СЪВЕТНИЦИТЕ ОТДЕЛИХА ЧАС И ПОЛОВИНА ЗА НЕНКО КОСТОВ

Автор: Няма коментари Сподели:

    Както ви съобщихме, в Старосел се проведе събрание на Водно сдружение „Старосел”.

     Какво стана след събранието?  Възражение, изпратено до кмета на общината – инж. Пенка Дойкова, до Общинския съвет и до кметския наместник на Мътеница – Минчо Минчев. Възражението е подписано от 21 човека  и от наемателя на язовир „Алмалъка” към Водно сдружение „Старосел”, които искат да се отвори общинския земеделски път  № 000503, който обслужвал частни имоти  и достъп  до язовир „Алмалъка”, за да можела да спира селскостопанска техника  и лични автомобили, и да не се продава на частни лица под никакъв претекст.

     Има още един документ, изпратен до Общинския съвет и до кмета, в който пише, че общината искала да промени вида на собствеността на ПИ № 000503 от публично- общинска в частна собственост, от полски път в друго предназначение. Този път бил осигурявал достъп до частни имоти на земеделски стопани и бил единственият достъп до язовира за сдружението за напояване и за спортен риболов. Документа  е подписал председателят на Сдружението за напояване „Старосел” – инж. Атанас Куковски.

     Инж. Куковски е приложил и протокол от заседанието на Управителния съвет на Сдружението за напояване, чийто членове са се подписали. Това са:  Атанас Куковски – председател на сдружението, Геро Мавров, Петко Нейчев, Делко Кривошиев, Никола Богутов. В този протокол първа точка е:

1 .Предприемане на действия относно предстоящо обсъждане в общинския съвет за продажба на публична общинска собственост № 000503 с НТП- полски път, действащ като такъв и ползван от собствениците на съседни поземлени имоти в землището на село Мътеница.

Управителният  съвет взе следното решение – пише по- нататък.

  • 1. Да внесе до Общинския съвет възражение от Сдружението за напояване „Старосел” против предприемане на действия от Общинския съвет за промяна в начина на предназначение на трайно ползване на ПИ № 000503, защото имотът не е престанал да има предназначението си по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗОС.

Затова на сесията дойдоха от сдружението за напояване . Общинският съветник Ненко Костов им каза, че сдружението, това са хората от УС, а по списък се водят 400 ползватели. Те му напомниха,  че и той ползва вода за 120 дка овощна градина.  По докладната на кмета, включена в девета точка на дневния ред, стана  скандал на сесията, защото документите бяха внесени още преди комисията  по  устройство на територията, инфраструктура, благоустройство, околна среда да заседава и да изрази чрез председателя си – инж. Вълко Макавеев своето мнение. Като стана дума за комисията, в която влизат още инж. Пенка Ганева, инж. Пенка Рахова, инж. Атанас Куковски, инж. Ненко Костов, там Куковски си позволил да каже две неща : първото, че хората не обичали Ненко Костов, а второто направо показва стремежа му да има, колкото си може повече. Той казал, че въпросът може да бъде решен като се отчужди част от имота на Костов. Инж. Макавеев реагирал  остро, че това е недопустимо във времето, когато има закон за комасация, Общинският съвет да разделя имоти.  Куковски все пак е общински съветник, председател на кооперация „Агрокомерс 98”, председател на Водно сдружение  „Старосел”, лидер на СДС в община Хисаря и т. н. и трябва да се съобразява какво говори.

   Но  нека да погледнем докладната на кмета и да  видим  какво  искаше инж. Дойкова, и какво предлагаше на съветниците:

Докладната на кмета е за  даване съгласие  ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ИМОТ 000503 – полски път в Мътеница. Ненко Костов иска да закупи ЧАСТ ОТ 000503 – полски път, обслужващ само  собствения му имот  022017 в Мътеница и във връзка с това – казва инж. Дойкова се изготви ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА НА ИМОТ 000503 с площ 0.649 дка, нтп – полски път, публична общинска собственост.

По- нататък  инж. Дойкова обяснява, че е изготвена скица- проект за делба от Герокорп ЕООД и заверена от началника на Общинска служба ”Земеделие” и така от имот 000503 СТАВАТ ДВА  имота:

 000506 с площ 0.128 дка – полски път , общинска публична собственост

 и  000507 с площ 0.521 дка – полски път, общинска публична собственост.

И кметът обяснява на общинските съветници, че новообразуваният имот 000506 с площ 0.128 дка НЕ ОБСУЖВА ДРУГИ ИМОТИ, ОСВЕН НА НЕНКО КОСТОВ и на практика губи предназначението си на път.

Инж. Ненко Костов е приложил скица към молбата си. В нея ясно се вижда, че пътят, който Костов иска, СТИГА САМО ДО  НЕГОВОТО МЯСТО  И ВЪОБЩЕ НЕ СТИГА И НЕ ВОДИ ДО ЯЗОВИРА.

    За изненада на съветниците от ГЕРБ и „Коалиция за Хисар” инж. Пенка Ганева подкрепи искането на инж. Ненко Костов. Каза го на комисията и на самата сесия. Подкрепиха го още Гатьо Султанов, д-р Недевски, инж. Георги Пирянков, инж. Вълко Макавеев, Митко Нейчев и четиримата съветници от БСП – Пенчо Шапков, Ива Вълчева, Мария Мустакова и инж. Пенка Рахова. Естествено, че против гласуваха Куковски и Борис Витев,  Бойко Гаврилов, д-р Александров, Васил Пендев и Стоян Найденов.

    За да се уверя какво наистина става, та инж. Куковски е дал  тези документи при организационния секретар на Общинския съвет и хаби толкова енергия за неща, които са очевидни, аз отидох на язовир „Алмалъка” край село Мътеница. Минах по спорния  път и стигнах до имота на Ненко Костов. Видях с очите си как пътят не продължава по- нататътък от имота му, но това не е попречило  на недобросъвестни стопани и рибари да сноват из мястото му, та дори се виждат следите на колелетата  от превозните средства, кото са оставили диря. Погледнах чистия язовир, видях десетки декоративни дървета, насадени от Костов, за да е приятно и красиво в собствения му имот, газих сред детелина и глухарчета, влязох в параклиса, разгледах изографисаните стени с Господ, света Богородица, светците и картини от Библията и запалих свещи за здраве и спокойствие. След това отидох в Мътеница, срещнах се с хора, които са се подписали на възражението, и разбрах, че са подведени. Казали са им, че  няма да стигнат до нивите си, ако не се подпишат, че не дават пътя на Костов.

    Тъй като не съм говорила с инж. Дойкова – кмет на общината, няма да пиша за законни и незаконни постройки. Аз пиша само, когато имам документи. А по документи знам, че  имот  № 703046 с площ 9 дка 700 кв.м.   е собственост на „Корект Джелепов” –  наемателят на язовир „Алмалъка”. Там има стабилна вила и се питам  дали стопанинът спи спокойно?

Знам още и за имот 000617 с площ 4 дка в землището на Старо Железаре, където има масивни постройки.  Имам и нотариалния акт, изваден още през 2015 година за собственост на язовир „Алмалъка” на Водно сдружение с председател Атанас Куковски. Видях и разкопаните общински пътища в землището на Старо Железаре и  натрупана пръст върху тръбите, прекарани, за да стигнат до големи площи селскостопански имоти и се запитах дали има разрешение за ПУП от Общинския съвет   този така  прочут мъж в общината?   

Накрая влязох в стопанския двор на  село Черничево и се убедих, че за „БИО Енерджи” – фирмата на двама общински съветници, лидери на ГЕРБ и СДС предписанията на ведомствата не важат, защото отпадъците от срутените халета ВСЕ ОЩЕ СА ТАМ. А минаха повече от две години….

                                          ИРИНА КИРИЛОВА                                                                                          

                                                                                                    ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Съдбоносният въпрос за България е не Кой да ни управлява?, а Как да ни управлява?

Следваща статия

И в кенефа на ЕП да го затвориш – лафка ще отвори…

Други интересни