевременна, защото не можеш да се освободиш, преди да изживееш договора, който имаш със Земята.

Най-невероятната кончина сред бележитите българи е именно тази на Петър Дънов. Последователите на лечителя и мистик твърдят, че той сам спрял сърцето си. Причината била комунизмът, който пускал корени у нас.

„Дъновистите не признаваха медицината, въпреки че сам Дънов бе завършил медицина. Те отричаха илекарствата, а признаваха изключително лекуването чрез билки, диетичен живот, живеене сред природата и физически упражнения. Най-бърз ефект се получаваше при хора с разстроена нервна система и психически заболявания. Ширеше се легендата, че такива хора Дънов

Лекувал само с десницата си върху челото

им”, пише съвременничката Райна Костенцева.

За България Петър Дънов предрича, че ще се съхрани като единна държава. Ще играе важна роля в един по-добър утрешен свят, свързан с въздигането на сродни на нас народи като руския. Дънов често е напомнял, че славяните като общност олицетворяват щедростта, самопожертвователността, братството и човеколюбието, а конкретно българите са символично волята в това духовно единство. Българите като нация ще имат решаваща роля в инициирането на големи проекти, ще са активна и водеща сила в реализирането им.

Кармата отключва окови

Учението на Петър Дънов съчетава в себе си елементи от мъдростта и на Изтока, и на Запада. Мъдрост, която е събирана хилядолетия. От духовния Изток до наши дни достигат и формулировките на великите закони за Космоса, кармата и прераждането.

Духовната еволюция на хората се осъществява именно по законите на прераждането и кармата. Преражданията на човек му дават възможност да реши успешно задачите, които кармата му поставя, и по този начин да се освободи от кармичните ангажименти. Според Учителя, онова, което хората наричат съдба, всъщност е кармата. Съдбата е карма, която притежава причини и следствия, които самите ние създаваме. Думата „карма” пък има санскритски произход. Означава „дело, действие, въздействие”.

Дънов вярва, че кармата може да бъде коренно променена на основата на искреното покаяние и последвалите дела на прочистеното съзнание. Ако по някакъв начин се противим на кармата, то това само би влошило сегашното ни положение. Това, което е предвидено да се случи на човек, ще му се случи, без той да може да го избегне. А ако приемаме злото, което ни се случва, разумно, след него неизменно ще дойде доброто. Точно по тази причина всички велики духовни учители съветват да приемаме живота си с благодарност и да осмисляме онова, което ни се случва.

Действието на кармата се явява и като връзка между миналото, настоящето и бъдещето. Миналите постъпки се проектират в настоящето. Според Дънов кармата е задача, дадена на човека, която той трябва да реши правилно. Човешкият живот е така устроен, че всяко дело на хората получава своята отплата, според стойността, която има.

Прекомерната любов е вредна

Учителят Дънов е изнасял безброй беседи по различни аспекти от човешкия живот. Една от тях е посветена на любовта, в която дава безценни съвети за хармонична и пълноценна емоционална връзка. Ето какво казва той: „Мисълта е способна да контролира. Ако прекалено силно обичате един човек и постоянно мислите за него, вие му причинявате вреда. Това го прави неспокоен. Любовта означава да оставиш човека спокоен и да искаш само най-доброто за него”.

Ето и най-популярните съвети на Дънов за любовта:

– Когато искате да ви обичат, не трябва да се съмнявате. Ако искате да обичате, не трябва да се страхувате.

– Знайте, че любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов. И не съжалявайте за нея.

– Най-грешно е да се страхувате от лъжата в любовта. Любовта не се страхува от лъжата. Слънцето е едно за всички, макар някои да вършат престъпления.

– Когато искате любов, то трябва да сте готови на нещо повече от жертва. Жертвата сама по себе си е единствено закон за изкупване на нашите грехове. Любовта изисква повече.

– Човек трябва да бъде готов да жертва всичко в света за любовта. И във всички противоречия трябва да види красивото и хубавото.

– Носите ли любовта в себе си, където и да отидете, ще ви приемат с отворени обятия. Вие сте изпълнени с мир, радост и веселие.

Горещата вода запазва младостта

Водата, според Дънов, като основна съставка в организма е много важна. Първият съвет на Учителя е срещу треска – пият се 3 чаши гореща вода без храна. Който иска да поддържа тялото си живо с напредване на годините, трябва да запази подвижността му. За целта е необходимо човек да не преяжда и да пие гореща вода. Тя помага за разтваряне на утайките, образувани от храната. Също така, горещата вода, примесена с рициново масло, ще помогне за запечен стомах.

При възбуда и нервност обаче съветът на Дънов е да се вземе студен душ. Водата освобождава гнева от човешкия организъм. За много гневните хора се препоръчват 6 студени душа годишно – това ще уравновеси силите в тялото им.

Солената вода пък е идеалният лечител при хрема. Няколко затоплени капки вода с малко сол в носа, няколко поредни пъти пресичат хремата моментално.

За страдащите от безсъние, съветът е да изтрият тялото си с кърпа, потопена в топла вода, и тогава да легнат. Така се изтрива негативното, което пречи на заспиването.

Атомни ракети ще сринат Ню Йорк

Едно от пророчествата на Дънов отвежда именно към Сирия. „Ще стане тази трета расова война, която ще се води 20 години по въздух и вода, както и с бомби. Ню Йорк ще пострада от ракети с атомен заряд. Французите ще ударят с ракети стартовите площадки на арабите. Когато последните тръгнат да завладяват Швейцария, ще бъдат залети от повдигащите се води и Aрабинът 666, който сега живее в Сирия, ще загине с армията си и войната ще свърши. След нея ще настане епоха на мирно развитие на останалите живи хора”.

Дънов пророкува дори и точен брой жертви – 50 милиона души. Според него евентуалната Трета световна има дори възможен продължител – четвърти глобален сблъсък, който би отнел 550 милиона живота.

Още през 1935 година Дънов предвещава, че Европа ще се обедини политически, а държавните граници ще се обезсмислят. В началото на Втората световна война пък посочва, че това ново обединение ще бъде сходно на САЩ и го нарича Съединени европейски щати.

Подготви: Анелия ПОПОВА

http://www.blitz.bg/

Предишна статия

Ново превъртане на бившия “Рубин” къса връзката с КТБ!

Следваща статия

ПРОГНОЗА НА ВРЕМЕТО ЗА 11,12 и 13 ЯНУАРИ 2016!

Други интересни