Добрите агнета на „Промяната“ сучат от майка от Изток и майка от Запад?

Автор: Няма коментари Сподели: