НАМЕРЕНИЯ И ВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ/продължение/.

Автор: Няма коментари Сподели:

    НАМЕРЕНИЯ И ВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

                                          /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/

Благоустрояване на улици в кварталите и селата на общината.

Поддържане в добро естетическо състояние на входните и изходните артерии към града и селата.

Обновяване на тревните площи и дървесната  растителност.

Обновяване на площадките за игра и изграждане на нови.

Разширяване на социалните услуги на територията на общината – клубове за възрастни, социална кухня и др.

Мероприятия за обновление и стописване на общинската гора.

Почистване и укрепване на крепостната стена на Хисаря.

Проектиране, изработка и монтаж на указателни табла за разположението на хотелите и търговските обекти.

Ликвидиране на незаконните сметища около града и около селата на общината.

На базата на публично – частното партньорство да се възстанови събирателната система „Папаз дере” –  „Айрянска” река и каналната мрежа Красновска река – землище Беловица.

На базата на публично – частното партньорство да се изготви програма за изграждане на селскостопански пътища в интензивните райони – Старо Железаре, Ново Железаре, Паничери, Старосел, Беловица.

На базата на публично – частното партньорство с ЛРС „Средна гора” – Хисаря да се изготви програма за развитие на ловно- стопанската дейност на територията на общината и да се увеличи дивечовото разнообразие.

Привличане на инвеститори и оказване на пълно съдействие при реализацията на инвестиционните им намерения.

При откриване на повече от 15 нови и постоянни работни места от инвеститора, с решение на Общинския съвет да се намалят годишните местни данъци на съответния инвеститор за срок от  минимум три години.

Да се намалят сроковете за обслужване на гражданите при набавяне на съответните документи от общинската администрация.

Обновление на бул. „Иван Вазов” в рамките на Археологическия резерват, съгласно идеята, залегнала в застроителния план на централната градска част и по- следващите разработки, след общественото им обсъждане с гражданите на Хисаря.

За подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода за населението на общината, съвместно с В. И К. ЕООД – Пловдив ще се работи за:

Подмяна на главното трасе на водопровода, захранващо селата Мало Крушево и Беловица.

Решение на проблема с допълнително водохващане на село Кръстевич.

Подмяна на амортизиран главен водопровод от водоема на входа на село Старо Железаре.

Проучване и изграждане на пети кладенец в село Красново.

Изпълнение на съществуващ канализационен проект за село Красново.

Подмяна на амортизиран водопровод по улица 1 в село Мътеница.

Подмяна на главен водопровод от водоема до помпената станция в Ново Железаре.

Подмяна на водопроводи в Паничери с длъжина 3 500 м.

Подмяна на водопровод в Михилци с дължина 2 000 м. по главната улица.

Подмяна на главен водопровод Миромир – Черничево.

Изграждане на водоем за осигуряване на на нормално водоподавене в Черничево.

Възстановяване на главен водопровод с дължина 12 000 м втори подем Михилци – Хисаря.

Довършване на канализацияна на Старосел и Паничери и решаване на проблема с пречиствателните съоръжения.

Изместване на общинската администрация в сградата на Новата баня в Хисаря.

Програма на ПП Партия на зелените, огласена преди изборите за местна власт.

                                                                                              Тракийски свят

Предложение от наш читател!

Моето предложение е да бъде възстановено футболното игрище – стадион в с. Паничери, да се възобновят ежегодните мотокросови състезания в същото село и на мястото на бившия лагер да бъде направена мини ферма – лагер за деца от предучилищна възраст до 2-3- ти клас. 

Нещо, което съществува в напредналите европейски държави. Това би бил и първият подобен ваканционен лагер на територията на страната. Разширяване на училището до т.н. зелено училище и създаване на спортен център за деца и подрастващи. 

В Старосел – да се вложат достатъчно средства за съхранението на тракийския храм и неговото цялостно превръщане в атракционен център. 

В Старо Железаре – възстановяване на кромлеха. 

В Ново Железаре – създаване на здравен център и осигуряване на всекидневно лекарско и стоматологично присъствие. 

На територията на всички общински села да има 7- дневни дежурни лекари, дори и за по 2 часа в населено място.”

Предишна статия

Как БКС Хисаря си върши работата след избора на кмет! Коментар от наш читател!

Следваща статия

Русское оружие! Самолёты “СУХОГО” Су-35, Су-37, Т-50 Т-60!/на руски език/

Други интересни