ИМА ЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА?

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                                           Ирина Кирилова

    На 19 ноември 2019 година директорът на Областна дирекция “Земеделие” – Пловдив предоставя имоти нтп – полски пътища по чл. 75 б от ППЗСПЗЗ в масивите за ползване по споразумения за стопанската 2019 – 2020 година за произнасяне от Общинския съвет в Хисаря. Има заверерени копия от заявленията на участниците в споразумението. Защо не бяха приложени към докладната на кмета, това може да каже само инж. Ганева. Директорът предоставя имотите по цени в размер на средното годишно рентно плащане на землището.

      Кметът на общината – инж. Пенка Ганева внася докладна на заседанието  на съветниците с предложение в Хисаря и Михилци цената да е 11 лв., в Черничево – 17 лв., в Старо Железаре 15 лв., в Ново Желазаре – 19 лв., в Красново и Паничери -15 лв., в Кръстевич и в Беловица по 20 лв., в Мътеница – 10 лв., в Старосел– 13 лв., в Мало Крушево – 24 лв.  за ниви. За трайни насаждения в Старо Железаре и в Старосел цената да е 14 лв. на декар, в Михилци – 10 лв.

    Преди заседанието на съветниците се събира Комисията по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси с председател инж. Бойко Гавраилов и взема решение всички ниви  и трайни насаждения да са по 20 лв. във всички села. Съветниците Пенчо Шапков и Гатьо Султанов предлагат уеднаквяване на всички цени, за да има приходи в общината. Подкрепа им оказва  и Таня Марковска.

Бойко Гавраилов прави ново предложение всички ниви да са по 20 лв. на декара, а за трайните насаждения цената да е 14 лв.

Инж. Атанас Куковски – председател на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустройство и околна среда не се съгласява с предложението,  тъй като то ще накара според него хората да не плащат доброволно. Инж. Ненко Костов повдига въпроса дали Куковски трябва да гласува. Пенчо Шапков  реагира, че ще бъде нередно Куковски да гласува. Адвокатът на Общинския съвет – Георги Недев обяснява, че ако Куковски има личен имуществен интерес, трябва да не гласува. Тогава Куковски повдига въпроса за Пенчо Шапков, който на свой ред казва, че няма никакви ниви.

При обсъждането на тази точка от дневния ред, председателят на Общинския съвет – инж. Найден Павлов предлага на гласуване най- напред  докладната на кмета и част от съветниците се учудват това не е ли в разрез със закона. Осем са ЗА, осем ПРОТИВ.

После подлага на гласуване предложението на комисията, ръководена от Бойко Гавраилов за 20 лв. на всички ниви и трайни насаждения. Един съветник – Мариана Александрова отсъства и гласуват 16 съветници. Осем са ЗА, седем ПРОТИВ.

За предложението на Бойко Гавраилов да се завишат всички цени от внесената докладна на кмета с 10 % един е ЗА и 15 въздържали се.

    Докато съветниците дискутират, карат главният финансист на общината да изчисли колко пътища има в общината около земите и трайните насаждения. Тя ги изкарва 3 800 дка.

Защо се повдига въпрос, че инж. Атанас Куковски е в конфликт на интереси?  Той обработва земя и е  председател на „Агрокомерс 98” – кооперация със земи в землището на община Хисаря.  В документа на Областна дирекция „Земеделие” за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за 2018 – 2019 година е отбелязано, че Атанас Куковски има обща площ по споразумение 497.311 дка, „Агрокомерс 98” – 2 280.869 дка. Общата площ по разпределение на Виделина Попова е  315.673 дка. Става дума за Хисаря. В Старосел „Агрокомерс 98” има 289.052 дка трайни насаждения, а Атанас Куковски има 467.962 дка земеделски земи. В Старо Железаре „Агрокомерс 98” е с обща площ по споразумение 12 699.927 дка , а в Черничево – 5 391.938 дка обща площ по споразумение.

 Няма да коментирам, че в този списък са имената на Тотка Куковска, Николай Сираков, Петко Кисьов, Стела Бонева, Стоян Бонев, Ивелина Стехова, Кольо Стехов, Генка Стехова, двете кооперации от Момина баня и Веригово и десетки още роднини, близки, лели, тъщи, девери и какви ли не още. Но ще ви накарам да обърнете внимание на цените за пътищата. 

 Как така там, където някои съветници имат хиляди декари цената е ниска, а в Мало Крушево, където нямат икономически интерес цената е 24 лв.? Припомням, че субсидията, която се получава на декар, е между 38 и 60 лв. 

Не бива да изключваме и възможността за получаване на субсидия до 300 лв. за някои облагодетелствани плодови и зеленчукови  култури. 

Учудващо е поведението на заинтерисованите лица да не искат да се увеличат цените на пътищата, след като в джобовете им влизат толкова много пари. Според икономисти, увеличението, ако беше прието, щеше да донесе на общината над 40 хил. лв. приходи.

     Съветниците от БСП и Социалистическа партия „Български път”, които  общо правят осем, гласуваха против докладната на кмета и доказаха, че този път са в синхрон с интересите на общината. Останалите – така известните ни съветници от ГЕРБ и СДС, АБВ не подкрепиха предложението на икономическата комисия. А ако отворите справката за  село Новаково, ще видите, че цената е 36 лв. на декар трайни насаждения, в Съединение – 34 лв. за нива,в Царимир – 31 лв., в Брезово – 35 лв., в село Бабек – 29 лв. за трайни насаждения, в Мулдава е 28 лв. за нива…  Избрах ги произволно, за да направите сравнителен анализ с хисарската община.

    Така е в новия Общински съвет. Председателят инж.Найден Павлов трябваше да бъде подготвен предварително, да провери каква информация може да извади по тази  докладна, да се съветва с адвоката дали някои от съветниците не са в конфликт на интереси. Ако се окаже, че  два гласа са невалидни, какво правим по- нататък  инж. Павлов?

                                                                                             ТРАКИЙСКИ СВЯТ       TRAKIAWORLD

Предишна статия

„Народът обединен никога не ще бъде победен!” ечи от Чили

Следваща статия

Празничното настроение започва да набира пълна сила, а с него и страхотните музикални предложения на The Voice и Eventiplier за вечери изпълнени с много позитивни емоции и качествена музика за любителите на трап, хаус, тех-хаус и хип-хоп.

Други интересни