Знаете, че в последно време войната с Матрицата се изостри и натиска на техните частни фирми корпорации над народа се увеличи, грабежи, безпредел, преса над народа?

Автор: Няма коментари Сподели:

От жив Човек жена *******:
“Здравейте, приятели сънародници. Знаете, че в последно време войната с Матрицата се изостри и натиска на техните частни фирми корпорации над народа се увеличи, грабежи, безпредел, преса над народа. Знаете как постъпва Топлофикация, знаете за безпредела на Енерго. Ето аз се сблъсках с отнемане на човешките права. Да си направиш ремонт на ВиК инсталация, да не дължиш нищо и вместо само да си пуснеш крана, идват да те режат от водопреносната мрежа, да те изнудват, рекетират, ако може да бутнеш нещо под масата. В хода на разследването, което провеждам във връзка с моя казус и със съзнанието на жива жена, правови статус Човек, не физ. лице, излязоха много факти, сблъсках се със случаи на други хора, потърпевши от терора на ВиК. Тръгвайки от моя случай, обобщавайки и други случаи около мен на пострадали хора от техния безпредел, се опитах да обобщя въпросите, които възникнаха в мен, а също въз основата на правовите знания, които придобих през последните години въз основа на обобщението, изпратих въпроси към корпорациите и ф-ма ВиК. Сигурна съм, че много хора ще се замислят, много ще се шашнат и изненадат от наученото, много от вас ще открият своя казус, а може би някои от вас ще открият правови инструменти да защитят своите права. Ако имате интерес, можете да прочетете историята, въпросите, да споделите мнение, съвети, ваши случаи и заедно да видим как може да се борим с тези частни фирми, с изтекъл лиценз, разрешителни.
Няма да защитят пешките. Те пращат свои служители да ни тормозят, да вършат престъпления по нечии устни инструкции, изпълняват престъпни заповеди, като си мислят, че са прави, щото началникът така казал, без да осъзнават, че нямат необходимите документи, пълномощни, писмени заповеди. Те се явяват престъпници и споделят отговорността с началника, които им е дал тази устна инструкция, защото те нямат нито един документ с подпис и печат. Вдигнете глави, защото истината и закона са на наша страна. Повишавайте своята правова грамотност, както се казва (лик. без) ликвидиране на правовата безграмотност. Ще бъдете изненадани от резултатите.
Започвам битка, ще подавам сигнали и ще продължа да търся отговори на въпросите, от които те бягат и се крият като мишки. С тези знания сме силни. Почвайте ги!”
“От Жив Човек Жена със собствено име
*******, дъщеря на ********* от родовете
**********, *********, мой правов статус Човек,
Народ, суверен, коренен жител на страна България,
Съучредител и бенефициар на
физическото лице ************ ************** ******************
———————————————————————–
До изпълнителния Директор на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов” №3 и до физическото или юридическо лице, което може да изпълнява дейността на фирмата и да взаимодейства с трети лица без пълномощно.
Уважаеми директори на “ВиК” оператор гр. Бургас,
Обръщам се към вас силно огорчена от действия на ваши служители, които пораждат в мен много въпроси, на които те не могат и не пожелаха да дадат отговор, скривайки се зад отговорността на по-висшите началници. Подавам към вас сигнал за отправени към мен заплахи, нарушаване на човешките права, психически тормоз, дискриминация, превишаване на пълномощия и самоуправдство, изнудване.
Съдържание на документа
1. Уведомление.
2. Благодарност. Похвала.
3. Изложение на казуса.
4. Хронология на събитията.
5. Заповед.
6. Въпроси.
7. Препоръки към фирмата оператор и Заключение
8. Приложения, опис, източници
Уведомление
Имотът в с. ****** Бургас има номер на партида ******** за вода.
Считам, че спирането на партидата на имота без предизвестие е неправомерно и след изявяване на желание да ползваме отново вода тя трябва отново да бъде служебно възстановена и само да бъде сменено името на титуляра на партидата.

Уверявам, че след направения от мен ремонт на ВиК на имот, собственост на мен и сестра ми, след споразумение, аз съм собственик на цялата ВиК инсталация на имота и ви уведомявам, че желая и предстои ползването на вода напролет, тъй като ремонта все още не е завършен, тръбите са открити (няма плочки, уреди, кранове, незатворени места в покрива) и водата може да замръзне. Системата е източена и зазимени тръбите, водомерът завит, шахтата закрита. И това състояние до момента е много добре известно на местния водопроводчик ******.
И, за да съм честна и коректна, уведомявам повторно (първия път устно, сега писмено), че ползването на водата се възстановява след дълго прекъсване, което не е престъпление, нито ощетяване на никого, за да се прилагат някакви санкции.
Аз просто се опитвам да проуча въпроса и да направя съответните уточнения при бъдещите ни взаимоотношения, аз като статус жив Човек, суверен, народ, самостоятелна юридическа единица и вашата фирма, предоставяща ВиК услуги.
Във всеки момент твърдението ми, че не се ползва в момента вода и съм се лишила от това мое човешко право доброволно, пренасям в туби, от съседи или от къщата в Бургас, в името на това да бъда коректна с вас, живея тежък живот без този ресурс, който е наша народна собственост. Липсата на консумация на вода може да се докаже с експертиза и протокол, заявявам, че съм готова да платя дори и няколкото кофи вода, изтекли при течовете при тестовете на системата, след като се уточнят взаимоотношенията. Аз, като Човек с душа, разум, съвест не крада вода, дори и да ползвам имота си има
Днес след заплахите на водопроводчика, че ще бъда глобена 2 000 лв за това, че нямам все още открита партида, което не е вярно, закрита от неизвестни служебни лица не по моя вина. Въпрос – може ли частна фирма да глобява статус Жив Човек, не физическо лице, и не служители на вашата фирма?
Тъй като аз се явявам суверен, народ, народен контрол, инвеститор и собственик на ресурсите вода, водопреносна мрежа и сгради, питам от кого е уполномощен местния водопроводчик да заплашва със спиране/изравяне, прекъсване на тръбата от улицата и аз каква вина имам за това, че съм подменила старите изгнили тръби с нови и се опитвам да пусна вода в къщата, което е мое основно естествено човешко право? Сама отидох в Поморие да предупредя, но досега получавам изнудване, заплахи за глоби, за прекъсване на водопровод, за закупуване на електронен водомер, насилване да подпиша едностранен договор, без да бъдат разяснени условията.
И дори сутринта при посещението на водопроводчиците ги поканих да влязат и да се уверят, че вода не ползвам, защото сложени кранове никъде няма и водата е спряна. Те отказаха да влязат и да проверят. Но ми казаха, че тръбата от улицата може да бъде прекъсната и да бъда глобена. Казах, че това е престъпление.
Благодарност. Похвала.
Искам да изкажа своята благодарност на вашата служителка, която отговаря за район с. ******, която показа изключително професионализъм и оказа максимално съдействие и бързина на обслужването. С такива служители фирмата ви може само да се гордее. Изказвам своята похвала, адмирации. Настоявам за нейното служебно възнаграждение, не само морално, но и материално. За съжаление не зная името ѝ, тъй като всичко е анонимно, но е достойна и за по-висок пост.

Изложение на казуса

От 2 години правим основен ремонт на стара къща в село ******. Това лято започнахме основен ремонт на ВиК инсталацията. Подменихме тръбите, направихме нова шахта, местният водопроводчик помогна. Той каза, че не е проблем да се ползва вода, защото имаме водомер, имаме партида, по която майка ми и сестра ми са плащали. Използваното количество ще се отчете. Не сме ползвали все още вода, само тестове, защото има още довършителни работи. Но, за да сме коректни, на 14 Септември 2023 г. отидохме във филиала в Поморие, за да предупредим, че предстои ползването на вода. Разбрахме, че партидата ни е спряна едностранно, служебно, без предизвестие от неизвестни лица. Партидата съществува, няма непогасени задължения, остава само да се смени титуляра. Водопроводчик ***** е подал информация, че имотът е прекъснат от националната водоснабдителна мрежа, което не е вярно, и се започна едно изнудване да се прави нов проект или да купувам водомер за наша сметка при положение, че на другите се слагат безплатно. От самото начало на ремонта ми се повтаря от местния водопроводчик и от вашите служители, че моята система за водоснабдяване ще бъде прекъсната от националната водопреносна мрежа. Имотът е стар, както много къщи в селото. Има си ВиК инсталация, водомер, партида, шахта, с единствената разлика от другите съседи, че дълго време не е ползвана водата, но неползването на вода не може да бъде повод за санкции. В момента има още някои довършителни работи, но се наложи да източим водата и завием откритите тръби, тъй като те са открити и трябва да се източати зазимят, да не замръзне водата в тях.
На 29 Ноември сутринта дойдоха инкасаторите – трима служители: двама водопроводчика (от селото и съседното село) и една жена. Поканих ги да влязат и им казах, че вода не се ползва и е зазимено и че нямам консумация и могат да проверят, защото няма кранове и е зазимено. Отказаха да влязат. Не можели да отчитат, защото нямало партида, което не е истина, защото партита има (номер *******) и е в процес на смяна на името на титуляра, често срещано да се плаща на стар титуляр.
Получих предупреждение, че другата седмица щели да минават проверки, трябвало да стоя заключена, защото иначе и ще бъда глобена 2 000 лв. или ще бъда спряна (пак заплаха), и аз се учудих как може да бъда виновна без вина. Къща като къща с ВиК инсталация, водомер, шахта, без да има консумация на вода – 100 пъти да те заплашват, че ще те отрежат, че ще те глобят, да се криеш. Защо трябва да се крия? Какво съм направила? Направила съм си смяна на тръбите. Партида спряна от ВиК оператора едностранно от фирмата, аз съм шокирана. Един път ми спират партидата по тяхно усмотрение, сега пък ме заплашват, че ще ми спират водата, че и да ме глобяват. В къщата е живял дядо ми, после живяха майка ми и сестра ми и винаги са си плащали редовно сметките. После те се прехвърлиха в новата къща и сега аз съм дошла да живея там. И щели да ме глобяват. Вода да се източило 5 кофи при тестовете. Нося си вода от града или от съседите. Изпълнявам изискванията, разширяваме шахтата, както направи и съседката, но явно да си коректен това се наказва. Значи на нея слагат безплатен водомер, мен ще ме карат да си го купувам. Не разбирам защо трябва да се крия, да бъда заплашвана, докато правя ремонта и докато се опитвам да регулирам нещата, да уточня ситуацията.
Такива думи чувам не за първи път. И попитах водопроводчика за неговите пълномощия да извършва това престъпление и по чия заповед го прави. Той се ядоса на въпроса и веднага извика своя началник да отговори на въпросите. Като пристигнаха още 2 лица, изчаках ги, посрещнах ги на улицата и им казах, че имам въпроси. Те ме игнорираха. Директно се запътиха да нахлуят в частния имот. Аз се представих със статуса си жив Човек суверен и поисках те да се представят – длъжност във фирмата, лични документи, основание да нахлуват в имота, пълномощно за взаимодействие с трети лица извън фирмата от името на длъжностното лице, което има право да го прави без пълномощно в регистрацията на фирмата.

След посещението на инкасаторския екип и предупреждения, заплахи за глоби, следобяд на същата дата отидох при водопроводчика да попитам за вината си и защо трябва да се крия, когато съм изрядна и съм заявила желание за промяна на титуляра. Съби се ядоса и каза “ей сега викам багера”. Започнах да задавам въпроси – има ли той писмена заповед, има ли той правомощия, има ли пълномощно. Има ли ****** документ за собственост върху водопреносната мрежа, за да разпорежда прекъсване, разравяне на улицата на водопровод, да въвлича в деянието багер (друга фирма)? Той каза “питай шефа веднага го викам”. Добре, приемам среща да задам въпроси, за да уточним тези неща. Аз посрещнах шефа от колата, той ме подминава и директно се засилва да влиза без да се легитимира, без да посочи целта на нахлуването – на гости ли идва, да отговаря на въпросите ли, проверка ли, да отговори вместо водопроводчик ****** на въпроси ли, какво прави началника на Поморие пред дома ми по заповед на *******, защото ******* го извика, може би шефа да отговоря вместо него. Дойде да понесе отговорността на ******, която потърсих от него. ****** беше известен, че ровенето с багера на улицата и лишаването на народа от жизнено обезпечаващи ресурси е престъпление, но той си мисли, че не носи вина, щом е по заповед отгоре.
Аз очаквах, че идва да ми даде отговори, както ми каза ********, а той иска да влиза, ами кажи за какво си дошъл, сутринта минаха служители (проверка) исках да отворя, но не влязоха, положението е известно на водопроводчика, защото сме приятели и съседи. ******* защо извика шефа си? Проверка ли да прави? Няма кой да ти каже. Едва успях да попитам – Вие частна фирма ли сте и защо искате да нахлуете в частен имот? А неизвестното длъжностно лице с име “шеф” се представи като “държавна” фирма. Аз му съобщих, че държава няма, закрити са всички държави с указ на папата “Моту Проприо”. Представих се със статуса си Човек, суверен, власт, поисках документи за собственост върху ресурса “вода”, който той продава, изнудва ме, че единствените начини да ми върнат партидата, дето служебно закрили, е или аз да си платя водомера или изцяло проект от начало като нова сграда. Сега същото това лице се опитва да нахлуе в дома ми. Има ли необходимите документи? Нямало време и се измъкна набързо. Придружих го до колата, задавайки въпроси – мълчание. Знаех, че този служител, който се представя за държавен орган, няма необходимата компетенция и се наложи да задам въпросите си до лицето, изпълняващо дейност без пълномощно и да отговори компетентно на моите въпроси.
****** очакваше, че шефът ще го оневини, но той бързо замина. А аз продължавам да търся кой носи отговорността за прекъсването от жизнено обезпечаващи ресурси. По чия заповед действат тези лица? По заповед или устни инструкции? Каква е тяхната длъжност във фирмата? Извършените действия отговарят ли на техните правомощия по трудов договор?
На какво основание се подлагат на тормоз и другите хора в селото? Оплакват се, но не могат да се защитят. Ако нямат тези ваши служители тези документи, какво се явява това действие от тяхна страна – престъпление. До тук имаме заплаха, изнудване (за да ми пускат партида, трябва да си купя водомер сама), нахлуване в имот без легитимиране, а се представят за държавни служители (лъжа, всички министерства, президенсто, правителство, народно събрание, общини, Република България са частни фирми, американски корпорации, регистрирани в американския търговски регистър Dun & Bradstreet. В каква частна фирма работят тези 2 лица или действат в заговор и страхуват хората включително и мен? Аз нито ще се заключвам, нито ще се крия. Но дори и течовете при ремонта ще платя, ако имам съответно законово задължение, но да ме заплашват, няма да позволя и искам да знам дали поради некомпетентност или по нечие по-висше нареждане тези ваши служители нарушават моите човешки права и спокойствие.

В официалния сайт на ВиК (https://vik-burgas.com/about) е указано, че крайният срок на разрешителните е 21 май 2020 година. Тогава какво се явява това образувание, наречено от служителя “държавно” с изтекли разрешителни?
Аз като суверен (власт по конституция чл. 1 ал. 2 и 3) и по закона за достъп до обществена информация, като наРОД започвам проверка на тези 2 длъжностни лица. Тъй като нито едно от лицата не се е легитимирало, не показват служебно удостоверение, никакъв документ, удостоверяващ самоличност, аз нямам представа с кого взаимодействам. Настоявам за копие от трудовите договори на тези 2 лица, за да се видят техните правомощия, нотариално заверено пълномощно за взаимодействие с трети лица, персони, граждани, извън така наречената “държавна фирма” и от нейно име. Настоявам да ми бъдат предоставени имената ФИО (Фамилия Име Отчество) на гореспоменатите служители, копие от писмената заповед, на която те се позовават, за да извършват тези действия спрямо народа, кое длъжностно лице стои зад тях и носи отговорност?

Хронология на събитията:
1. Основен ремонт на стара къща в с. *******.
2. Основен ремонт на ВиК инсталацията.
3. Местният водопроводчик ***** помогна. Той каза, че може да си ползваме вода по принцип без проблем, тъй като си имаме водомер. Ние въпреки това не ползваме, защото има довършителни неща за правене по ВиК инсталацията и е зима и всичко е завито, за да не замръзне. Направили сме нова шахта по новите изисквания на ВиК. ****** каза да отидем да си оправим нещата по партидата и ние това и отидохме да направим, както и планувахме.
4. На 14 септември 2023 отидохме във ВиК Поморие. Там ни казаха, че са ни спряли партидата без да уведомят никой от ползвателите, които са плащали до последно. Ние заявихме, че искаме да възобновим ползването, искаме да променим титуляра на партидата от починалия ни дядо на нас. А те ни принуждават да правим нов проект, принуждават ни ние да купуваме нов водомер, при предположение, че на другите слагат безплатно, наказвали ни били, че известно време е нямало ползване.
5. На 29-ти ноември сутринта идва ****** с друг водопроводчик и момиче (екипа инкасатори). Аз ги поканих и им казах, че вода не се ползва. И ****** почна заплахи с глоба от 2 000 лв, че трябва да седим заключени и да се крием, защото щяло да мине комисия. След това отидох до ***** да го попитам каква ми е вината и т.н.
6. Той вместо да говори, отново заплахи, че ще извика багера. Като започнах да му задавам въпроси, той вместо да отговори, отново заплахи, че ще извика багера. Като започнах да му задавам въпроси, той казва “не питай мен, питай шефа” и извика шефа. Той дойде с момичето. Като дойдоха ме подминаха. Не се представиха, опитаха се да влязат в частния имот без никакви документи, ни основание, ни обяснения. На нашите въпроси те избягаха, както и ****** направи. Принудиха ме по този начин да отида по-нагоре. На следващия ден 30 ноември 2023 отидохме в централата на ВиК Бургас. Влязохме в правен отдел. Насреща ни се появи не юристка, а инспекторка. Не можа да ни отговори на въпросите. Оправдание, че действат по заповед от горе.
7. На 30 ноември 2023 отидох при ****** да говоря с него да попитам защо така заплашва и с агресия постъпва с мен като коректен клиент. Той каза, че не иска да говори с мен. Опитах се да поговоря с жена му, за да разберат, че това е престъпление и е наказуемо и отговаря той лично, тя се развика, изгони и каза, че той си има началници и отговорността носят те и да ходя да пиша където искам да пиша до София дори, защото заповедите са “отгоре” и никой от изпълнителите нямат вина. Вината се прехвърля на началниците.
Затова се стигна подаването на този сигнал, информация, въпроси до компетентно лице за отговор.
З А П О В Е Д
Аз жив човек, жена със собствено име *****, дъщеря на ****, суверен наРОД, коренен жител, народ, единствен източник на власт, определена от конституцията чл. …… ал. …….
(фирмите не са държави, не са власт, те са длъжностни юридически и физически лица, които служат на Човека)

и използвам правото си на власт във връзка с въпроси, касаещи моите права и свободи, моето спокойствие и това на моето семейство.
ЗАПОВЯДВАМ
1) Физическите лица, с които съм контактувала до момента, да престанат със заплахите за прекъсване на водоснабдяване, прекъсване на жизнено осигуряващ ресурс и услуга, за който е платено от бюджета и от нашите доверителни сметки в Базел Швейцария, да престане изнудването, че, за да ми върнат партидата (№******) трябва да купя електронен водомер. Да престанат да ме притесняват, докато не изясним условията по договора с вас като ВиК оператор за предоставянето на НАРОДА тази ВиК УСЛУГА.
2) Заповядвам писмено да ми се предоставят имената, длъжността и законовите аргументи (не вътрешно частните заповеди/устни инструкции) или писмена заповед с гербови държавни символи (реквизити), както твърди вашият служител “шеф” Поморие. Той беше предупреден от водопроводчик ******, че ще се води видеорегистрация, не отговаряше на въпроси, искаше само да влиза при положение, че служителите му сутринта минаха. Една дума каза “държавна” и то грешна или лъжлива.
3) Както вие искате документи от мен, аз в статуса си Човек, суверен, народ, надарен по рождение с всички права и свободи (затвърдени в международни документи, които България е подписала, изисквам съответни документи на фирмата и документи на лицата, с които взаимодействам, идентификатор, нотариално заверено пълномощно за взаимодесйтвие с трети лица от името на фирмата и от името на човека, който еднолично може да упражнява дейността без пълномощно по регистрация. Иначе те попадат под членове по наказателния кодекс, защото те прехвърлят отговорността и вината на своите началници за престъплението си и си мислят (поради своята некомпетентност и незнание), че не са виновни, а за тях отговаря началника, а той няма вина, прехвърляйки вината на друг. Аз знам откъде тръгват нещата и затова прилагам линкове на правоведи, защото схемата е една и съща по целия свят. Същото е и в Русия, Украйна и т.н. Можете да направите своята лична справка, ако и вие нямате информация и всички останали структури, които се представят за държавни вместо да служат на народа, с пестъпни заповеди вършат безпредел и грабеж над народа, но отговорност за това носят преките извършители, пешките.

Разяснения, видео линкове

1) Приложение №1 (https://dox.abv.bg/download?id=3ce4bd6828#),

2) https://www.youtube.com/watch?v=OLZbliZ61Lk

3) https://www.youtube.com/watch?v=uzAV-qfWuAY

4) Петиция (https://dox.abv.bg/download?id=7edee6d3ff#).

– Съгласна съм всеки да получава възнагражднение за труда си, именно затова в течение на ремонта съм заявила желанието си да ползвам своя ресурс вода от своята водопреносна мрежда, да плащам за Услугите за поддръжка, ремонт, изграждане от моята доверителна сметка, с родово наследство, както и се отделят пари от там и се предават на поддържащите фирми.
– Именно затова се опитвам да уточня условията на сключването на договора и правата и задълженията на страните. Именно затова се въздържам от човешкото си право на вода, докато не уточня тези въпроси, но дотогава ЗАБРАНЯВАМ всякакъв психически тормоз, изнудване, заплахи от страна на пешки, некомпетентни ваши служители. Докато не бъдат уточнени условията на договора, кой какви права и задължения има при пълно разкриване на обстоятелствата и фактите, а не както се прави в момента само едностранно се събират лични данни от хората, принизявайки ги в статус – от Човек, Народ, Суверен в статус физическо лице с ЕГН, лична карта, собственост на американската закита корппорация РБ (Република България) с нейните дъщерни фирми министерства, общини, партии и т.н.. ДЪРЖАВАТА (капслог) не съществува (закрита) и всеки, който се представя от нейно име, е престъпник и мошенник, да събира пари, упражнява натиск на свободната воля на Човека, да иска пари без договор с ясно разкриване.

– Ето аз искам да ползвам своето човешко право на достъп до нашия народен ресурс и какво срещам отстрана на вашите служители? Действията им ме накараха да извърша съответната проверка като обществена личност и народен контрол, който може да осъществява всеки Човек от народа. Забранявам вашите анонимни служители да се държат с мен като роб физиеско лице, не съм фирма (ФИО) (Фамилия Име Отчество), не съм персона, не съм служител във вашата фирма, не съм гражданин, ни никаква частна фирма, за да ме заплашват с глоби и т.н.
– Къде е юрисдикцията на корпорация РБ с нейните министерства (корпорации)? Властта на тези корпорации е незаконна, всички сделки (лицензи, договори, документи), сключени от тях, представяйки се заДЪРЖАВА, са невалидни, правно нищожни. НАП също е частна америкарска фирма, регистрирана в Dun & Bradstreet (напревете справка), тогава изниква въпросът каква държавна фирма е това? Въпрос – къде е регистрирана фирмата ВиК Бургас и какви права има над народа, Човека и неговите ресурси?
– В обобщение партидата ми е спряна самоволно едностранно служебно и вие сте длъжни при заявяване на желание да ползвам и да плащам вода да я възстановите служебно. Партидата съществува и е с код № ****** и вие сте длъжни да я възобновите при заявено желание от моя страна да ползвам и плащам вашите услуги. Считам за непочтенно, непрофесионално, некомпетентно държанието на Вашите служители към един честен и коректен ползвател.
– И, тъй като с частните фирми важи единствено офертноакцептните / договорните (отношения), считам че отношението на вашите служители към мен като Човек, народ, единствен източник на власт по конституция, се държаха с мен дискриминационно, принудително, карайки ме насила със заплахи да отварям нова партита, нов проект, които те са спрели. Условията при мен и другите съседи са едни и същи, с разликата, че на мен са ми закрили партидата, която никога не е имала каквито и да е задължения. И може ли временно неползване на вода да бъде повод за санкции, изнудване, заплахи?
– При ремонта изпълних всички изисквания на фирмата – големина на шахта, отдалеченост, уведомление. А от вашите служители получавам заплахи, отказват покана сутринта, но предизвикват “проверка” следобяд и при поискване на легитимация лъже, че представлява държавно предприятие, при положение, че държавата е закрита с указ на най-висшата юрисдическа институция “Моту Проприо”. Това физическо длъжностно лице, персона настояваше да нахлуе в имота, а след опит за въпрос побърза да тръгне без да даде какъвто и да е отговор, без да ме остави да кажа нито една дума. Аз не съм роб, физическо лице, служител на фирмата, за да ме заплашват с глоби от 2 000 лв без абсолютно никаква вина, без да са обсъдени условия на договор с пълно разкриване на истината, принуждаване за приемане на устните ферти на това лице.
– Знае ли този ваш водопроводчик ******, като заплашва, че щял да извика багера (като се обосновава на своите началници и хвърля отговорността на тях, поради своята некомпетентност), че, за да се изкопае дупка на улицата, са необходими съответните документи, тъй като улицата не е собственост на ******* или на която и да е частна фирма, нито пък е собственик на националната водопроводна мрежа. Като обществена личност съм минавала път за прокопаване само на една дупка на улица за пилони и зная, че е необходим проект и куп разрешителни от общината. Разполагат ли служителите на фирмата с тези документи? И, ако разполагат, изисквам да ми бъде предоставено копие.

– Изисквам от водопроводчик ****** чрез вас отговор, тъй като той не пожела да разговаря с мен, питам – какво беше предизвиканото от него посещение на неговия началник? Нали щеше да отговаря вместо него за нарушенията му? Нали затова побърза да му звъни и да прехвърли отговорността на него? Вместо да отговарят и двамата опитаха да нахлуят преди мен в моя частен имот без да се лигитимират, без да се обосноват законово целта на посещението си и дори фалшиво се представиха, че действат от името на “държавна” фирма, когато сега всички знаят, че държава няма и фирмата ВиК е с изтекли разрешителни. Аз се представих със своя статус, обявен още миналата година до ООН и др. И те побързаха да тръгнат без да отговорят – Затова сега търся отговор чрез ръководството. Изисквам имена ФИО (Фамилие Име Отчество) на двете лица, те нямаха нито униформи, нито бадж, нито се легитимираха (писмено, устно).
– Изисквам да ми бъде предоставен документ нотариално заверено пълномощно на тези две лица, които искаха да влязат в дома ми, че могат да взаимодействат с трети лица от името на фирмата или от името на юридическо лице, което по регистрация може да действа без пълномощно.
– Изисквам заемана длъжност на двете длъжностни лица във фирмата по трудов договор (водопроводчик и “шеф”), тъй като те не се представят, валиден документ с държавна реквизити, печати, тъй като те се представиха за държавни служители в държавна фирма.
– Тези, които се опитаха да нахлуят в имота, нямат съответните документи. Имат ли някаква прокурорска заповед? Те полиция ли са или терористична организация за сплашване, всяване на страх и могат ли самоволно да нарушават моето лично време, спокойствие и моите човешки права и на семейството ми? Ако те не ми предоставят в 5 дневен срок горните документи, носят отговорност по наказателния кодекс, самоуправство и превишаване на правомощията, нарушаване на конституция, нарушаване на международните документи, декларацията по правата на човека, харта. Към тях може да се предяви иск за морални щети и психически тормоз, за загубеното време и спокойствие в пари или еквивалент в злато, определен от мен, от лицата преки извършители или от този, който поема отговорността за техните действия от името на фирмата. Затова се опитвам да идентифицирам лицата, с които взаимодействам, а също и фирмата, с която сключвам договор за жилищно комунални услуги.
Въпроси
Аз в качеството си на народен контрол и по закона за достъп до обществена информация настоявам за отговор на следните въпроси:
1. Имат ли право фирмата ВиК да лишават статус Човек суверен от жизнено обезпечаващи ресурси?
2. Защо водомерите се сменят на някои имоти безплатно, а на други се карат да ги купуват? На какво законово основание едни хора получават безплатно, а други да плащат? Към мен се прилага дискриминация.
3. Къде е регистрирана фирмата, предмет на дейност, къде е адресът на вашата юрисдикция?
4. Има ли фирмата документ за собственост на водните ресурси на нашата страна България? И, ако има, изисквам да ми бъдат предоставени.
5. Има ли вашата фирма документи за собственост на водопреносната мрежа, строена от нашите предци? Ако има, настоявам да ми бъдат предоставени.
6. Има ли вашата фирма лиценз за продажба на вода, която се явява собственост на народа и живите човеци мъже и жени, коренни жители на тази страна?
7. До кога важат разрешителните на вашата фирма, издадени от Министерството на околната среда и водите, информация по
8. Може ли лица, които дори не се представят, не показват никакви служебни удостоверения, документи, пълномощни, заповеди, да се опитват да нахлуват в имота без да се легитимират?

9. Има ли законово основание местният водопроводчик да прекъсва водоснабдяване и по чия заповед действа, кой ще носи отговорността за това престъпление – лишаване на наРОД от жизнено важни ресурси? Защо ще ми прекъсват водата при положение, че не ползвам и той много добре го знае, защото е идвал у дома и затова отказаха поканата. Аз нямам какво да крия. Изпълних всички изисквания до момента. Остана само смяна на титуляр и да ми върнат партидата. Но психическия тормоз продължава. Работата с оформянето на документи оставих за пролетта, когато ще се ползва водата. 3 години караме с тубички. Можем да изкараме още 3 месеца. Защо е този психичен тормоз и заплахи за глоби и спирания, което е лишаване от моите човешки права? Вие сте фирма, която е длъжна да осигури тази услуга на Човека, народа, а не да го лишава. Статусът Човек е на върха на пирамидата на правовия ред, служебните, длъжностните лица са длъжни да му служат и, тъй като аз съм абсолютно точна, честна, коректна към вашата фирма, искам да разбера на какво се дължи престъпното унизително отношение към мен като Човек, суверен. В селото има случаи по 3-4 месеца не е минавано да се засича и винаги хората си плащат. Аз не съм ползвала, а те се държат с мен като крадец.
10. На какво законово основание фирмата ВиК е прекратила съществуваща партида без уведомление, едностранно, без предизвестие?
11. На какво законово основание изисква аз да плащам електронен водомер при положение на много съседи водомерите са като моя? На другите и на мен в Бургас се сложи служебно (безплатно). Дискриминация. Нарушение на човешките права.
12. Какви са правомощията му да възпрепятства уточняването на условията на договора и да не отговаря на въпроси по този повод?
13. Какво прави началника на ВиК Поморие пред имота ми по заповед на водопроводчика *****, отказвайки ми възобнови партидата ми, ако не изпълня условието купуване на водомер. Това някакъв вид принуда ли е? Има същия случай в съседна къща, която също направи осъвременяване, прави шахта, както ние увеличавахме размера на нашата, но на нея поставиха безплатно, а на мен ме карат да плащам. Изнудват ме, защото ****** казал, че тръбата водопровод е отразяна, иначе щели да го глобят. Защо? Откога за “неизвършване” на престъпление се глобява и се изисква от служителите да го вършат? И, ако зависеше от служителката, на която изказах благодарност, до сега щеше да има урегулирани отношения. Още на първото си посещение в Поморие уведомих, че вода има, кранчето е спряно, не ползвам, сменям тръби, но възнамерявам да ползвам и затова съм там да уведомя и да идват инкасаторите като пусна водата. Знаех от други хора за тормоза от страна на ВиК, но не очаквах да искаш да пуснеш водата си да идват и да те заплашват, че ще те спрат, прережат достъпа от водопреносната мрежа, строена от дедите ни. Вместо да окажат съдействие, когато човек е коректен и отива да предупреди предварително преди да е започнал и иска да си оправи документите да чува от всички служители до сега, срещнати във фирмата заплахи. Та въпросът накратко е на какво законово основание се изисква да бъде заплащан човешки ресурс, собственост на човечеството (човека) и да се слага уред, мерещ кубици вода (човешки ресурс)? Тя е собственост на Човека, а ни принуждават да плащаме нещо, което е наша собственост. Приложение: конвенция по морско право https://www.facebook.com/100072153730366/videos/896938982057978
14. Имат ли право ваши служители да нахлуват в частен имот без да се легитимират? Не съм им отказала достъп, даже сутринта сама ги поканих да влязат, но те не влязоха, защото знаят, че няма нищо нередно.
15. Имат ли всеки от вашите служители, които събират персонални данни от хората, лиценз за обработка на лични персонални данни?

16. Всеки служител длъжностно лице в частна фирма е длъжен да има пълномощно от фирмата или лицето, имащо право да действа без пълномощно при взаимодействието си с външни лица от името на фирмата. “В йерархията на правото първично е определянето на пълномощията на длъжностното лице, а след това се определят нарушенията”. Точно това се опитвам да определя аз във взаимоотношенията си с вашата фирма. До момента съм разговаряла с няколко ваши служители, които не са определили своите пълномощия. “Ако лицето НЕ е представило пълномощно, то нарушението НЕ се явява ЗНАЧИМ факт.” В този случай няма нарушение, защото в имота е живял единият собственик сестра ми 35 години и титулярът нашият дядо. Ползвали-неизползвали вода това си е тяхно право. Сега има промяна на обстоятелствата и аз веднага уведомявам фирмата за това. Направила съм ремонт и ВиК инсталацията е моя собственост. Дори имаше теч преди водомера, който ремонтирах с лични средства, за да не се пилее ресурса. Прави се ремонт след водомер, водата е спряна, а напролет възобновено потреблението. Дотогова се надявам, както аз подготвям исканите от мен документи, така и вашата фирма да предостави вашите. В заявлението дори не е дадено име на изпълнителен директор – отново анонимност. До сега нито един служител не е излязъл с имена, длъжност, номер или др. Но се изискват от нас лични данни, идентификационни номера, лични карти. Събират се от народа лични данни, но от страна на фирмата не мога да идентифицирам нито едно длъжностно лице от водопроводчик, началник, инспектор, директор, никъде няма баджове, няма имена. Получава се, че от едната страна се взимат лични данни, които се явяват интелектуална собственост, а от друга страна “неизвестност”, на която в сайта е изписано, че е с изтекли разрешителни, и служителите ѝ, които се представят за “държавни” служители, вършат конституционни нарушения, безпредел, рекет, без да се легитимират. От незнанията на заКОНите се извършват престъпления. Лица, които извършват умишлено престъпление в изпълнение на незаКОНна заповед или разпореждане, инструкция, носи уголовна отговорност на общи основания чл. 286 от НК. Народът е източник на власт и самата власт – чл. 2, ал. 1, ал. 2. Всички ресурси на планетата принадлежат на човечеството, обществото, НаРОДа (конвенцията по морско право). И, тъй като държава няма и в юридически план, а РБ се явява частна корпорация, юридическо лице, регистрирано в търговския регистър на САЩ, а също юридически лица, служили си с наименования(ДЪРЖАВА (капслог), народно събрание, министерства, съд, общини и т.н. всичко), частни фирми, юридически и физически лица, мъртви юридически фикции, без права и власт над Човека. Човекът се явява висша ценност. Властва над всички юрисдикции и е най-високо в йерархията на правовия ред. ВиК операторите получават средствата си от бюджета за предоставяната услуга. Българският ВиК холдинг, едночина фирма, която дава пари милиони, милиарди на 24 оператора на ВИК УСЛУГИ. Тоест никое юридическо лице и физическо лице няма право над ресурси на планетата.
17. За своята дейност поддръжка и ремонт на ВиК мрежа, водохранилища, вашият оператор получава ли средства от бюджета и, ако да, защо се събират от народа пари за вода?

18. На какво законово основание аз със статус жив Човек, суверен, народ, инвеститор във вашата компания, трябва да плащам за нашия (моя) ресурс, за нашата (моята) водопреносна мрежа, строена от дедите ни, от народа и никоя частна фирма юридически няма права и собственост над тях? Задълженията може да са за физическите лица, собственост на корпорациите, но аз не съм статус физическо лице и съм излязла от него преди година и половина. Прилагам волеизявлението в приложението, не ползвам лична карта и ЕГН, собственост на корпорация и се явявам само бенефициар на нея. Така че вътрешно частните закони не важат за статуса Човек, а само за физическите лица. Аз се идентифицирам с авторски документ за самоидентификация. В този смисъл ще напиша свой авторски документ в постигнатото споразумение. Още през лятото обясних на *****, че отрязването на човек от жизненообезпечен ресурс е престъпление, че трябва да има писмена заповед, нотариално заверено пълномощно, но не чува и прехвърля вина на началници, не може да осъзнае, че пешките са преките извършители на престъплението и най-голямата вина носят те. Също както в Пландемията. Пред народни съдилища ще отговарят преките извършители. Схемата е същата като действията на ВиК операторите. Инструкциите са на тези кукловоди извън България, но вината е на пешките, които е можело да постъпят по съвест и да не изпълняват престъпни прикази (заповеди). Но те са предпочели да действат по инструкции не по съвест. Справка видео по указа на папата (https://youtu.be/OLZbliZ61Lk), важи за всички по света. Много добре разяснено. Всички правят престъпленията на собствен страх и риск. Действат или по съвест, или по инструкции. Но те носят вината си лично, а не техните началници. Никой няма да поеме вината вместо тях. А прекъсване, рекет, самоуправство, превишаване на правомощията си е престъпление.
19. Искам да знам за какво се иска аз да плащам – първо за ресурса вода, която е моя собственост или за УСЛУГА, която е заплатена предварително от народния бюджет? И в какъв законов план заплащането се явява задължително и принудително събирано по съдебен път от частни съдилища, които съдят юридически фикции? За физическите лица, членове на корпоративното съобщество, важат всички техни вътрешно корпоративни закони, но не и за Човека, извън тяхната юрисдикция.
20. Дадените ми бланки са за физическо лице, каквото аз не съм. Приложение: Волеизявление.
21. По чия заповед действат тези лица? По заповед или устни инструкции? Каква е тяхната длъжност във фирмата? Извършените действия отговарят ли на техните правомощия по трудов договор?
22. На какво законово основание се премахва, спира партида ******** и се искат проект, водомер все едно почваш строен нов обект? Все едно готова къща да я разрушим и да караме собствениците да правят нов проект, защото никой не живял вътре. Абсурд на абсудите.
Кореспонденцията ще бъде публично достъпна и ще бъдат уведомени и други институции.
Разрешителните за водоползване за питейно и битово водоснабдяване за язовир Камчия и Ясна поляна, издадени от МОСВ краен срок на разрешителните 21 май 2020 г.
Желая достъп и справка до моята партида преди да започна да ползвам вода, тъй като не мога да вярвам на анонимни и злонамерени ваши служители. Зная, че всички сметки по партидата са изчистени и никога не е имало задължения. Дайте номера на инкасаторките, за да съставим протокол при откриването след зазимяването.

Всеки трябва да получава възнагржаднение за труда си. След направени справки за българския ВиК холдинг и вашата фирма става ясно, че предоставяната услуга, за която е предварително платено от бюджета, от нашите пари милиарди. Така е и в целия свят. https://www.youtube.com/watch?v=TIVvAFhhiOM Вие осъществявате услуги, които са платени предварително, а уред за “услуга” няма. Услугата транспортировки, ремонт на съоръжения, изграждане на нови и т.н. е предварително платена, за да бъде доставяна водата – общочовешки ресурс, който е безплатен до хората и е тяхна собственост. ВиК операторите под шапката на холдинга получават парите за труда си и за УСЛУГАТА. Какво е законовото основание да се мери вода с “водомер”, която е собственост на човечеството (на човека) не на ВиК дружеството?
Услуги – това е транспортировка на вода, газ или електрическа енергия и т.н.. А в измерването няма тарифа на УСЛУГА и няма такива прибори, които да измерват услуги. Това е абсурд. Заплащането е за услуги, а не за РЕСУРС. Няма такъв закон за заплащане наРЕСУРСИ. А заплащането на Услугата е платено от бюджета, т.е. от парите на Народа, от нашите доверителни сметки, родово наследство. Излиза, че Услугата пренос, ремонт и т.н. веднъж се плаща на оператора от бюджета и втори път се събират пари за ресурс вода с уред, който мери кубици вода (ресурс). Моля да ми отговорите и да поясните този въпрос (абсурд).
– Събирате едностранно мои персонални данни със задължение да плащам кубици вода, а какви са задълженията на другата страна по договора – вашата фирма? (Когато имаше теч преди водомер не идваха за ремонт няколко дни и едва след като казах, че ще пиша жалба, дойдоха, а ремонта заплатих аз макар и извън моята част) Къде са описани задълженията на ВиК дружеството и кой носи отговорност при неизпълнение, при нарушения, престъпления, извършвани от ваши служители? Моля да ми предоставите в писмен вид вашите задължения освен да режете тръби, спирате партиди, да глобявате и тормозите.
– Кое е отговорното длъжностно лице при неизпълнение на някоя от точките по договора, имена и персонални данни (водопроводчикът на селото, неговият началник)?
Водата е ресурс на народа, защо вие продавате вода, ако нямате документ за собственост и измервате кубици вода?
Препоръки към фирмата оператор
Моля, дръжте се професионално, давайте своите оферти, които клиентите да приемат или не, без заплахи, натиск, както правят другите фирми, които предлагат някаква услуга. Това, че сте под шапката на холдинг еднолична фирма, не ви дава правото да дерибействате и да реват хората от вас. Знам, че такива незаконни заповеди идват от по-високо ниво от министерството на околната среда и водите, над национално ниво. Същото е в Русия, Украйна и др.. Модата за изключване е и в Електродружества, Топлофикация, газ и др.. Заповедите на така наречената ДЪРЖАВА са незаконни и отговорност носи не този, който е издал заповедта, а пешките. Те извършват престъпленията на собствен страх и риск. Прилагам видеото анализ, както е записано в най-висшия юрисдически инструмент Указа на папата Моту Проприо.

Във видеото се споменава за кого се отнася заповедта на папата – правителства, ел и ВиК доставчици, НАП и други, които са частни компании, но извършват геноцид в интерес на чужди интерес, за пари.
Заключение
“Държавата-фирма”, корпорациите, фирмите юридически и физически лица са длъжностни лица, които са длъжни да служат на Човека и да работят за благото на Човека. Всяко действие или “закон”, които нарушават правата на Човека и КОНите на мирозданието, е престъпление.
С уважанеие,
Жив Човек със собствено име *****
Автограф: *******
Дата: *********
Приложения, опис, източници
1. Волеизявление (https://dox.abv.bg/download?id=3ce4bd6828#).
2. Пирамида.
3. Приложението за услуга и уред.
4. Регистрация корпорация РБ.
5. Цитати. Петицията (https://dox.abv.bg/download?id=7edee6d3ff#). Конституция. Юрисдикция. Цитат ВиК холдинг средства
6. Линкове
– https://youtu.be/kwCuDgNYL4Q
– https://youtu.be/OLZbliZ61Lk
– https://www.youtube.com/watch?v=uzAV-qfWuAY

– https://youtu.be/WJK-zLT_13Q
– https://www.youtube.com/watch?v=svXZZggHDW4
– https://www.youtube.com/watch?v=3vBJO0lJx1o
– https://youtu.be/soyxgaJsh8g
– https://www.youtube.com/watch?v=UML5HuETG1g
– ВиК холдинг парични средства
– https://www.facebook.com/10007215373…/videos/896938982057978
– https://www.youtube.com/watch?v=zZMCA9Wga-8
– https://youtu.be/k4N-d7bqCjk
– https://youtu.be/g5naKCMw1jU
– https://youtu.be/dtp5u6Jg7LI
Източници: Конституция, конвенция по морско право, чл.1, (район, регион) морско дъно, всички ресурси на планетата принадлежат на човечеството нито едно юридическо или физическо лице няма право на ресурсите.
Декларация за човешките права
Принцип на Стокхолм и други
Отговорът да получа в законов срок, да бъде изпратен до живия Човек *****, а не до физическото лице, в централната поща на Поморие до поискване, като бъда предварително известена на имейл ***********@gmail.com . Държа отговорът да е на хартиен носител, а не електронен.”
PDF: https://dox.abv.bg/download?id=7e24febc2f#

———————————————————————-

Продължението – до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ВиК, ДО КОРПОРАЦИЯ ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА, ДО КОРПОРАЦИЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ”:

“От Жив Човек Жена със собствено име
*******, дъщеря на ********* от родовете
**********, *********, мой правов статус Човек,
НаРОД, суверен, коренен жител на страна България,
Съучредител и бенефициар на
физическото лице ************ ************** ******************
**************************************************************
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ВИК БУРГАС
Сигнал за престъпление
Уважаеми ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
След инцидент на 02.02.2024 г. с група мъже 6 на брой, представящи се за Ваши служители, дошли с машини да прерязват достъпа на моя имот до националната водопреносна мрежа и да извършват поредното престъпление, се наложи да извикаме полиция, за да регистрира престъплението. Тази група мъже с багер и лопати не се идентифицираха със служебни документи, служебни удостоверения, пълномощно от юр. лице, което представляват, писмена заповед от юр. лице, което носи отговорност за техните действия, нямат проектна документация. След като не се легитимират и искат да приемаме техните думи (кои са и кой ги праща) на юнашко доверие, се поражда съмнението, че срещу мен стои ОПГ (Организирана Престъпна Група), която без всякакви документи извършват беззакония, нарушават човешките права. Описала съм своя казус в първото писмо от 23.12.2023 г. до Вас, очаквам отговори на въпросите си относно действия на Ваши служители, тяхната идентификация и идентификация на фирмата, с която искам да вляза във взаимоотношения.

Още веднъж Ви пояснявам, ако не сте разбрали, аз, ********, жена, правови статус Човек не съм под юрисдикцията на корпорация Република България, не съм физ. лице (роб), собственост на корпорацията. Като най-висш правови статус Човек, НаРОД, (власт по конституция чл. 2, ал. 1, ал. 2 и ал. 3) Вие сте задължени (ако сте фирма юр. лице) да ми предоставите моето човешко право да ползвам вода, за което ви се плащат много пари от бюджета, и, тъй като аз не съм член на вашето съобщество, в тази връзка се опитвам да идентифицирам юридическия субект ВиК оператор, фирма, която се оказва с изтекли разрешителни, не желаеща да покаже нито един документ, доказващ нейната законност, няма служители с документи за идентификация, няма фактури с подпис и печат за събираните пари от гражданите, изнудват се сами да си купуват електронни водомери. (Енергодружествата сложиха електромери за собствена сметка.) На гражданите се събират личните данни без да се подписва двустранен договор. Искат се пари за вода наша собственост, без да може да се установи юр. субект, който събира тези пари и в чии джобове отиват, след като се оказва, че държавата с нейните дъщерни фирми и корпорациите са закрити. Тогава какво представляват тези групи, които вървят по страната и тормозят хората, вместо да им предоставят услугата, за която им се плаща? Въпроси, въпроси, на които няма отговор. В указа на папата “Motu Proprio” е записано, че те са закрити, и, ако продължават тази дейност, го правят за собствен страх и риск, тъй като нямат официален документ, извършват своеволия.
Измина повече от месец без да отговорите на моите въпроси и да покажете своите документи за идентификация. В писмото имаше поставен 4 дневен срок, за да покажете служебната идентификация на своите служители, които, след като ми скриват партидата, почват рекет и заплахи, и документите, въз основа на които те взаимодействат с хората от народа по един не много почтен начин и да изискват посредством заплахи, глоби, прекъсване на водата от водопреносната мрежа. Те вършат това без да показват идентификационен документ и без да доказват своите правомощия. И сега в случая Вие също не давате информация за служителите си, които извършват геноцид и се прикриват от ръководството, скриването, непредоставянето на информация и документи при взаимодействието Ви с наРода (суверен) пораждат съмнения относно законността на действията на служителите на ВиК, законността на фирмата. Служителите заплашват хората от наРОДа и ги принуждават да сключват едностранен договор с вас за доброволно плащане на наш ресурс, доброволно-принудително плащане на електронни водомери, които мерят кубици наша вода (уред за мерене на услуга има ли? Услугата ви е платена от бюджета, нашите пари).
Оказва се, че някакви длъжностни лица, физ. и юр. лица са тръгнали сред коренния наРОД, ЧОВЕК (суверен, власт по конституция) да събират пари със заплахи, изнудване, рекет. Не говоря вече само за моя случай, а за достигнали до мен много сигнали, случаи. И този безпредел за съжаление се върши в района. Длъжностни лица (което означава, че са “длъжни” да служат на Човека) вършат безпредел над своя кредитор.
И, тъй като не изпълнихте сроковете за отговор на първото запитване, аз, жена Анна, правови статус Човек, Ви давам още 15 дни да се идентифицирате като фирма и служителите си, да се обосновете на документи за причиняването на мен, а и на много други хора, щети морални и материални. Ако и след този срок не получа отговор от фирмата (ако това е фирма изобщо) или както се казва в указа на папата “Motu Proprio”, отнасящ се за всички “държавни” служители, корпорации, банки, финансови организации, те са закрити, незаконни и, ако продължават дейността си по нечии устни инструкции, те го правят на собствен страх и риск, то това означава, че Вие приемате офертата ми от 2 000 лв за всеки изминал просрочен ден и за причинения ми психически тормоз, вместо съдействие за включване получавам саботаж и опит за прекъсване, въпреки че няма неплатени стари задължения и дори не ползвам вода, макар че къщата си е водоснабдена.

Самоволни действия, едностранно прекъсване на съществуваща партида без известяване на собственика, а сега изнудване, принуждаване за плащане на това или онова, за събиране на лични данни и документи без да е известен нито един служител на “фирмата” Ви от водопроводчици (цяла армия днес) момчета без документи казват, действат по устни инструкции отново на шеф Поморие, при въпрос кой е той, как се казва, отговор “не знаели”, прикриват го отново, по същия начин това анонимно лице (физическо ли е, юридическо ли е, кой го знае, пълни анонимници), от водопроводчик до най-висш директор остават скрити. Аз ползвам своето човешко право на достъп до вода, наша народна собственост, водопреносна мрежа, народна собственост, построена от нашите деди през 1963-1965 г. Местното население са го прокарали, баба ми и дядо ми, съседката с малко бебе на ръце, вързана люлка между двата стълба на улицата. Всеки жител на селото е трябвало да прокопае 5 участъка по 10 м. на различни места от бебе до старец, който не може да копае, се откупува. Как се копае скала и камък без багери с лопати? Каналът за всеки е бил 1.60 дълбок, 10 м дълъг, 0.70 широк. ВиК фирма няма нищо общо със създаването на народната водопреносна мрежа. Ако са я купили, да го покажат на народа, както те искат нотариален акт, така и ние искаме документ за собственост. Няма неплатени задължения, не ползвам вода, макар че имам това право, докато не уредя юридически и законово взаимоотношенията със субекта, който взаимодейства с мен.
Ето какво се случва до момента:
1) Скривате, “закривате” ми партидата;
2) “Шеф” ВиК Поморие, за да ми даде партидата, започва с някакви изисквания, чиято законово основание искам да проверя;
3) Без всякакви обяснения, легитимиране и отговори на въпроси шеф на ВиК Поморие се опитва да нахлуе в дома ми и след въпроси и потърсено основание за нахлуването изчезват моментално. Само казаха “задайте си въпросите писмено и ще ви отговорят”. Не съм отказвала достъп, защото в същия ден инкасаторите минаха сутринта и ги поканих;
4) На зададени писмени въпроси към ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на ВиК отговор нямам повече от месец за законови основания за действията ви и легитимност, отговор няма. Пълно мълчание и прикриване;
5) Но следва следващо престъпление – багер за рязане на улица и прекъсване отново на анонимни, без документи, без пълномощни, крият лицата си, не представят писмена заповед, действат по устни инструкции от шеф Поморие на свой страх и риск. След подаден сигнал до полицията, избягват възможно най-бързо, за да не бъдат идентифицирани. Своеволие, превишаване на пълномощията, самоуправство, нанасяне на щети на националната пътна мрежа и на националната водопреносна мрежа, нанасяне на морални и материални щети на Човека, наРОДа. Все престъпления по наказателния кодекс.
Уважаеми г-н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на ВиК, Вие вече бяхте уведомени за случая с първото ми писмо сигнал без да получа отговор, на който сте задължени (щом се представяте за юр. лице), но лица, които се представят за действащи от името на Вашата фирма, означава, че Вие носите отговорността за извършващия се безпредел в с. ******** общ. Поморие не само към мен, но и към други хора от народа.
Щом Вие не доказвате Вашата легитимност и продължавате да нарушавате правата ми като Човек по Международната декларация за правата на Човека и други международни документи, нарушавате моите права като наРОД, суверен (власт по конституция чл. 1 ал. 2 и ал. 3. “Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.”

И продължавате действия, на които не можете да посочите законово основание, че сте съгласни Вие лично да отговаряте за своите служители, ако са такива изобщо, защото е възможно да са някаква ОПГ, означава, че Вие сте съгласни да поемете съдебна и материална отговорност в предстоящите народни съдилища и трибунали. Ако Вие продължите с действия по нарушаване на целостта на улици, на националната водопреносна мрежа без наличие на документи на собственост с цел прекъсване на Човек, наРОД от ресурс (отново НЕ Ваш) означава, че извършвате редица престъпления по наказателния кодекс и носите отговорност наред с пешките, изпълняващи престъпни заповеди. Предоставих онагледени приложения.
За всяко действие на физ. лица, представящи се за Ваши служители и действащи от името на Вашата фирма, продължаващо занапред към мен, заплахи, възпрепятстване, да уточним договорните си взаимоотношения, изнудване, рекет, скриване на документи (партида) и други, за което Вие лично отговаряте, щом продължавате, означава, че се съгласявате да приемете моята оферта за обезщетение от 2 000 лв на ден за просрочване на отговора към най-висшия статус Човек, НаРОД (висша и единствена власт по конституция чл. 1, ал. 2 и ал. 3. А също и обезщетение за причинени щети в размер, посочен от мен в злато или равностойност в лева. Вие посегнахте на най-висшата ценност – времето от живота на Човека НЕЗАКОННО! – на моето спокойствие, здравето ми, което се оценява най-скъпо! Ако сте фирма, юр. лице, отговаряте по търговския кодекс и конституцията на корпорация Република България, ако не можете да докажете, че сте легитимно юр. лице, то тогава отговаряте лично Вие като физ. лице с всичките отговорности на физ. лице.
По днешния инцидент повтарям питането си за трудовите договори на всички, които днес се изсипаха. Водопроводчик Поморие дори каза да съм проверявала трудовия му договор, другите изобщо нищо. Така че изпълнявам молбата му и изисквам трудовите договори и имената на физ. лица, да се види каква дейност физ. лице е наето да изпълнява и дали престъплението, което върши, е част от трудовите му задължения? Има ли право това лице да взаимодейства и да се разпорежда на своя глава от името на фирмата без да са му дадени съответните правомощия?

Вие можете да имате каквито искате правила, но правилата не са над законите, конституциите и всички международни документи, декларации, харти, конвенции за правата и свободите на Човека.
ЗАПОВЕД
Тъй като притежавам всички запазени права по конституция и международното право и произтичащите права от статус Човек, влязъл в сила от септември 2021 г. (Човекът стои над юрисдикциите и властта над тях), използвам правото на власт по конституция, издавам следната заповед, която влиза в сила веднага след получаването на писмото!
ЗАПОВЯДВАМ
1. Партидата на наследствената къща в с. ******** на ул. ********* №*** да бъде извадена от чекмеджето, където сте я скрили без мое знание. Който я е скрил от мен, той да я възстанови;
2. Да ми бъдат предоставени последните данни, които Вие не предоставяте на инкасаторите. Да определите ден и час, за да засечем нови, ако имам такива. Стари задължения аз към вас нямам, нито нови, водата не е пускана от крана;
3. Докато трае изясняването на конфликтната ситуация, ЗАБРАНЯВАМ категорично, докато тече разследване на лицата и изясняването на фактите, абсолютно всякаква намеса на работници (неидентифицирани физ. лица) да взаимодействат с мен, независима юридическа единица, и да преустановите завинаги всякакви престъпни действия върху моята свободна воля, спокойствие и време. И кой знае какво може да се очаква от тази неизвестна група с началник. След подписване на договор всеки знае задълженията си;
4. ЗАБРАНЯВАМ да ми се подхвърлят бланки, да ме изнудват, защото аз не съм част от корпорация Република България, която е закрита с указа на папата Motu Proprio.
1. https://www.youtube.com/watch?v=6qZKQfjaoCE&t=26s
2. https://www.youtube.com/watch?v=uzAV-qfWuAY
3. https://www.youtube.com/watch?v=PkhBL9CcCxU
5. Ще подпиша договор по своя воля след пълно разкриване на фактите, обстоятелствата и информацията според търговското корпоративно право;
6. Ако Вие имате някакви оферти към мен като суверен (власт), кредитор, можете да оформите писмено и само от моята свободна воля зависи аз дали ще приема или не. Забранявам офертите Ви и Вашите вътрешни правила да ми се налагат със сила, заплахи. Аз нямам неплатени задължения към Вашата организация. Нямам никакви задължения към корпорация Република България, тъй като съм излязла от тяхното съобщество и съм уведомила ООН, президентство, министерства. Забранявам да ме принизявате в статус физ. лице (измислена юр. фикция, собственост на корпорацията), каквото аз не съм. Не ми подхвърляйте бланки към физ. лице. То няма ръце да подпише (мъртва неодушевена вещ). Живият Човек съм аз и имайте нужното уважение;
7. Извадете скритата партида и си подгответе документите за Вашата страна, част от договора.
Имате 15 дневен срок да предоставите отговори и документи. Заповядвам веднага да спрете престъпленията, извършвани от служителите Ви по престъпни устни заповеди!

ВЪПРОСИ:
След инцидента с рязането на улицата от групата неизвестни мъже възникват най-важните въпроси, от които произтича всичко:
– Чия е собствеността, водата, която фирма ВиК оператори мерите в кубици и продавате като своя стока, въпреки, че получавате парите си от бюджета за УСЛУГАТА (ремонт, поддръжка)?;
– Чия е собствеността на водопреносната мрежа, вие като фирма не сте изграждали с ваш труд и пари? Ако сте купили, покажете нотариални актове за покупка или друго;
– Чия е собствеността на земята, която вие разкопавате наред по селата и градовете?;
– Чия е собствеността на улиците, асфалта, шосетата, които вие разкопавате без съответната проектна документация и без тя да е съгласувана в общините и дупките се оставят в безобразно състояние, прилагам снимки само от село ********, има и още подобни примери и в съседни села.
Ако Вие не покажете документи за придобиването на тази собственост, това означава, че не можете да оправдаете вандалското действие върху чужда собственост. Това означава, че Вие преминавате в полето на престъпника и носите пълната отговорност за извършените престъпни заповеди и да мислят, че са прави и че за техните действия отговаря началникът.

Това второ писмо до Вас е отворено, уведомени са различни институции и обнародвано. Обществеността народът очаква Вашите отговори, доказателства. Можете да опровергаете думите ми, като покажете документи. На кого ние предоставяме своите документи?
Уважаеми господа от ВиК Бургас, Вие сте на светло! Знае се вече, че срещу ВиК Бургас се води разследване от прокуратурата, явно има защо?

Отговорът Ви на горепосочените въпроси и отчетът за Вашите действия по изпълнение на моите заповеди да бъдат изпратени чрез препоръчано писмо с обратна разписка, адресирано точно както следва: До жив и свободен Човек и суверен, наРОДа, жена ********, на адрес: гр. Бургас, поща ******* п.к. 8000, до поискване. В деня на изпращането на Вашето писмо да бъда уведомена на имейл: **********@gmail.com .
Благодаря предварително за труда и отделеното време.
Всички права и свободи запазени.
Дата:
Автограф:
Жива жена *******
Правови статус Човек

——————————————————————-

От Жив Човек Жена със собствено име
*******, дъщеря на ********* от родовете
**********, *********, мой правов статус Човек,
НаРОД, суверен, коренен жител на страна България,
Съучредител и бенефициар на
физическото лице ************ ************** ******************
***************************************************************************
ДО ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Иск, сигнал за престъпление
Уважаеми г-н Главен Прокурор,
Пиша този сигнал по повод психически тормоз и причинени материални щети от лятото на 2023 и инцидент на 02.02.2024. Създадена е конфликтна ситуация между мен и някакви физ. или юр. лица, които се опитвам да идентифицирам, но до този момент не съм успяла. Те се представят за служители на “Държавна фирма” ВиК. Вършат произволи, нарушения, заплахи, престъпления без да показват никакъв служебен, личен документ, доказващ техните правомощия. Изхождайки от моя частен случай в процеса на проучване, пред мен се разкриха някои факти, ситуации във взаимоотношенията си с тях, знания, които пораждат въпроси, пораждат съмнения, които трябваше да бъдат или потвърдени, или отхвърлени. Именно затова започнах да задавам своите въпроси на служители от фирмата от селския водопроводчик, негов шеф Поморие, правов отдел Бургас и накрая писмено до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР и до длъжностно лице, което може да взаимодейства с трети лица от името на фирмата без пълномощно. Крият се, не се легитимират, нямат служебен идентификатор, няма отговор на въпросите. Няма да преразказвам моя случай, ще приложа кореспонденцията и описанието на случая.
Обръщайки се към Вас с този сигнал, обобщавам всичко, което се събра като материал от пострадали хора от наРОДа около мен от произвола на тази така наречена фирма ВиК оператор Бургас, която се оказа с изтекли разрешителни още от 21 май 2020 според собствения им сайт, официално обявено. Поради този факт те бягат и се крият. Този въпрос е един от списъка да потвърдят своите правомощия и легитимност (Аз с какъв субект да подпиша договор, като никой не застава с лицето си, името, подпис, печат, държавни реквизити, както твърдят че са!

Тъй като до сега се сблъсквах с тотално неразбиране, невежество, правова безграмотност, зная, че Вие сте в течение и знаете всичко относно правови статуси, политическо устройство на системата у нас и по света и именно за това се обръщам към Вас и Вашата структура макар и не държавна, а частна (DUNS:52-364-3611, Bulgaria Land Co LLC CIK #: 0001328041) в структурата на частната корпорация Република България (DUNS:52-364-3611, Bulgaria Land Co LLC CIK #: 0001328041), защото имате тези знания, опит, правомощия да упражните контрол върху неизвестни физ. или юр. лица, извършващи произвол върху Човека, наРОДа, за да се избегнат недоразумения искам да уточня, че изпратих своето самоопределение и волеизявление афидевит до ООН (United States), Министерски съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работипреди година и половина и те са уведомени за смяната на моя статус от физ. лице в правови статус Човек жива жена, най-висш статус в йерархията на правото. Приложение.

Считам, че в случая са засегнати моите човешки права по Декларацията за правата на Човека, отказва се възпрепятства се достъпа ми до жизнено важен ресурс вода от някакви неидентифицирани субекти, затова се възползвам от правото си на непосредствена власт по конституция и правото за достъп до обществена информация по въпроси по закон, които касаят мен и семейството ми, за да изискам по законов ред нужната информация. Аз като наРОД суверен власт, Човек обявявам своя статус и на вашата институция, че не съм физ. лице, не съм част от американската корпорация Република България и не съм под нейната юрисдикция, затова вие като длъжностни лица и според своя статус на юр. лица сте длъжни според международния документ декларацията за правата на Човека да зачитате моя статус на Човек и наРОД, коренен жител на страната България и да се обръщате към мен не с капслок и като физ. лице, а жена със собствено име *******, правови статус Човек. Приложение 3-те видеа за Motu Proprio.
1. https://www.youtube.com/watch?v=6qZKQfjaoCE&t=26s
2. https://www.youtube.com/watch?v=uzAV-qfWuAY
3. https://www.youtube.com/watch?v=PkhBL9CcCxU

Аз, жена *********, правови статус Човек, НаРОД, суверен отправям този сигнал до вас, защото се нарушават моите човешки права, правото на свободна воля и достъп до жизнено обезпечаващи ресурси, правото да сключвам договори по търговския кодекс с пълно разкритие на фактите, без укриване на информация, право на достъп до нашите ресурси, и се използват заплахи, натиск. След инцидент 02.02.2024 (рязане отново без предупреждение, самоволно едностранно от някакви лица без документи. Техният шеф ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ВиК Бургас и шеф ВиК Поморие след моето писмо, сигнал и опит да сключа с фирмата информиран договор продължават терора и своеволията, докато аз проучвам условията, които ми поставят и тяхната законност. В тяхното отношение към мен след инцидента днес чувствам опасност от заплаха за живота си, здравето си, на мен и семейството ми, психически тормоз, нарушаване на спокойствието ми. След отпадането на морското право и адмиралтейския закон и влизането на естественото право всичко, което противоречи на естествените нужди на Човека е противозаконно. Съотнесено към моя случай означава, че при положение, че като Човек се ръководиш от чест и съвест, не дължиш пари на тази структура, не крадеш труда на никой, уведомявам и задавам въпроси и търся истината, да се крият, мълчат, бягат, а накрая пращат багера отбор юнаци без документи да ме лиши от вода без да ме известят, да им кажа, че очаквам отговор от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР (ВиК).Започват да копаят шосето без съответната проектна документация. Сигурно хората с отрязани тръби в страната са хиляди. А улиците надупкани като при бомбардировки от произвола им. “Водопроводчик Поморие” ли е съдия и решава, че имам вина и наказва с рязане или неговият шеф Поморие, който ми крие партидата, но ми праща багер. Имам вода, но не пускам да ползвам, докато не изясня законовото положение. Не говоря за техните правила на ОПГ (Организираната Престъпна Група), а за висшестоящите закони български и международни, които са по-високо от правилата на някакъв неидентифициран субект.
По някакви техни вътрешни правила, по-скоро заплахи, изнудване, рязане на улици, тръби от националната водопреносна мрежа на хората не се съдейства, а се възпрепятстват, което поражда съмнение за корупция, даване пари под масата, за да бъде решен казуса му. Това е съмнение, подозрение, което подлежи на проверка и само Вие имате компетенцията, контрола, който можете да упражните и да се разпоредите на прокуратура Бургас и прокуратура Поморие, да извършат необходимите проверки и след това да ми отговорите на въпросите над 20 въпроса, по които те мълчат. Като суверен власт изисквам да ми бъдат предоставени документите на замесените лица.
Относно прекъсването на хора от наРОДа от националната водопреносна мрежа селото е заприличало на разорана нива, копаят улицата с повод и без повод, лишават хората от жизнено обезпечаващ ресурс, без дори да съгласуват рязането на улицата с месното кметство на с. ******* или община Поморие. Те режат и не се отчитат на никой, нямат съответните документи, проект, съгласуване със съответната община Поморие. На коя друга фирма ще й бъде разрешено това? Общините не се уведомяват за нанасяне на щети. Рязането на улиците става произволно, самоволно без съгласуване с община, примерно селската община ******** или община Поморие.

 

Предишна статия

ДРЪЗКИ Хипотези за България, след които ЩЕ СЕ ЗАМИСЛИТЕ

Следваща статия

НЕИЗВЕСТНИ ФАКТИ ОТ ЖИВОТА НА ЛЕВСКИ

Други интересни