ПРЕД БЪДНИ ВЕЧЕР СЕ ОЧЕРТАВА БУРНА СЕСИЯ

19 Декември, 2019
25 коментара

     Председателят на Общинския съвет  Найден Павлов свиква съветницитге на последната за годината сесия на 23 декември 2019 година от 13 часа. В дневния ред са включени 17 точки. Ето по- важните:

    Докладната за възнагражденията започва  с името на Пенка Ганева. Предлага се тя да получи 973 лв. Кметът на Старо Железаре – Илия Тонов ще вземе 484 лв., кметът  на Паничери – Веска Пашкулова - 495 лв. ,Матея Гудев – кмет на Старосел ще бъде възнаграден с 501лв., а Цвятко Истилянов с 495 лв. Ще има допълнителни възнаграждения и на служителите на общинската администрация, на работниците и служителите, на кметските наместници от бюжетните дейности на общината, които имат реализиран фонд работна заплата.

    Друга докладна е свързана с местните данъци  и такси. Предложението е да се допълни Наредбата . Туристическият данък да стане за една звезда 0.60 лв. , за две звезди – 0.70 лв., за три звезди – 0.80 лв.

 Данък по придобиване на имущество по дарение  и по възмезден начин от 2 на сто става 2.5 на сто.

    Данък върху недвижимите имоти от 0.6 на 1., за селата от от 1.00 на 1.4. Таксата битови отпадъци с много аргументи се предлага да е 2.31 промила за Хисаря, в Михилци и в Черничево - 7.93, в Старо Железаре -9.12, в Красново 11.60 промила,  в Мало Крушево - 16.35, в Беловица – 10.95, в Ново Железаре- 10.30, в Старосел - 9.76, в Мътеница-  10.30, в Кръстевич -10.63, в Паничери 7.93 промила.

    Към тази докладна има допълнително предложение от Ива Вълчева, която иска да се впише в наредбата за определянето на местните данъци и такси решението на Общинския съвет  от 21 януари 2019 година, в което юридическите и физическите лица и еднолични търговци, осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти – предприятия с разкрити работни места, въведени в експлоатация след 1 януари 2013 година, които са извън град Хисаря, заплащат  такса битови отпадъци в размер на една пета от определената за съответното  населено място.

На сесията на 23 декември Пенка ганева  внася много интересна докладна. В нея е повдигнат въпроса за надлеза и пътната връзка. Напомня се на съветниците за двете решения на Общинския съвет, които аз цитирах в статията „Истината за надлеза”. Става въпрос за частно лозе от 2.064 дка., имот №  048113. в землището на Старо Железаре.  Тя иска от съветниците разрешение  община Хисаря да го купи от „Аржил” АД чрез покупко- продажба, тъй като  този имот е необходим за изграждането на път три 642 Калояново – Хисаря – надлез и пътна връзка.  „Аржил” ЕАД е правилното название на фирмата, която по национална  лозарска програма през 2013 година, финансирана с 2 мил. 161 хил. лв. засади към 1000 дка лозя край Старо Железаре. Г-жа Ганева била говорила със собственика / кой е той инж. Ганева?/ и той бил готов да продаде имота на общината, както и да закупи от общината равностоен имот в землището на Старо Железаре. Но всичко не свършва тук. Излиза, че общината, след като купи от фирмата лозето , след това самата община ще го подари безвъзмездно на Агенция пътна инфраструктура. Какъв благороден жест! Хем даваш пари на собственика на „Аржил „АД, хем после подаряваш купеното на държавата.

    А сега от даренията, минавам на исканията. Те са от Мария Мустакова - ръководителката на Местната инициативна група. Този път тя иска от съветниците безлихвен заем  за изпълняване на дейностите по мярка 19.4. от 75 хил. лв. за текущи разходи и популяризиране на стратегията. Бюджетът за 2019 година е 236, 763,78 лв. Проведени са през 2019 година осем оценителни сесии, одобрена е една, остават седем, до края на годината ще има още четири приема, а до средата на следващата година още един прием. Затова за обезпечаване на дейността на МИГ да се даде този безлихвен заем от 75 хил.лв .

Добре е съветниците да обърнат внимание на една справка за сключени  граждански договори на  Местната инициативна група с  36 човека.

На 27.02.2019 г. е сключен договор с Подбалкански новинар за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии за 2 хил. 796 лв.

На 24.04.2019 г.с „Елгарди „ЕООД за организиране на двудневно обучение за най- малко 20 участника – местни лидери и бенифициенти, свързани с подготовка, отчитане на проекти и с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода за 9 хил.720лв.

На 10.06.2019 г. с Медия бокс ЕООД  – 3 хил. 600лв.

На 17.07 2019 г. с Медия бокс ЕООД за отпечатване на брошури – 5 хил. лв.

На 24.06.2019 – офис техника от Визиком ЕООД за 3 хил.966 лв.

Разходи за проучване и анализи на съответната територия – 8 хил.020лв.

И още има, но оставям на съветниците да питат.

      Сега отиваме  при докладната за маломерни имоти, които са общо 106. Девет са в Мътеница, един в Старо Железаре, един в Паничери, четири в Хисаря, четири в Красново и всички останали са в Старосел. Маломерните  имоти до 10 дка  ще бъдат дадени по предложение на кмета на земеделски стопани и животновъди без търг и конкурс за една година. Те били подали заявления. Защо към докладната не е приложен списъка на желаещите да ползват тези имоти? То в това е цялата същност на докладната – кои хора вземат имоти, имат ли животни, не са ли някои набедени и т. н.

    Друга докладна е за структурата на общинската администрация. Според нея на кмета са подчинени кметовете по села, кметските наместници, заместник- кметът, главният одитор, главният архитект, финансовият контрольор. Секретарят е починен на заместник- кмета. 18 човека са в обща администрация и 33 в специализираната администрация . В отдел европейски проекти – 6, отдел икономика – 6, отдел устройство на територията – 8, отдел административно обслужване  -7, отдел финанси и бюджет – 7, отдел местни приходи – 4, отдел ГРАО -12. Това е предложението за новата структура.

Останалото можете да видите в 13 часа  на 23  декември като влезете в залата на общинската администрация и видите кой как ще гласува. Нали вие ги избрахте?

                                                                        ТРАКИЙСКИ СВЯТ             TRAKIAWORLD

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от история на света
19 Декември, 2019 | 21:03
Напиши отговор
Оценка: +14
Това вече е брутална наглост. В най-скоро време очаквам един от тримата съветници стоящи срещу кмета да попитат ; Какво ще направим за бедните? Всички останали в хор да отговорят; Бедните да го духат!!! Срам ме е да вдигаме на хората данъците, а първенците и богаташите, чрез свойте маши да си прокарват наредби да плащат една пета от данъците и такса смет.
Анонимен
#2 от СУ-35
19 Декември, 2019 | 21:07
Напиши отговор
Оценка: +13
Бахти и МИГ-Хисар,че той е похарчил пари, колкото на Нено БКС-то бюджета.Съветниците наистина да обърнат внимание.
Анонимен
#3 от Скъсаха
19 Декември, 2019 | 21:49
Напиши отговор
Оценка: -1  +10
се от работа тия съветници. На кой соул-таш*ак да угодят по-напред? На Кощилаков, на Борука, на Куковски. на Куковска... И кво ся Пенка Ганева се преработи, за месец и половина и ще вземе 1000 лв. да има за празниците.
Анонимен
#4 от Alo,
19 Декември, 2019 | 21:58
Напиши отговор
Оценка: -1  +11
Семплата госпожа от Миромир, от где си го изсмука това 1/5-та или така ти наредиха? А това 2013-та от къде го взе или и ти не си много наясно?
Анонимен
#5 от пак ли
19 Декември, 2019 | 22:23
Напиши отговор
Оценка: +14
Ива, заради тази една пета не ти достигнаха 160 гласа за кметското място. Ива, Ива, ти ще свършиш черната работа тази година вие с Пенчо се редувате.
Анонимен
#6 от проницателен
20 Декември, 2019 | 08:16
Напиши отговор
Оценка: +15
Когато прочетох как са изхарчени 240 хиляди лева за 1 година, задълбах се в отчета за разходите и вече съм сигурен, че МИГ-Хисаря е бил спонсора за предизборната кампания на ГЕРП,БСП, и КОАЛИЦИЯТА СДС-АБВ.Аз не съм чул до този момент да има одобрен проек. Четем само за разходите за оценители,реклами и семинари.Какъв оценител може да бъге Стоян Чолака на европроекти,колко човека работят там.Оставам с убеждение,че тази МИГ се занимава само с рекламни дейностти и медии. Вижда се, че тя е платила балоните, плакатите, химикалките и рекламите на няколко предизборни щаба.
Анонимен
#7 от 2013
20 Декември, 2019 | 08:52
Напиши отговор
Оценка: +18
отговор на #4 »
е годината ,защото в тази година влизат само 2 обекта на Данчо Кощилаков и Калинките.
Анонимен
#8 от А Дойкова
20 Декември, 2019 | 09:00
Напиши отговор
Оценка: +15
Доколкото си спомням, предишният кмет беше Дойкова и тя е спестила фонд работна заплата. Защо трябва да ги взема Ганева като тя започна работа на 8 ноември 2019?
Анонимен
#9 от Недейте!
20 Декември, 2019 | 09:05
Напиши отговор
Оценка: +15
Общински съветници, отменете решението за едната пета, че ще станете за смях на хората.не може да се угажда само на калинките и на кощелака. Има и други фирми на територията на общината.
Анонимен
#10 от Много сте работни!
20 Декември, 2019 | 09:27
Напиши отговор
Оценка: +19
Великите хисарски бизнесмени не могат да си платят такса смет. Нямат пари, горките. Тоз Кощилаков голям кадър ще да е. щом така го обслужват от БСП-то. Ива Вълчева е една проста лелка, с големи амбиции и нулеви познания по финанси. Пази, Боже, сляпо да прогледа!
Анонимен
#11 от ЕТО ГО
20 Декември, 2019 | 09:55
Напиши отговор
Оценка: +14
АРЖИЛ ЕАД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАНТОВСКА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА И ПРЕДСТАВИТЕЛ Съвет на директорите МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАНТОВСКА АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ ХРИСТО АТАНАСОВ КАЦАРСКИ
Анонимен
#12 от много прозрачно,другари
20 Декември, 2019 | 10:06
Напиши отговор
Оценка: +13
Към тази докладна има допълнително предложение от Ива Вълчева, която иска да се впише в наредбата за определянето на местните данъци и такси решението на Общинския съвет от 21 януари 2019 година, в което юридическите и физическите лица и еднолични търговци, осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти – предприятия с разкрити работни места, въведени в експлоатация след 1 януари 2013 година, които са извън град Хисаря, заплащат такса битови отпадъци в размер на една пета от определената за съответното населено място. Тези са се хванали като удавници за сламка за тази 2013 година по твърде очевадни причини. Там е другаря Кощелаков. Като ще има намаление, нека е за всички стопански субекти. Или да определят такса смет поотделно за физическите и юридическите лица. Така е навсякъде. Защо непременно трябва да е от една година насам.
Анонимен
#13 от До ето го
20 Декември, 2019 | 11:31
Напиши отговор
Оценка: +19
Ама в докладната е писано, че Аржил е АД, проверявай, Пенке, друго е да си акционерно дружество.Но работата е в друго. Защо общината трябва да купува двата декара лозе от тази фирма, защо това не го направи Агенция пътна инфраструктура? Имам съмнение, че когато в общината работеше една хубавица , в поземлената комисия вероятно е станала някаква бърканица при връщането на имотите на частните стопани.Госпожата Ганева да стане и да обясни на съветниците какво е станало тогава. Ама хич не питате , бе общински съветници, защо ви избрахме?
Анонимен
#14 от да
20 Декември, 2019 | 15:52
Напиши отговор
Оценка: +16
Още навремето имаше проблем точно с това лозе и не само с него. По-голямата част от трасето попада в частни имоти. Първите проекти са от времената преди 10 ноември 1989 г. Тогава беше лесно, но още тогава се затлачиха нещата, после дойде демокрацията, върнаха земите на собствениците и т.н. Тези случки са преди госпожа Пирянкова Мария да влезе в поземлената комисия. Наистина е чудно защо общината купува и след това дарява. Би трябвало Ганева да обясни, за да няма интерпретации. На сесията ще я питат със сигурност. ЕАД или АД все е акционерно дружество. В единия случай има едноличен собственик на акционерния капитал, в другия случай повече от един. Но кмета трябва да е точен. Или поне юриститите му! Да не се бъркат с ООД и ЕООД!
Анонимен
#15 от А, така ли?
20 Декември, 2019 | 18:22
Напиши отговор
Оценка: +18
А преди Пирянкова на позезмлената комисия не беше ли Ганева? Ще изкочи заяк от това лозе. Само трябва сериозно да се подходи на тази сесия към всеки въпрос, повдигнат в статията горе. Как така Ганева стана кмет и на втория месец се захвана с надлез. Всичко това има връзка с въпросните два декара. Изведнъж община Хисаря ще върши работата на АПИ.
Анонимен
#16 от така
20 Декември, 2019 | 22:41
Напиши отговор
Оценка: -14  +21
отговор на #15 »
Стоянка Иванова. Не търсете под вола теле.Обичате я Ганева, но не е виновна за всичко.
Анонимен
#17 от очевидец
23 Декември, 2019 | 22:48
Напиши отговор
Оценка: +5
Сесията не беше бурна, а по скоро смешна. Единствено тъжно е вдигането на данъците.
Анонимен
#18 от ??????????????
24 Декември, 2019 | 13:00
Напиши отговор
Оценка: +12
Не само това е тъжното. Тъжното е, че само Гатьо, Ненко и Недевски реагират на безобразията. Останалите са услужливи.И кои данъци вдигнаха? Защо туристическия е вдигнат с 3 стотинки? Защо кощелака и калинката ще плащат една пета от такста смет на населеното място?
Анонимен
#19 от ЦИРК ОБЩИНА ХИСАРЯ
24 Декември, 2019 | 13:27
Напиши отговор
Оценка: -2  +16
Вчера Ганева се отказа от коледното си възнаграждение в размер на 950лева. Според мен това не е акт на чест и достойнство, знаейки, че преди 10 дни даде изпълнението на водопровода и пътя в Черничево за 120 хиляди лева на Калинките и Мекито. Те ще и върнат 20кратно коледният подарък, от който се отказа. Честита Коледа на всички съграждани!!! Да са ви честити новите данаци с 43% увеличение. Успех на фирмите, получили подаръка да плащат само една пета от данъците и такса смет. Всички ги знаете КОИ са те. Успех на всички хотелиери с новите такси от 0,43 стотинки за легло. За всички граждани на Общината, остана подаръка от безплатен билет за " ЦИРК- ОБЩИНА ХИСАРЯ"-срок на валидност до следващите избори.
Анонимен
#20 от история на света
24 Декември, 2019 | 13:40
Напиши отговор
Оценка: +16
Очаквам в най-скоро време, на някоя сесия гласувайки за поредната облага на калинките, съветниците Гатьо, Ненко и Недевски да реагират с думите " А какво ще направим за хората , за бедните ??? А останалият Общински съвет, начело с Пена да отговорят в Хор - БЕДНИТЕ ДА ГО ДУХАААТ!!!!
Анонимен
#22 от Мартин Джинджев тел.0885183249
25 Декември, 2019 | 08:49
Напиши отговор
Оценка: -3  +19
Честито Рождество Христово..!!!!!!.На всички Вас ви пожелавам много здраве и късмет ..!!Да сте живи и здрави ..!!
Анонимен
#23 от ИСУС СЕ РОДИ, ДА БЪДЕМ ДОБРИ!
25 Декември, 2019 | 13:22
Напиши отговор
Оценка: +4
ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
Анонимен
#24 от питане
25 Декември, 2019 | 15:31
Напиши отговор
Оценка: +7
Трета сесия изтече,толкова важни решения се взеха.Структурни промени, местни данаци и такси.....само едно не мога да разбера. Къде е будната съвест на гражданите в лицето на доктор Мутовски и великия бизнесмен употребяващ сложни математически термини и теореми от висшата математика- дял теория на вероятностите? Няма ги, едимият с къщата за гости да изчисли туристическата такса, а другият да изчисли как неговата фабрика и на калинката, влезли в експлотация след, 1.1.2013год няма да генерират такова количество смет, за да плащат една пета от данъците. Защото са много бедни и ни очертават земите със фалшиви договори за 0.99ст на декар.Липсвате ни..
Анонимен
#25 от Обективен
25 Декември, 2019 | 16:54
Напиши отговор
Оценка: -6  +5
Мръсни боклуци проклет да сте Нено и ти си боклук като калинката проклет да сте
Анонимен
#26 от Ненко Костов
25 Декември, 2019 | 17:07
Напиши отговор
Оценка: -1  +8
ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЗДРАВИ И ЖИВИ! БЪДЕТЕ ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ! ВСИЧКО Е ЛЮБОВ!
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.