За титлата на българските владетели

Автор: Няма коментари Сподели:

Най-ранните български надписи с титли на владетелите ни оставят Омуртаг и Маламир.

1. 814-829г. – CANES – (медальон на Омуртаг) – българска дума, западноримско изписване.

2. 822г. – КѦNNѦC – долната част на Омуртагов надпис от Св. “Четиридесет мъченици”

3. 821-822г. – КАНАС – Чаталарски надпис

4. 822-836г. – КАНАС – Турдачис, Омуртагово време

5. 822-836г. – КАНАС – (Възпоменателен надписи на военачалници, Омуртаг

6. 836г. – КАNEC – Маламир

Забележка: През 893г. служебния ромейски език и писменост, се сменя с кирилица и старобългарски. Веднага след това забелязваме промяна. В изписването на българската титла се появява кирилско “ Ꙁ “ . От КАНАС се променя на КАНѦꙀЪ

7. Около 900г. Във Българския палимпсест от Ватикана виждаме титла:
КАNѦꙀЪ

8. 950-те В Супрaсълски сборник за българските владетели е употребена титла:
КNѦꙀЬ
КNѦꙀ
КЪNѦꙀЬ

9. 10-11ти век Савина книга
КNѦꙀ

10. Йоан Екзарх в “Шестоднев” пише само за князе.

11. Черноризец Храбър в “За Буквите” – пише само за князе:
“господарю мой, княже славни”
“княза, седнал, в мантия
“на Бориса българския княз”
“на Растица моравския княз”
“на Коцел блатенския княз”

12. 996-7г. -1060-61г. – На надгробната плоча на последния владетел на Първото Българско Царство, Пресиян II, пише:
КЪНѦꙀЬ

13. В “Именник на българските князе”, в запазените 3 преписа имаме:
КЪNѦꙀЪ
КNѦꙀ
“сii ҃е кнѧꙁ”
“кнѧженïе”
“Исперих КNѦꙀ
“Есперих КNѦꙀ

14. В българските преводи на Манасиева хроника, рисувани, писани, допълвани от българска ръка – Крум, Кардам и пр. са записани с титла:
КНѦЗЪ , КНѦЗА
Особено важно е, че там се прави ясна разлика между различните титли цар, архон, княз и т.н.
Важно е да се отбележи, че съседи и дори враговете на българите не са наричали никога наш владетел хан или кан. Наричали са ги:
“imperator”,
“dux”,
“reges”,
“rex”,
“princeps”,
“dominus”,
“κανες” υ “βηγη”,
“κανας” υ “βηγι”,
“ἄρχοντος υβηγη”,
“ἄρχον”,
“ἄρχηγός”,
“ἐκ θεοῦ ἄρχοντος”,
“βασιλεύς”,
“κυριος”
– император, господар, принц, владетел, господар, повелител, никога хан/кан.
Титла хан/кан не присъства на нито един епиграфски паметник, споменаващ български владетел.
Титла к/хан не присъства в Българския палимпсест от Ватикана като най-ранен кирилски документ.
нито в Супрасълски сборник,
нито Савина книга,
нито Йоан Екзарх,
нито Черноризец Храбър споменават к/хан,
нито Симеоновия (Светославов) сборник от 1073 г.,
нито Асеманиево изборно евангелие,
нито Доксова преписка,
нито където и другаде пише за “канове” и “ханове”,
а навсякъде е само българската титла КАНАС, КАNѦꙀЪ, КНѦЗ.

Източник: фб

Присъединете се към нашия канал в Телеграмhttps://t.me/trakiaworld

Предишна статия

Виктор Папазов: Европа я чакат много тежки времена!

Следваща статия

Григорий Климов: За дегенератите и тяхната секта

Други интересни