Ж А Л Б А ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                          ДО Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                          На ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – ОБЩИНА ХИСАРЯ

                                                            Ж    А    Л    Б    А

                           ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

                                                           Г-н председателю,

      Протестираме, че се нарушават от определени лица, членове на вашата комисия,  решенията на Централната избирателна комисия. Позоваваме се на статута на членовете на Общинската избирателна комисия, определен на заседание на ЦИК на 18 август 2015 година. Поместваме го по- долу.

III. Статут на членовете на общинските избирателни комисии

16.Членовете на ОИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б” от Наказателния кодекс.

17.При изпълнение на функциите си членовете на ОИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

18.1.Докато заемат длъжността си, не могат да бъдат членове на ОИК:

а)кандидатите, съпрузите на кандидатите или живеещите във фактическо съжителство с кандидатите за общински съветници и за кметове в съответната община;

б)лица на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в)органи на изпълнителната власт;

     Нашата жалба е свързана с т. 18.1, буква „б”, където е писано, че членове на Общинската избирателна комисия не могат да бъдат лица на изборна длъжност в местен орган. Жалбата ни е насочена към г-н Пено Бойновски, който е секретар на вашата комисия, а в същото време е на изборна длъжност – председател на Общинския съвет в община Хисаря.

     Очакваме вашия компетентен отговор и какви мерки ще вземете във връзка с нашата жалба.

         Председател на НФСБ в община Хисаря – Коста Стаменов

Предишна статия

ОБРЪЩЕНИЕ!

Следваща статия

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ!

Други интересни