Как заграбват земята на хората и как я стопанисват?

Автор: Няма коментари Сподели:

                            ГОЛЯМА КАВГА В МОМИНА БАНЯ

    Image title

     75 човека се събраха в читалището в Момина баня, поканени от Инициативен комитет за разясняване на Закона за арендите. За тази цел беше дошъл от Пловдив адвокат Борислав Беев. Събранието беше открито от Коста Стаменов. Там беше и общинският  съветник от Националния фронт за  спасение на България –  инж. Ненко Костов. Дойде и председателката на Земеделската кооперация в Момина баня – Величка Георгиева.

     В началото в залата беше тихо. Хората изслушаха адвоката, който им обясни, че който притежава земеделска земя, но не може , или не желае да я обработва, може да сключи аренден договор с арендатор. Арендаторът предоставя за временно ползване земеделската земя срещу определено арендно заплащане. Минималният срок за сключване на договора е   4  стопански години. Стопанската година започва от 1 октомври на текущата година и е до 1 октомври на следващата година.

    В този момент започнаха да се задават въпроси, та се наложи адвокатът да спре обясненията и да отговори наемателят може ли да преарендува част или целия обект, да заложи правата си по договора,  или да ги прехвърли на трето лице. От обясненията на адвакат Беев стана ясно, че това може да стане само, ако  е уговорено в договора. От тук започнаха виковете. Един от собствениците на земя каза, че земята му е преотдадена на  друга кооперация, която я работи. Друг изчете списък на земите си, които се ползват без негово знание. Трети се оказа, че има съсобственици, но само единият е сключил договор за аренда и  трябваше адвокатът да отговори, че само този, който е сключил договор, получава плащане и се разбира с останалите собственици.

     Най – много бяха упреците към председателката на кооперацията  -Величка Георгиева, че е преотдала земите на стопаните на трети лица. Тя не се уплаши и отговори, че това е истина и изреди имената на хората, на които са преотдадени имотите.

  • Г- жо Георгиева, същността на това  събрание е да се установи дали вашата кооперация преотдава на трети лица земя. Вие честно казахте, че  преотдавате.  Кои са тези хора?

  •  Ние имаме право да ги преотдаваме по договорите. Това са Върбанов, Стоян Бонев и „Агрокомерс -98”.

  • Каква полза има кооперацията от това, че сте преотдали земята?

  • Ние сме преотдали пустеещи, неработещи от кооперацията земи.  Тези ниви бяха станали като горски фонд – с големи дървета  за огрев, с храсти, капини…Те ги изчистиха, оправиха и по агроекологията ги ползват. Ние нямаме такива машини. Аз нямам такава възможност. Земита са разпокъсани – тук два парцела, там блок.

Image title

Тогава се  намеси в разговора  инж. Ненко Костов.

  • Как тия хора са разбрали, че има земи за отдаване? Можех и аз да участвам.

  • И ти да искаш, и на теб ше дадем – отговори му г-жа Георгиева. – И сега имаме хиляда декара. Ние даваме ренти на хората от Веригово и Миромир и затова сме ги дали.

Преди десет години инж. Ненко Костов е поискал  300 дка земя, за да създаде овощна градина, но не са му позволили. Пита се защо Земеделската кооперация в Момина баня е регистрирана  по Закона за задълженията и договорите, а не по Закона за арендата в земеделието, където са уредени правата и задълженията на собствениците.

  • Ами така решихме с нотариуса – отговори  председателката.

Image title

Адвокат Беев каза, че щом земята се отдава на трети лица, кооперацията се явява един посредник, който е излишен.

На тази среща дойдоха повече хора, които не са дали земята си в коопецията. По- малко бяха тези, които са членове на кооперацията. Затова Коста Барбов попита как така се прави събрание и кой го свиква. Думите му бяха заглушени от млад мъж, който  обясни, че събранието е точно за това – да не се измамят и други собственици.

Величка Георгиева попита защо това събрание се прави, без там да са тези, на които е преотдала земята .

  • Защото нито Куковски, нито Стоян Бонев, нито Върбанов щяха да дойдат – викна друг от присътващите.

Image title

Коста Стаменов  обясни, че са направили такива събрания в Черничево и в Старо Железаре и там рентата от 40 кг. е станала 80 кг. Той покани всички, които имат претенции към кооперацията, да отидат с документите си за собственост при него, да се направи един колективен иск и юридическата услуга ще бъде без пари.

    Когато събранието свърши, разправиите продължиха. Всеки искаше да му бъде обяснен частния случай. Виковете станаха много и повечето от хората не искаха да си тръгнат. Направи впечатление нахаканото държание на председателката на кооперацията в Момина баня – Величка Георгиева, която считаше себе си за права.

                                                     Image title                                      

                                                                    Тракийски свят

                                       Послепис: В следващия материал ще  четете как се заграбва чужда земя.

Коментар от наш читател:

Както се казва, кьорав карти не играе. На това разчитат разни измислени бизнесмени и председатели на кооперации, които живуркат на чужд гръб. 

Преди да подпишат арендните договори, хората трябва да са наясно точно какво подписват. 

Някои като в Старо Железаре отдават земята на физическо лице, като освен договора му подписват и пълномощно да го представлява пред трети лица за подписване на нови договори за наем и нещата придобиват крайно извратен вид. 

Като се има предвид, че с тези взаимоотношения се занимават в повечето случаи възрастни хора, които лесно могат да бъдат манипулирани, всичко си идва на мястото. 

Обикновено тези хора не четат какво подписват и дано не дойде времето да се разделят със собствеността си. Ето защо в Хисаря се появиха лица, които необяснимо бързо се качиха на мерцедеси, мустанги и друга скъпа техника. 

А дъртия комунист-номенклатурчик Коста Барбов вместо да защити хората, взел да пита кой е свикал събранието. Леле, ще вземат да хванат другарката Величка в нерегламентирани контакти. 

Такива събрания трябва да се свикват най-редовно и хората имат право да задават въпроси. Най-малкото защото са законни собственици на земята, с която се хранят разни измамници. 

Наистина, защо трябва да съществуват кооперациите, щом се занимават само с преотдаване на чужди имоти. Разни Велички да отидат и да работят като санитарки в санаториумите и да видят как се вади хляба. 

Тези бивши номенклатурчици цял живот са на гърба на хората и пак продължават да смучат. Нека каже някой, кой общински съветник е помогнал на хората да се ограмотяват и да защитят собствеността си. Досега май никой. 

Затова нека да се сърдят някои лица, а собствениците трябва да се радват на инициативата на Коста Стаменов и Ненко Костов.”

Предишна статия

Защо Турция извършва провокации?/на руски език/

Следваща статия

Доц. Иво Христов – културата на бедността!

Други интересни