Доц. Иво Христов – културата на бедността!

Автор: Няма коментари Сподели:

Роден е на 5 септември 1966 г. в Киев

Магистър по право и доктор по социология на правото на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Правна регулация и модерност – социологическо изследване на два типологични случая: Западна Европа и България“ (2003). 

Доцент е в катедра „Приложна и институционална социология“ във философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Преподава „Социология на правото“, „Теория на модернизациите“, „Историческа социология на модерните институции“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.[1]

Специализирал е в Международния институт по право във Вашингтон, САЩ (2000), Московската школа за политически изследвания – Съвет на Европа: Москва–Стокхолм-Страсбург (2002), Университета „Карло Бо“ в Урбино, Италия (2005), Нойвалдег институт във Виена (2007).[1]

Експертен сътрудник на Комисията по правни въпроси към 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание.[1]

Това е неговата кратка биография. Интелект, талант и образование!

Коментар от наш читател: “студента от София” към статията “Интригите в Хисаря започнаха!!!”.

 “Един приятелски съвет към собствениците на сайта. 

Смятам че е редно новините, свързани с Хисаря да заемат челните места в сайта. 

Хисарчани едва ли се интересуват от мнението на Иво Христов за войната в Сирия или от от извънземни ангели. 

Направете си преоценка на приоритетите. Ще бъде полезно за всички. Иначе усилията имат малко КПД.”

Обръщение към студента: “Сайтът го четат не само хисарчани и студенти!”

Нека въпросния “студент” завърши, и след като има достатъчно интелект, вероятно ще разбере!

                                                                                                              ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Как заграбват земята на хората и как я стопанисват?

Следваща статия

Красивая расслабляющая музыка.

Други интересни