МФ засилва надзора спрямо финансите на общините!

Автор: Няма коментари Сподели:

„До няколко дни ще публикуваме за обществено обсъждане проекта на Министерство на финансите за промени в Закона за публичните финанси, свързани с въвеждането на нов механизъм за финансово оздравяване на общините“ – това каза министърът на финансите Владислав Горанов в първото си интервю за новата 2016 г., излъчено в телевизия Bg ON AIR и Bloomberg TV.

Това е механизъм за ранно предупреждение, че финансите на дадена община не са в добро състояние и чрез него местната общественост ще бъде информирана за проблемите. В Закона ще се предложат разпоредби за хода на търсене и взимане на решения за финансовото оздравяване на общините, както и за ролята на държавата и финансовия министър в процеса. Проектът ще бъде обсъден с Националното сдружение на общините (НСОРБ), със Съвета по децентрализация на държавното управление и със заинтересованите страни, анонсира финансовият министър.

Предвидено е този механизъм да се прилага в момент, в който по обективни показатели, които Министерство на финансите ще наблюдава, се отчете, че общината е в затруднено финансово положение. Ще се въведе законово задължение кмет в такава ситуация да предложи на общинския съвет план за оздравяване на финансите на общината. „Местната власт със собствени сили и средства ще започне да изпълнява този план, който ще цели да върне финансовото състояние на общината в нормални граници, но ако тя не може да се справи сама и иска помощ от държавата, тогава правителството ще трябва да даде становище, ще наблюдава изпълнението на плана и евентуално ще реши да отпусне временно безвъзмездна помощ, която може и впоследствие, при определени обстоятелства, да прерасне и в гарант“ – обясни концепцията Горанов. Министерство на финансите и Министерски съвет ще имат много по-голяма надзорна роля за това как се осъществява планът за оздравяване и траншовете финансова помощ от държавата ще се отпускат в зависимост от изпълнението му. Предвижда се министърът на финансите да дава становище по проектобюджета, предложен от кмета на община с финансови проблеми, което задължително ще бъде обсъждано в общинския съвет, за да не бъдат нарушавани принципите на децентрализация и независимостта на местната власт.

Горанов коментира, че през годините Министерство на финансите наблюдава тенденцията кметовете, които в желанието си да правят повече разходи в бюджетите си, планират грешно приходите на общината, а това е предпоставка за трупане на много задължения. „Лошото планиране е многоцветно, няма политическа окраска. Имаме примери на такива кметове от всички цветове на политическия спектър“ – каза министърът. С измененията в ЗПФ, МФ предвижда да предоставя публична информация за всички общини по ясно регламентирани показатели, които ще се наблюдават във връзка с финансовото състояние на местната власт.  

Министърът съобщи още, че ще изчака конструирането на новия УС на НСОРБ и при първата си среща с тях ще повдигне въпроса за възможността общините да събират до 2 % допълнителен данък върху доходите на физическите лица. Ако Министерство на финансите получи подкрепа, идеята отново ще бъде предложена за дебат, който беше прекратен през миналата година, заради местните избори. Финансовият министър изрази отново своето убеждение, че приходната база, с която работят общините, и събираемостта, която постигат при това ниво на ставки, които имат в системата за местни данъци и такси, са недостатъчни, за да могат да създават нормална среда за живот. „Ако общините имат желанието да разпределят по-голям ресурс и да провеждат наистина икономическа политика, това предложение е една от опциите, ако не я желаят, няма да я наложим силово,“ заяви министърът.

Във връзка с работата на синдиците в КТБ (н) министър Горанов коментира, че публикуваните списъци с направените цесии, които впоследствие са обвързани с прихващания, увреждат масата на несъстоятелността на банката и нарушават справедливостта при равноправното третиране на кредиторите й. „Проблемът е, че за голяма част от отпуснатите кредити не са учредявани и липсват обезпечения, а в периода до обявяване на несъстоятелността на банката имаше дълго време, в което са извършени сложни сделки с многократно прехвърляне на активи, така че те да се отдалечат от пряка връзка с кредитите, взети от КТБ. Всичко това много ще затрудни работата по възстановяването на масата на несъстоятелността“ – допълни Горанов.

На въпрос защо работата на наетата фирма „Аликс партнърс“ е конфиденциална, министърът обясни, че това е така, защото ако тези, които недобросъвестно се опитват да откраднат активи на банката, знаят какви действия е извършила фирмата и докъде в проследяването на веригата от сделки и действия тя е разкрила връзката с активите, те могат лесно да продължат активно да отдалечават и да разкъсват връзките между активите на банката, закупени със средствата от нея, и връщането им в патримониума на банката. „Защитата на обществения интерес на този етап предполага информацията да не бъде разкривана, докато не завършат всички дела“ – заключи Горанов. Финансовият министър анонсира, че през следващата седмица синдиците на КТБ (н) ще представят обобщен отчет за всичко направено досега.  

По актуалната тема за възможностите за ръст на българската икономика Владислав Горанов каза, че има предпоставки за по-висок растеж от планирания, но е твърде рано да се променят вече дадените прогнози, и беше категоричен, че МФ предпочита да прави консервативни и устойчиви икономически прогнози.  

http://fakti.bg/

Предишна статия

Премахнаха огромния паметник на Мао Дзедун в Китай!

Следваща статия

Синът на кокаиновия крал Пабло Ескобар…

Други интересни