Сесия на Общинския съвет се проведе в петък – 27 ноември 2015 година!

Автор: Няма коментари Сподели:

                                 ТРЕТА СЕСИЯ В ХИСАРЯ

  Сесия на Общинския съвет се проведе в петък – 27 ноември 2015 година от 9 часа в залата на общинската администрация.

    Съветниците трябваше да приемат правилника за работата на Общинския съвет и  взаимодействието му с комисиите и с общинската администрация. 

Бяха избрани постоянни комисии към Общинския съвет.

 Бе определен представител на Общинския съвет в общото събрание на Националното сдружение на общините и в Областния съвет.    

 Една от най – интересните за обществеността точка е свързана с определяне на заплатите на председателя на Общинския съвет и на 17 –те съветници.

Кметовете по кметства също са включени в дневния ред, защото ще им бъдат определени възнагражденията.

Кои ще бъдат кметски наместници в общината – още един въпрос в дневния ред.

    Една докладна има във връзка със заявление на Румен Деренски за произнасяне, проучване и проектиране в Кръстевич.

Същият иска съветниците да му дадат трасе за електропровод и водопровод в Кръстевич.

    Борис Бормалийски иска съветниците да му разрешат да му бъде изработен Подробен устройствен план в местност в стопанския двор на село Черничево.

    Георги Димитров Николов – пълномощник на ТЕЛЕНОР иска от съветниците да му разрешат да изгради базова станция в град Хисаря.

    Няколко човека искат промяна на предназначението на земеделски земи за построяване на спортен обект, заведение за обществено хранене и хотел на мястото между ъгъла на Пречиствателната стания и квартал Миромир.

     Очаквайте подробности!

Пояснение към някои прекалено прецизни, с точността на швейцарски часовник, читатели! 

Статията беше публикувана на 26 ноември, на 27 се проведе сесията, и ЕСТЕСТВЕНО, за да не изтриваме информацията, бяха премахнати всички “ще”!!!

Всичко  в статията премина от бъдеще – в минало време.

Успех Ви желаем и здраве!

                                                                                   „Тракийски свят”

Предишна статия

НАТО: ГИГАНТСКИ РАДИОЕЛЕКТРОНЕН БАЛОН В СИРИЯ НЕ НИ ПОЗВОЛЯВА ДА ЛЕТИМ!/на руски език/

Следваща статия

Откриват първия в страната Дневен център за хора с редки болести!

Други интересни