Левски е един апостол и светец

Автор: Няма коментари Сподели:
  • Левски е един апостол и светец. По време на Съда велики в небето чух Гласа да зове Левски и да го строява в 144000 наедно с Кирила и Методия, Паисий най-ярките светли звезди за независимост и свобода като личност държава славянска – България, майка тяхна и наша и още много, много са в същите редове. Пламнах в любов неизказана, тя България стана всичко за мен чуствах се горда, горда, че съм българка, макар че не познавам това чувство на гордостта. За всичко туй ний стояхме в непрестанен верижен пост без храна в молитва непрестанна, троен страж пред Бога за преуспяване на България и дялото ядрото църковно сред нея.
  • Левски бе употребен свише да вдъхне Бог вяра в сърцата в собствените духовни и физически сили на поробения народ, а девицата Райна Княгиня със собствените си ръце уши знамето на свободата и го развя с дръзновение над поробената си земя!
  • Първи бе призван за награда светиева първоапостолът на свободата Левски, Константин и Методий, учениците им, Паисий и още много други. От тях имаше такива, които влизаха в редиците на тези с белите руби и зелените палмови клонки в ръка. Тез, които са проляли кръвта си за правда и свобода, за народа свой и България. Особено впечатление правеше фактът, че Гласът съдебен свидетелствуваше с голяма Божия любов към България и славянските народи.
  • Първи е Апостолът на свободата Васил Левски, братята Кирил и Методий и техните ученици, Паисий и на много други духовни книжовници и просветители народни чух имената, произнасяни в Съда велик! Аз не зная и не вярвам да са били в пълнота на Истината Божия, но не са били отговорни поради това, че за времето им тя не е била дадена в пълнота.
  • И приеха кат девица в подвизите на героите със славянска българска кръв, преминах бесилата и по върховете кръвта пролята, но вярата си в Тебе християнска на османа не продадох. И в чин „българка“ се борех в съдби с героите на свободата вси, но най-вече на бесилото черно чрез Левски Те уверих, че за родина и народ жертва олтарна поставих младостта и не пощадих кръвта си жарка, за България оповестявах свобода с кървави писма. Ето ме, пред Теб и небе стоя, в чистокръвие на славянка Те възлюбих от дълбина чрез вяра в надежда съкровена вървя. А Ти, чрез Гласа Си могъщ днес насъщ българка ме нарече и от колибата рибарска извлече и на плещи ми крехки натовари Съд Ти тежки да нося.
  • … апостола Левски е на най-високото стъпало от всички герои, паднали за свободата на България, които са вярвали в нейната утрешна свобода свободна България с история сред цялата планета Земя.
  • О, знаме на зората светла, вей се над България, навек свободно бъди. О знаме вято в ръката на княгиня Рая – дъщеря твоя, о вест всемирна Моя, чрез апостола на свободата – Левски носена на земя от всички апостоли сред земя, родили сте се в чинове царски борили сте се за свободата, днес вам строявам чрез чинове живи и вам благославям, чрез таз страна педя Ханаан духовен вменена. За тоз ден, цел Съм я освободил като Моя съдба. Над нея вождове родих да носят игото на плещи и да се борят за съдби. Те са ранните работници Мои /според притчата/. Елате ранни и обедни единни с вечерните. Елате сведете се под едно знаме на България, сведете глави чрез живите представители.
  • Но все пак има и с какво да се покаже и православната черква кат майка на верни нейни синове, които са водили борба за истината словесна кърма – Кирил и Методи, Паисий Хилендарски, Иван и Неофит Рилски, Васил Левски, знамето Княгиня Райна.
  • https://slovosvetlina.com/?p=26008
Предишна статия

DISEASE ‘X’ DEADLIER THAN COVID-19, COULD KILL 50 MILLION PEOPLE, SAYS UK EXPERT

Следваща статия

PEOPLE ARE WAKING UP ALL OVER THE WORLD

Други интересни