Брутният ни външен дълг достигна 35.38 млрд. евро в края на април!

28 Юни, 2016
0 коментара

Брутният външен дълг на страната ни в края на на април е 35.78 млрд. евро, като от началото на годината той е нараснал с близо 1.29 млрд. евро, показват данните на Българска народна банка. На годишна база обаче той намалява с 3.39 млрд евро, или с около 8.7 процента.

Дългосрочните задължения са 27.8 млрд. евро, или 78.6% от целия външен дълг. От началото на годината те са се увеличили с 1.59 млрд. евро. Краткосрочните ни задължения възлизат на 7.58 млрд. евро или 21.4% от брутния дълг и от началото на годината бележат намаление от 306.2 млн. евро.

Външният дълг на сектор Държавно управление в края на април 2016 г. е 6.72 млрд. евро, от началото на годината той е нараснал с 1.14 млрд. евро. 

Това увеличение се дължи основно на емитираните през март от името на България облигации на международните финансови пазари. На годишна база също е отчетено повишение на дълга в размер на 500.1 млн. евро. 

Намаление на външния дълг се забелязва в сектор банки, като на годишна база той намалява с 22.6% до 3.91 млрд. евро, или с 1.14 млрд. евро в нетно изражение. 

Преди ревизията, външните задължения на сектор други са 11.96 млрд. евро, като спрямо края на декември миналата година те са се увеличили с 212.7 млн. евро. Спрямо година по-рано дългът на този сектор расте със 194.1 млн. лева. 

За първите четири месеца на тази година сме платили по външния ни дълг 1.304 млрд. лева. За същия период на миналата година сме изплатили 4.166 млрд. лева.

Нетният външен дълг на страната ни в края на април е 5.71 млрд. евро, като той намалява спрямо края на 2015 г. с 1.15 млрд. евро, дължащо се на по-голямото нарастване на брутните външни активи с 2.441 млрд. евро в сравнение с брутния външен дълг с 1.288 млрд. евро. Като процент от Брутния ни вътрешен продукт, нетният ни външен дълг възлиза на 12.3 процента.

http://www.banker.bg/finansov-dnevnik

ЕТИКЕТИ: България.;

Коментари

Все още няма коментари. Бъди първи!

Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.