СЪВЕТНИЦИТЕ ОТДЕЛИХА ЧАС И ПОЛОВИНА ЗА НЕНКО КОСТОВ

25 Април, 2019
22 коментара

    Както ви съобщихме, в Старосел се проведе събрание на Водно сдружение „Старосел”.

     Какво стана след събранието?  Възражение, изпратено до кмета на общината – инж. Пенка Дойкова, до Общинския съвет и до кметския наместник на Мътеница – Минчо Минчев. Възражението е подписано от 21 човека  и от наемателя на язовир „Алмалъка” към Водно сдружение „Старосел”, които искат да се отвори общинския земеделски път  № 000503, който обслужвал частни имоти  и достъп  до язовир „Алмалъка”, за да можела да спира селскостопанска техника  и лични автомобили, и да не се продава на частни лица под никакъв претекст.

     Има още един документ, изпратен до Общинския съвет и до кмета, в който пише, че общината искала да промени вида на собствеността на ПИ № 000503 от публично- общинска в частна собственост, от полски път в друго предназначение. Този път бил осигурявал достъп до частни имоти на земеделски стопани и бил единственият достъп до язовира за сдружението за напояване и за спортен риболов. Документа  е подписал председателят на Сдружението за напояване „Старосел” – инж. Атанас Куковски.

     Инж. Куковски е приложил и протокол от заседанието на Управителния съвет на Сдружението за напояване, чийто членове са се подписали. Това са:  Атанас Куковски - председател на сдружението, Геро Мавров, Петко Нейчев, Делко Кривошиев, Никола Богутов. В този протокол първа точка е:

1 .Предприемане на действия относно предстоящо обсъждане в общинския съвет за продажба на публична общинска собственост № 000503 с НТП- полски път, действащ като такъв и ползван от собствениците на съседни поземлени имоти в землището на село Мътеница.

Управителният  съвет взе следното решение – пише по- нататък.

  • 1. Да внесе до Общинския съвет възражение от Сдружението за напояване „Старосел” против предприемане на действия от Общинския съвет за промяна в начина на предназначение на трайно ползване на ПИ № 000503, защото имотът не е престанал да има предназначението си по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗОС.

Затова на сесията дойдоха от сдружението за напояване . Общинският съветник Ненко Костов им каза, че сдружението, това са хората от УС, а по списък се водят 400 ползватели. Те му напомниха,  че и той ползва вода за 120 дка овощна градина.  По докладната на кмета, включена в девета точка на дневния ред, стана  скандал на сесията, защото документите бяха внесени още преди комисията  по  устройство на територията, инфраструктура, благоустройство, околна среда да заседава и да изрази чрез председателя си – инж. Вълко Макавеев своето мнение. Като стана дума за комисията, в която влизат още инж. Пенка Ганева, инж. Пенка Рахова, инж. Атанас Куковски, инж. Ненко Костов, там Куковски си позволил да каже две неща : първото, че хората не обичали Ненко Костов, а второто направо показва стремежа му да има, колкото си може повече. Той казал, че въпросът може да бъде решен като се отчужди част от имота на Костов. Инж. Макавеев реагирал  остро, че това е недопустимо във времето, когато има закон за комасация, Общинският съвет да разделя имоти.  Куковски все пак е общински съветник, председател на кооперация „Агрокомерс 98”, председател на Водно сдружение  „Старосел”, лидер на СДС в община Хисаря и т. н. и трябва да се съобразява какво говори.

   Но  нека да погледнем докладната на кмета и да  видим  какво  искаше инж. Дойкова, и какво предлагаше на съветниците:

Докладната на кмета е за  даване съгласие  ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ИМОТ 000503 – полски път в Мътеница. Ненко Костов иска да закупи ЧАСТ ОТ 000503 – полски път, обслужващ само  собствения му имот  022017 в Мътеница и във връзка с това – казва инж. Дойкова се изготви ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА НА ИМОТ 000503 с площ 0.649 дка, нтп – полски път, публична общинска собственост.

По- нататък  инж. Дойкова обяснява, че е изготвена скица- проект за делба от Герокорп ЕООД и заверена от началника на Общинска служба ”Земеделие” и така от имот 000503 СТАВАТ ДВА  имота:

 000506 с площ 0.128 дка – полски път , общинска публична собственост

 и  000507 с площ 0.521 дка – полски път, общинска публична собственост.

И кметът обяснява на общинските съветници, че новообразуваният имот 000506 с площ 0.128 дка НЕ ОБСУЖВА ДРУГИ ИМОТИ, ОСВЕН НА НЕНКО КОСТОВ и на практика губи предназначението си на път.

Инж. Ненко Костов е приложил скица към молбата си. В нея ясно се вижда, че пътят, който Костов иска, СТИГА САМО ДО  НЕГОВОТО МЯСТО  И ВЪОБЩЕ НЕ СТИГА И НЕ ВОДИ ДО ЯЗОВИРА.

    За изненада на съветниците от ГЕРБ и „Коалиция за Хисар” инж. Пенка Ганева подкрепи искането на инж. Ненко Костов. Каза го на комисията и на самата сесия. Подкрепиха го още Гатьо Султанов, д-р Недевски, инж. Георги Пирянков, инж. Вълко Макавеев, Митко Нейчев и четиримата съветници от БСП – Пенчо Шапков, Ива Вълчева, Мария Мустакова и инж. Пенка Рахова. Естествено, че против гласуваха Куковски и Борис Витев,  Бойко Гаврилов, д-р Александров, Васил Пендев и Стоян Найденов.

    За да се уверя какво наистина става, та инж. Куковски е дал  тези документи при организационния секретар на Общинския съвет и хаби толкова енергия за неща, които са очевидни, аз отидох на язовир „Алмалъка” край село Мътеница. Минах по спорния  път и стигнах до имота на Ненко Костов. Видях с очите си как пътят не продължава по- нататътък от имота му, но това не е попречило  на недобросъвестни стопани и рибари да сноват из мястото му, та дори се виждат следите на колелетата  от превозните средства, кото са оставили диря. Погледнах чистия язовир, видях десетки декоративни дървета, насадени от Костов, за да е приятно и красиво в собствения му имот, газих сред детелина и глухарчета, влязох в параклиса, разгледах изографисаните стени с Господ, света Богородица, светците и картини от Библията и запалих свещи за здраве и спокойствие. След това отидох в Мътеница, срещнах се с хора, които са се подписали на възражението, и разбрах, че са подведени. Казали са им, че  няма да стигнат до нивите си, ако не се подпишат, че не дават пътя на Костов.

    Тъй като не съм говорила с инж. Дойкова – кмет на общината, няма да пиша за законни и незаконни постройки. Аз пиша само, когато имам документи. А по документи знам, че  имот  № 703046 с площ 9 дка 700 кв.м.   е собственост на „Корект Джелепов” –  наемателят на язовир „Алмалъка”. Там има стабилна вила и се питам  дали стопанинът спи спокойно?

Знам още и за имот 000617 с площ 4 дка в землището на Старо Железаре, където има масивни постройки.  Имам и нотариалния акт, изваден още през 2015 година за собственост на язовир „Алмалъка” на Водно сдружение с председател Атанас Куковски. Видях и разкопаните общински пътища в землището на Старо Железаре и  натрупана пръст върху тръбите, прекарани, за да стигнат до големи площи селскостопански имоти и се запитах дали има разрешение за ПУП от Общинския съвет   този така  прочут мъж в общината?   

Накрая влязох в стопанския двор на  село Черничево и се убедих, че за „БИО Енерджи” – фирмата на двама общински съветници, лидери на ГЕРБ и СДС предписанията на ведомствата не важат, защото отпадъците от срутените халета ВСЕ ОЩЕ СА ТАМ. А минаха повече от две години....

                                          ИРИНА КИРИЛОВА                                                                                          

                                                                                                    ТРАКИЙСКИ СВЯТ

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Христо Добрев
26 Април, 2019 | 07:41
Напиши отговор
Оценка: -29  +8
До кога Хисаря ще е толкова недоразвит град не ги ли е срам управниците винарската избав Старосел заплатите на работниците 80% по високи о тези на сьщите позиции в Хисаря ,Гаврилов Куковски ,Костов,Стоян Найденов Са работодатели по лошо от турско е да работиш за такива изедници
Анонимен
#2 от Иди
26 Април, 2019 | 12:58
Напиши отговор
Оценка: -4  +29
Като гледам как пишеш, сигурно едва си завършил основно образование и затова получаваш ниска заплата.Недей да наричаш хората изедници в деня, когато са разпънали на кръст Исус Христос. А да бъдем по- смирени поне днес. А за турско - чели сме за еничарите, за насилените моми, за потурчването, дано не го преживеем наново. По- лесно ли щеше да ти бъде от ляво да е феса, а от дясно дръвника и като не сложиш феса да ти отрежат главата? Хайде, иди да се промушеш под масата в черквата, та да ти се опростят греховете!
Анонимен
#3 от ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ!
28 Април, 2019 | 14:15
Напиши отговор
Оценка: 0
ВО ИСТИНА ВОЗКРЕСЕ!
Анонимен
#4 от Правилното е
28 Април, 2019 | 23:06
Напиши отговор
Оценка: 0
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ !
Анонимен
#5 от dida
30 Април, 2019 | 13:30
Напиши отговор
Оценка: +24
Никой не пише ни добро, ни лошо за калинката и за императора. Той безразличният човек най- лесно се обработва.
Анонимен
#6 от свързано скалинката
01 Май, 2019 | 05:30
Напиши отговор
Оценка: +22
ЕИК/ПИК 204983710 Регистрация по ЗДДС Не Дата на регистрация February 6, 2018 11:56 Наименование ПОДБАЛКАН МЕДИЯ Транслитерация PODBALKAN MADIA Правна форма Дружество с ограничена отговорност (ООД) Седалище адрес БЪЛГАРИЯ, гр. Хисаря, УЛ. РОЗОВА ДОЛИНА, 7 Предмет на дейност ОНЛАЙН МЕДИИ, ОНЛАЙН НОВИНИ, ОТРАЗЯВАНЕ НА НОВИНИ И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА, МЕДИЙНА, ИМПРЕСАРСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТИ, ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДПЕ... прочети още Управители/Съдружници Управител: КРАСИМИРА ВИДОЛОВА ГЕШЕВА (свързан с 1 фирма) Съдружник: КРАСИМИРА ВИДОЛОВА ГЕШЕВА 5 лв - 5.00% дял (свързан с 1 фирма) Съдружник: БОРИС ИВАНОВ ВИТЕВ 95 лв - 95.00% дял (свързан с 3 фирми) Капитал размер 100 лева (100 лева внесен) Резюме Фирма "ПОДБАЛКАН МЕДИЯ" на латиница "PODBALKAN MADIA" с ЕИК/ПИК 204983710 е основана на 6 Февруари 2018 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Хисаря, а началният внесен капитал е в размер на 100 лева.
Анонимен
#7 от вярно ли е това
01 Май, 2019 | 05:33
Напиши отговор
Оценка: +24
Управител: КРАСИМИРА ВИДОЛОВА ГЕШЕВА (свързан с 1 фирма) Съдружник: КРАСИМИРА ВИДОЛОВА ГЕШЕВА 5 лв - 5.00% дял (свързан с 1 фирма) Съдружник: БОРИС ИВАНОВ ВИТЕВ 95 лв - 95.00% дял (свързан с 3 фирми) Капитал размер 100 лева (100 лева внесен) Резюме Фирма "ПОДБАЛКАН МЕДИЯ" на латиница "PODBALKAN MADIA" с ЕИК/ПИК 204983710 е основана на 6 Февруари 2018 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Хисаря, а началният внесен капитал е в размер на 100 лева.
Анонимен
#8 от KReS
01 Май, 2019 | 09:35
Напиши отговор
Оценка: +24
А така...Борис Витев - общински съветник от "Коалиция за Хисар" със 100 лв. капитал, а Краса с 5 лв. И така се прави фирма? Без някой да е зад теб? А стига, де!
Анонимен
#9 от podozritelen
01 Май, 2019 | 21:07
Напиши отговор
Оценка: +22
Отдавна подозирах ,че това е сайта на калинката и Краса обслужва калинките. Сега вече се уверих.За малко Сотиров да ме убеди ,че не вярно.
Анонимен
#10 от убеден
01 Май, 2019 | 21:42
Напиши отговор
Оценка: -24  +3
А този сайт обслужва им...ператора-кучета и котки може,а прасета не може ли???
Анонимен
#11 от Най- редовен читател
02 Май, 2019 | 08:36
Напиши отговор
Оценка: -2  +18
От този сайт научаваме какво става в общината и общинския съвет. Има култура в него, говорят селските кметове, няма нищо просто и гнусно. Изразяваме свободно мнението си. Езикът е литературен, цитират се документи. Не вярвам да е на посочения с омраза горе човек. Ами калинките до сега щяха да отвеят им...ператора, ако сайта беше негов.
Анонимен
#12 от Поставете въпроса
02 Май, 2019 | 09:01
Напиши отговор
Оценка: +19
за сблъсък на iнтересi на Борiс Вiтев i „фiрмата„ МУ.....
Анонимен
#13 от Очевидно е вярно
02 Май, 2019 | 15:28
Напиши отговор
Оценка: -16  +8
отговор на #7 »
Информация, за което може да се намери, при това не от сега , а от 02.2018г. Интересно защо сега се копира тук.
Анонимен
#14 от ?
02 Май, 2019 | 16:50
Напиши отговор
Оценка: +15
отговор на #7 »
А кой е издател и собственик на Тракийски свят? Краса вече я разбрахме.
Анонимен
#15 от ??
03 Май, 2019 | 07:08
Напиши отговор
Оценка: +18
Сигурно защото сега съдят Краса дебелата за клевета,затова излиза сега инфо, чий е този сайт.
Анонимен
#16 от Да прецакаш дявола
03 Май, 2019 | 09:43
Напиши отговор
Оценка: -1  +14
Дявола: Едно от най- умните приспособления, които съм изобретил, за да държа умовете на хората в подчинение, е страхът. Аз посявам семената на страха и когато те израстат и дадат плод, аз контролирам цялото пространство, в което те са се развили. Шестте най- силни вида страх, които използвам, са страхът от бедност, страхът от критика, страхът за здравето, страхът от загубата на любов, страхът от остаряване и страхът от смъртта. НАПОЛЕОН ХИЛ
Анонимен
#17 от Благодаря ти БКП
03 Май, 2019 | 21:39
Напиши отговор
Оценка: -16  
Сега вече си е баш император има си път.
Анонимен
#18 от знаещ
04 Май, 2019 | 08:20
Напиши отговор
Оценка: +15
А, не не..... благодарете на Пенка Ганева.Тя му продаде имота ,сега пак тя беше златната ръчичка, която вдигна, за да му дадат и пътя.Колко мандата трябваше да минат,за да разберат, че без благословията и подкрепата на ""императора"" , кмет в тази община не се става.
Анонимен
#19 от Ненко Костов
04 Май, 2019 | 11:25
Напиши отговор
Оценка: -1  +26
Няма да коментирам действията на съветниците от БСП ,нито на инж.Ганева ,които гласуваха да се смени предназначението на селски път - тупик, водещ, влизащ и обслужващ единствено моя комасиран имот.Път,който е изгубил отдавна своето предназначение с купуването на съседните имоти,но искам да отбележа за действията и постъпката на един 1,60 съветник-Атанас Куковски , който на комисия, преди сесия се опита да предложи безумното решение: да се раздели имота ми на две,забележете , да се отчужди част от него , за да се направи нов път,който да води до водата на язовира в тази част.Казвам в тази част,защото на метри от тази част има общински пътища, водещи до водата на язовира, при това няколко на брой. Искам да припомня само на гражданите, че същият този съветник чрез неговата фирма и подставени лица поиска всички селски пътища и канали на общината да могат да се обработват и очертават за субсидия. На Същия този Господин му беше продаден път до хотела в централната градската част и съседите се оплакаха ,че трябва да влизат през комина. Заради същия Господин се отчуждиха частни имоти на сем. Паспалски и бяха платени от нас данъкоплатците, за да му се направи път до личния имот -Славеев дол.Заради същия този радетел бяха унищожени зелени площи до сградата на БКС и се направи паркинг за неговия хотел.Същият този ГОСПОДИН доведе "ХОРАТА" в общината, представени от трима човека: Петко Нейчев ,Кольо Богутов и Мюмюн.С единия има общи фирми, чрез другия е обсебил и работи староселските земи,а с третия е обсебели язовирите и водите им.Някой слънчев ден ще ви разкажа още подробности от житието на този бизнесмен.
Анонимен
#20 от Аз пък знам
04 Май, 2019 | 12:44
Напиши отговор
Оценка: -1  +19
За същия този господин като един от управителите на "Би къмпъни"има заповед на министъра на Министерството на регионалното развитие от 14.09.2017 година , в която пише: Допускам изработване на проект за изменение на ПУП- план за регулация и застрояване на част от кв. 104 за УПИ II - 898 / 5112/ с отреждане за: не жилищни обслужващи обекти, заведение за обществено хранене и басейн, УПИ III - 892, УПИ - IV 893 и част от алея, и РУП в обхвата съгласно чл.113, ал. 6 от ЗУТ по плана на Археологическия резерват -Хисаря, община Хисаря, обл. Пловдивска. Заповедта е издадена след съдебно решение на ВАС. Очаквам да видя дали до края на мандата си кметът ще внесе докладна в Общинския съвет, дали председателят на съвета ще я включи в дневен ред, а още повече очаквам кой съветник как ще реагира за нов строеж в Археологическия резерват.
Анонимен
#21 от законите?
04 Май, 2019 | 13:14
Напиши отговор
Оценка: -1  +22
Нали А.К. и Б.Г. направиха Нова био енерджи, за да строят биоцентрала, но пропаднаха намеренията им. Попречиха им Стаменов и Костов. Нали халетата паднаха при лоши метеорологични условия/, а как другите не паднаха/? Това стана повод за проверки от районната инспекция и дадоха краен срок за изкарване на неопасните отпадъци 10 октомври 2017 година. Коя дата сме днес, а отпадъците още стоят в стопанския двор на Черничево. Има ли еколог в общината, има ли инспекция в Пловдив, има ли МОСВ? Има, ама не за всички.
Анонимен
#22 от Ирина Кирилова
06 Май, 2019 | 19:20
Напиши отговор
Оценка: +9
Днес в деня на св. Георги, ден, в който папата е в България, в Калояново и в Дуванлий ни уби градушка. Тя падаше с буен дъжд. Улиците се превърнаха в реки с ледена повърхност. За двадесетина минути всичко побеля, покривите, тротоарите, градините се покриха с градушка, която унищожи насадените зеленчуци и съсипа плодовете на дърветата. Часове наред градушката остана като снежна покривка, а събраните от пътеките купове у нас , още стоят, макар че минава 19 часа, а заваля малко след 15 часа. Има агенция за борба с градушките, но къде ли са били, или пак няма пари? Така днес градушката уби надеждите на хората, но по- важно е че сме живи, че от днес ще бъдем по- добри, ще пазим земята и ще се молим на бог, защото той винаги ни изненадва, както каза папа Франциск.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.