ИМА ЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА?

16 Декември, 2019
20 коментара

                                                                           Ирина Кирилова

    На 19 ноември 2019 година директорът на Областна дирекция “Земеделие” – Пловдив предоставя имоти нтп – полски пътища по чл. 75 б от ППЗСПЗЗ в масивите за ползване по споразумения за стопанската 2019 – 2020 година за произнасяне от Общинския съвет в Хисаря. Има заверерени копия от заявленията на участниците в споразумението. Защо не бяха приложени към докладната на кмета, това може да каже само инж. Ганева. Директорът предоставя имотите по цени в размер на средното годишно рентно плащане на землището.

      Кметът на общината – инж. Пенка Ганева внася докладна на заседанието  на съветниците с предложение в Хисаря и Михилци цената да е 11 лв., в Черничево – 17 лв., в Старо Железаре 15 лв., в Ново Желазаре – 19 лв., в Красново и Паничери -15 лв., в Кръстевич и в Беловица по 20 лв., в Мътеница – 10 лв., в Старосел– 13 лв., в Мало Крушево – 24 лв.  за ниви. За трайни насаждения в Старо Железаре и в Старосел цената да е 14 лв. на декар, в Михилци – 10 лв.

    Преди заседанието на съветниците се събира Комисията по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси с председател инж. Бойко Гавраилов и взема решение всички ниви  и трайни насаждения да са по 20 лв. във всички села. Съветниците Пенчо Шапков и Гатьо Султанов предлагат уеднаквяване на всички цени, за да има приходи в общината. Подкрепа им оказва  и Таня Марковска.

Бойко Гавраилов прави ново предложение всички ниви да са по 20 лв. на декара, а за трайните насаждения цената да е 14 лв.

Инж. Атанас Куковски – председател на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустройство и околна среда не се съгласява с предложението,  тъй като то ще накара според него хората да не плащат доброволно. Инж. Ненко Костов повдига въпроса дали Куковски трябва да гласува. Пенчо Шапков  реагира, че ще бъде нередно Куковски да гласува. Адвокатът на Общинския съвет – Георги Недев обяснява, че ако Куковски има личен имуществен интерес, трябва да не гласува. Тогава Куковски повдига въпроса за Пенчо Шапков, който на свой ред казва, че няма никакви ниви.

При обсъждането на тази точка от дневния ред, председателят на Общинския съвет – инж. Найден Павлов предлага на гласуване най- напред  докладната на кмета и част от съветниците се учудват това не е ли в разрез със закона. Осем са ЗА, осем ПРОТИВ.

После подлага на гласуване предложението на комисията, ръководена от Бойко Гавраилов за 20 лв. на всички ниви и трайни насаждения. Един съветник – Мариана Александрова отсъства и гласуват 16 съветници. Осем са ЗА, седем ПРОТИВ.

За предложението на Бойко Гавраилов да се завишат всички цени от внесената докладна на кмета с 10 % един е ЗА и 15 въздържали се.

    Докато съветниците дискутират, карат главният финансист на общината да изчисли колко пътища има в общината около земите и трайните насаждения. Тя ги изкарва 3 800 дка.

Защо се повдига въпрос, че инж. Атанас Куковски е в конфликт на интереси?  Той обработва земя и е  председател на „Агрокомерс 98” – кооперация със земи в землището на община Хисаря.  В документа на Областна дирекция „Земеделие” за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за 2018 – 2019 година е отбелязано, че Атанас Куковски има обща площ по споразумение 497.311 дка, „Агрокомерс 98” – 2 280.869 дка. Общата площ по разпределение на Виделина Попова е  315.673 дка. Става дума за Хисаря. В Старосел „Агрокомерс 98” има 289.052 дка трайни насаждения, а Атанас Куковски има 467.962 дка земеделски земи. В Старо Железаре „Агрокомерс 98” е с обща площ по споразумение 12 699.927 дка , а в Черничево – 5 391.938 дка обща площ по споразумение.

 Няма да коментирам, че в този списък са имената на Тотка Куковска, Николай Сираков, Петко Кисьов, Стела Бонева, Стоян Бонев, Ивелина Стехова, Кольо Стехов, Генка Стехова, двете кооперации от Момина баня и Веригово и десетки още роднини, близки, лели, тъщи, девери и какви ли не още. Но ще ви накарам да обърнете внимание на цените за пътищата. 

 Как така там, където някои съветници имат хиляди декари цената е ниска, а в Мало Крушево, където нямат икономически интерес цената е 24 лв.? Припомням, че субсидията, която се получава на декар, е между 38 и 60 лв. 

Не бива да изключваме и възможността за получаване на субсидия до 300 лв. за някои облагодетелствани плодови и зеленчукови  култури. 

Учудващо е поведението на заинтерисованите лица да не искат да се увеличат цените на пътищата, след като в джобовете им влизат толкова много пари. Според икономисти, увеличението, ако беше прието, щеше да донесе на общината над 40 хил. лв. приходи.

     Съветниците от БСП и Социалистическа партия „Български път”, които  общо правят осем, гласуваха против докладната на кмета и доказаха, че този път са в синхрон с интересите на общината. Останалите – така известните ни съветници от ГЕРБ и СДС, АБВ не подкрепиха предложението на икономическата комисия. А ако отворите справката за  село Новаково, ще видите, че цената е 36 лв. на декар трайни насаждения, в Съединение – 34 лв. за нива,в Царимир – 31 лв., в Брезово – 35 лв., в село Бабек – 29 лв. за трайни насаждения, в Мулдава е 28 лв. за нива...  Избрах ги произволно, за да направите сравнителен анализ с хисарската община.

    Така е в новия Общински съвет. Председателят инж.Найден Павлов трябваше да бъде подготвен предварително, да провери каква информация може да извади по тази  докладна, да се съветва с адвоката дали някои от съветниците не са в конфликт на интереси. Ако се окаже, че  два гласа са невалидни, какво правим по- нататък  инж. Павлов?

                                                                                             ТРАКИЙСКИ СВЯТ       TRAKIAWORLD

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от зам. кмет
17 Декември, 2019 | 10:54
Напиши отговор
Оценка: -15  +5
Тука няма никакъв конфликт на интереси....
Анонимен
#2 от Ангел Данчевски
17 Декември, 2019 | 13:22
Напиши отговор
Оценка: +18
Как ще има като е на хранилка и зам. Кмета
Анонимен
#3 от читател
17 Декември, 2019 | 19:23
Напиши отговор
Оценка: +8
Между другото на зам.кмета името не се вижда в списъка на ползвателите по чл 37в от ЗСПЗЗ
Анонимен
#4 от Господари на ефира
17 Декември, 2019 | 19:37
Напиши отговор
Оценка: +32
По тъпо момче от калинката не съм виждал. Също така и по-прост народ да му търпи кражбите няма. Бил богат....бахти и селската пръчка, измерваща богатството си БМВ и обувки. Абе селски селяндур,комплексар, може ли да участваш в гласуването на нещо, от което си изкарваш хляба, но е против обществената полза?
Анонимен
#5 от Потъъърпевш
17 Декември, 2019 | 21:27
Напиши отговор
Оценка: +15
Те сега започват купиха си кмет с 30,40 левАна хлас Ще избиват
Анонимен
#6 от Кво?
18 Декември, 2019 | 06:33
Напиши отговор
Оценка: +23
Комисията по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси с председател инж. Бойко Гавраилов------------------------------------------------- Разсмяхте ме, бе, хора! Рано сутрин!
Анонимен
#7 от Така е, да
18 Декември, 2019 | 12:05
Напиши отговор
Оценка: +14
Така е, да. по устройство на територията е Куковски, а по конфликт на интереси - Гавраилов.
Анонимен
#8 от ало,автора
18 Декември, 2019 | 16:20
Напиши отговор
Оценка: -11  
"Защо се повдига въпрос, че инж. Атанас Куковски е в конфликт на интереси? Той обработва земя и е председател на „Агрокомерс 98” – кооперация със земи в землището на община Хисаря. В документа на Областна дирекция „Земеделие” за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за 2018 – 2019 година е отбелязано, че Атанас Куковски има обща площ по споразумение 497,311 дка, „Агрокомерс 98” – 2 280 869 дка. Общата площ по разпределение на Виделина Попова е 315,673 дка. Става дума за Хисаря. В Старосел „Агрокомерс 98” има 289,052 дка трайни насаждения, а Атанас Куковски има 467 962 дка земеделски земи. В Старо Железаре „Агрокомерс 98” е с обща площ по споразумение 12 699 9278 дка , а в Черничево – 5 391 938 дка обща площ по споразумение." Че има конфликт има, но вземете си оправете запетайките, че много милиони изязоха тези декари в общината. Хисарското землище ще излезе извън пределите на България.
Анонимен
#9 от запетайките
18 Декември, 2019 | 17:17
Напиши отговор
Оценка: +10
Има конфликт на интереси- казаха днес членове на комисията по конфликт на интереси в Народното събрание.
Анонимен
#10 от Запетайките!
18 Декември, 2019 | 20:29
Напиши отговор
Оценка: -13  
отговор на #9 »
Конфликт на интереси има, но това не е основание за неграмотност на автора. Като претендира за истината, нека претендира грамотно.
Анонимен
#11 от Оставете ги тия запетайки
18 Декември, 2019 | 22:03
Напиши отговор
Оценка: +7
Чета дневния ред за сесията на общинарите в понеделник и се чудя. БКС-то щяло да става предприятие отново. А по другите точки има ли информация? Ще променят очевидно структурата на администрацията - интересно звучи.
Анонимен
#12 от Гредата....ще падне върху теб, а забеляза мравката
19 Декември, 2019 | 13:37
Напиши отговор
Оценка: +13
Запетайките гледаш, а декарите не виждаш, а роднините не виждаш,а къде са декарите не забелязваш.. Не ти отърва ли? А ниските цени ? Защо не пишеш за тях? Общината сте я превърнали в един хамбар и всеки иска да гребе от него, без да плаща. Не ви ли е неудобно?
Анонимен
#13 от Не сме слепи, виждаме!
19 Декември, 2019 | 15:59
Напиши отговор
Оценка: -8  +1
отговор на #12 »
Вместо да пишете глупости, ди оправете все пак запетайките. Всички виждаме безобразията, но пишете по-грамотно. Какво е това. Какви са тези числа? 12 699 9278 дка , а в Черничево – 5 391 938 дка обща площ по споразумение. Общата площ на България в декари е 110 000 000. Цифром и словом сто и десет милиона. От тях 35 000 000 обработваеми. Наясно сме какво става в Хисаря, но ако искате да имате авторитет, пишете правилно. Това е! Без нерви и без греди! И малко по - спокойно приемайте критиката. Тя ви е от полза.
Анонимен
#14 от риби
19 Декември, 2019 | 18:35
Напиши отговор
Оценка: +9
отговор на #13 »
Виждаме ,но сме неми и страхливи.Пазим си заплатките и си натискаме парцалките. Па и децата си учиме така.
Анонимен
#15 от БКС
19 Декември, 2019 | 19:21
Напиши отговор
Оценка: +9
Еи, ся наско калинката ша купи на нено от бкс такова, де меля клони. Борука ша пере чаршафите на детските градини с пералната през МИГ. Чинара ша готви на децата с куненското оборудване през МИГи ще прави кетаринг на малки стари и големи, а накрая се чудим как децата ни стават джендари и защо има наплив на кандидат общ. съветници.
Анонимен
#16 от Точките
20 Декември, 2019 | 09:12
Напиши отговор
Оценка: +9
Запетайките са оправени. Спи спокойно, математнико! Сега изясни ли ти се всичко? Разбра ли декарите?
Анонимен
#17 от Q
20 Декември, 2019 | 10:38
Напиши отговор
Оценка: +4
Имам въпрос тези споразумения в съда ли се правят или в общината и подписите не трябва ли да са натурално заверени?Всеки може да си направи споразумение на два хвърчащите листа ! ! !
Анонимен
#18 от Нотариално заверени
20 Декември, 2019 | 11:08
Напиши отговор
Оценка: +8
Ти мислиш ли, че Областна дирекция "Земеделие" ще качи в интернет имената на тези, които имат споразумения, ей така? Ами ти ако ги прочетеш, ще се хванеш за главата. Пък иди при Шейретов, той всичко знае, даже много знае, нали знаеш, че ръководи общинска служба "Земеделие". Или питай Ганева, тя там ръководеше общинска служба "Земеделие" 4 години в Карловско . А най- добре е да идеш в Каравелово.- там ще ти разкажат много интересни неща за договорите със стопаните и с един хисарски гражданин.
Анонимен
#19 от Q
20 Декември, 2019 | 12:11
Напиши отговор
Оценка: +1
Дочух , че в Хисаря между собственици имало спогодба нито в съда не са ходили нито в прословутата ви община инъче са били като заинтересоваи а не са се явявали на делата изготвен е документ от общината ви няма натурално заверени подписи за тази спогодба има ли такова нешто и Въпросните ви господа Б Гаврилов Н Куковски и Съдружниците им са свършили тази работа ?
Анонимен
#20 от А по- ясно
20 Декември, 2019 | 18:10
Напиши отговор
Оценка: +2
Не се разбира какво питаш. За ниви ли, за пътища ли, за каква спогодба става въпрос. И защо Гавраилов, той с ниви не се занимава.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.