Хазната с излишък над 600 млн. лева.

Автор: Няма коментари Сподели:

Държавният бюджет има излишък от 601 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП) към края на август, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. За сравнение за същия период на миналата година беше отчетен дефицит в размер на 1,275 млрд. лв. (1,6% от БВП). Това означава, че като процент от БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,3 процентни пункта. Основната причина за големия излишък са по-високите приходи в бюджета и получените средства от ЕС, коментираха от Министерството на финансите. Разходите на държавата остават близки до нивото от миналата година.

Събраните приходи в държавната хазна заедно с получените помощи са 21,515 млрд. лв. към края на август (70,9% от годишния план). Спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст на приходите от 12% (2,3 млрд. лв.). Ръстът спрямо миналата година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, както и на получените средства от ЕС, които нарастват съответно с 1,568 млрд. лв. и 732,3 млн. лв.

Разходите на държавата, заедно с вноската в бюджета на ЕС, към края на август са 20,914 млрд. лв., което е 63,7% от годишния план, сочат оперативните данни на Министерството на финансите. От тях 596,3 млн. лв. е размерът на направената вноска в бюджета на ЕС. За сравнение държавните разходи за същия период на миналата година са били 20,49 млрд. лв.

Копирано от standartnews.com

Предишна статия

КАК ЗАКОНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ СПАЗВАТ В ОБЩИНА ХИСАРЯ?

Следваща статия

Основните ми конкуренти са Борисов и ГЕРБ.

Други интересни