ВЕЛИКИЯТ РАКОВСКИ И ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ГО БОГОТВОРИ

Автор: Няма коментари Сподели:

Журналистката Ирина Кирилова в едно интервю с
Веселин Димитров – Враджа

Веселин Димитров е познат в Сливен. Не само за това, че вратите на културния център, създаден от него, са отворени за всеки любознателен гражданин, а и защото всеки ден прави нещо за културата на този град.

Аз съм ви го представяла, когато се завърна от Индия. Там той откри и посети едно училище, което носи името на Георги Раковски. И сега новата ми среща с него е свързана с името на революционера, поета, публициста, журналиста Георги Раковски. Защото Веселин Димитров скоро ще издаде книгата на Раковски „Българска старина“, която за първи път се печата в Букурещ през 1865 година в печатницата на Стефан Расидеск.

Напомням, че Раковски е знаел няколко езика, сред които старогръцки и латински и когато попада в Марсилия, изучава самскритски и зендски езици с помощта на френски научни публикации. Точно там той прави откритие, върху което спира вниманието си Веселин Димитров.

ИР: – Как посегнахте към книгата на Раковски, г-н Димитров?

ВД: – Много задълбочено и много внимателно. Раковски използва архаичен език и аз я преписах на съвременен български език, за да стане достъпна за повече българи. Той е използвал думи, които са толкова красиви, че аз не посмях да ги пипна. Поставям съвременната дума в скоби, за да не се губи духа на произведението.

ИР: – Тази идея ви дойде затова, че сте поклонник на Раковски?

ВД: – Идеята дойде като почнах да чета книгата и видях, че е толкова важна за хората, че всеки трябва да я прочете. Хората не знаят, че съществува такава книга.

ИР: – Кое според вас е най- важното в нея?

ВД: – Най- важното е, че той ясно и точно установява, че българите са най-древен народ и са арийци, а не дошли на Балканите степни племена. Със сигурност за това държавата ни е наречена Бълг-Ария! Няма държава, която да не си е сменяла името 1300 години, както говори официалната история. Но името е дори още по-древно и може да се върнем 5000 години назад във връзка с името Балхара – държава-град на територията на днешен Афганистан. Там е бил роден поетът и основателят на Суфизма – Джалалудин Руми, който живее и напуска света на територията на днешна Турция, също тракийска или арийска земя от миналото.

ИР: – Раковски открива тези архаични връзки в резултат на неговите обиколки, търсения и поради безспорната му висока култура ?

ВД: – Раковски е живял и учил в Истанбул, който още тогава е бил културно средище и със сигурност космополитно място, поради търговията през Босфора, където са идвали хора от всякакви националности. Общувайки с тях, той е търсил отговори на дълбоки екзестенциални въпроси, както и на въпроси, свързани с историята и произхода на българите. По-късно живее известно време и в Марсилия, където е споделял ежедневно много часове в изследвания в държаната им библиотека.

В книгата “Българска старина” Раковски разкрива връзката и на Галския народ и ариите (българите).
Колкото до връзката с Ведическата най-древна култура, Раковски се базира на няколко фактора: “езикоизпитанието”, както той сам го нарича, правейки паралелно изследване на български и самскрит, навлиза в етнографията на двата народа, разглежда различни древни ритуали, които хората са пазили или пазят до днес и прилагат, съпоставя имената на хората и вижда връзката на Ведическата култура и България. Хвърля поглед към топография и баснословие, прави изследване на гръцки и български в контекста на санскрит и открива, че тъй като българският език е семантично близък до санскрит, това означава, че той е много по-древен и автентичен от елинския или гръцкия език. Цялата му идея е да докаже, че сме потомци на най-древния цивилизован народ в Евразия, който се е ширил от Балканите до Индия, от Индия до Балканите. Има преселения, но преселения, както от запад на изток, така от изток на запад.

ИР: – А не се ли страхувате, че историците ще се възпротивят на това, което вие представяте?

ВД: – Не, нямам страх. Раковски го е написал, аз го споделям с хората, да се разправят с него. 280 страници са. Нека да четат. (Оригиналът е 220 страници, но ние уголемихме буквите, за да се чете по-лесно).

ИР: – А как книгата попадна при вас?

ВД: – Един приятел от университета в Странфорд ми прати няколко книги в PDF формат. Може би ги има в архив или в библиотеки в България, но ние нямаме достъп до тях, особено до “Българска старина”. Като започнах да прочитам, разбрах, че този “невъзможен” труд трябва да се предостави отново на българския народ. Наскоро моят приятел Иван Тренев издаде книгата в оригинал и това е чудесно, защото, който иска, може да направи сравнение в текста.

ИР: – А парите за изданието от къде дойдоха?

ВД: – От приятели, от близки хора. Никакви организации не са ми помагали финансово. Просто приятелска помощ.

ИР: – А в културния център знаят ли за това ваше дело, което според мен държавата трябваше да го направи, а не частно лице като вас?

ВД: – Ние не сме частни лица. Ние сме държавата. Иначе приятелите ми знаят и помагат с каквото могат, за което съм много благодарен. Това е непосилен труд за един човек. В книгата има много цитати на гръцки, на френски и за това трябваше да се работи с хора, които са квалифицирани.

ИР: – В „Българска старина“ Раковски съпоставя сведения от стари автори, сравнява с национални сведения и стига до извода, че кимерийския народ е и български народ. Когато четяхте книгата, как възприехте това?

ВД: – Според него това са имена за едни и същи народи, описани в различни източници. За мен е логично, щом най-говореният език в Европа е така нареченият руски език, който всъщност си е останка от древен български или арийски език. Та кимерийците, ако са живели на североизток, са били част от древно – арийската цивилизация. Ариец означава човек, осъзнат за връзката си с Бога според Ведите.

ИР: – Раковски не използва гръцкото понятие „,история“, а „повестност“, не използа „философия“, а „мъдрословие“, пише „любословие“, а не „литература“, „баснословие“, а не „легенди и митове“ и други. Вие оставихте ли тези красиво звучащи думи да ги прочетат хората в книгата?

ВД: – Да, това за мен беше много важно, защото бих искал да чувам тези красиви вече архаични думи отново да бъдат използвани в разговорния и литературния ни език.

ИР: – Какво е отношението на гражданите на Сливен към Раковски?

ВД: – Има буден интерес у хората. Забелязвам как винаги се възхищават на релефа му, изработен от скулптура Христо Илиев, който поставихме на стената на културния център. Наскоро случайно чух как един мъж четеше на глас на съпругата си цитата от Раковски, изписан под релефа. А той е: “Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини“.

ИР: – Хайде да разкажете какво се работи в културния център сега!

ВД: – Главното е да развиваме просветителска дейност. Постоянно каним лектори и вече са идвали доцент Веселина Вачкова, Иван Тренев, Иван Спирдонов, който написа книгата „Трансхуманизъм“, Христо Коларов е идвал няколко пъти да говори за Раковски, учителят по история от Свиленград Димитър Гилев, трио „Калина“ са идвали да пеят, американската група „Блато злато“, изпълняваща български народен фолклор са имали концерт при нас…

ИР: – А интерес от гражданите на Сливен за всички тези неща, издигащи българския дух има ли?

ВД: – Идват. Залата винаги е пълна. Сега правихме представяне на Нели Маринова на нейната книга „Учителю, кажи ми!“, залата беше пълна. Моята група „Нова революция“ също изнася концерти в къщата, имаме уроци по китара, йога практики и всяка неделя имаме беседи, където четем и дискутираме духовни текстове, също така представяме художници като имаме възможност да им организираме изложби. Съставихме и градски театър „Раковски“ с участието и на професионалисти и любители. Вече имахме една постановка по “Хамелеон” на Чехов. Пишем и нова симфонична музика, както и нова поп-рок музика на български език.

ИР: – Чудесни неща правите! Като казахте йога практика, кажете как човек
може да се отърве от страха?

ВД: – Първият урок на йогата е, че ние сме душа (нехимична, съзнателна енергия – /“джива“ на санскрит ) в тяло. И когато разберем, че ние сме душа в тяло, която не умира, ние веднага имаме спокойствие. Защото знаем, че нито сме родени, нито ще загинем, защото душата няма нито начало, нито пък унищожение, тя е вечна. Тялото е дреха, а душата продължава напред, според кармичния си дълг, който притежава.

ИР: – Е, да! Ама йогите вярват в прераждането, а в християнството – не.

ВД: – В съвременното християнство прераждането е премахнато още на Никейския събор. Това става четири века след Христа. Последователите на Христос като свети Ориген и Йероним (Джером), са писали трактати и в тях темата прераждане е доминантна и недвусмислена. По-късно Богомилите в България също приемат трансмиграцията на душата като факт. Странно е да се приема, че вседобрият Бог ще накаже някой, като го хвърли във вечен ад, за това, че се е родил в различна религия или, че някой е нямал духовния капацитет да прозре връзката си с Бога в този човешки живот, кратък като миг. Когато Бог е описван така, дори дяволът изглежда миловиден. Прераждането е част от духовното и постепенно
въздигане на душата. Всеки сам е отговорен колко бързо ще стане това. Идеята е да поемем отговорност, а не да търсим врага винаги извън себе си.

ИР: – А защо смъртта настъпва толкова бавно, след като 14 дни, след като умре човек, ноктите и косата му продължават да растат?

ВД: – Защото има остатък от енергията на душата в тялото. Поради пребиваването на душата в тялото, когато тя го напусне, има енергиен остатък, който постепенно се изразходва. Също, когато изключим вентилатора от електричеството, той продължава известно време слабо да се върти.

ИР: – Ама тя не отива горе тази душа! Тя е 40 дни там, където си пребивавал!

ВД: – Да, душата, според Ведическите духовни текстове, трябва да се ориентира към какво тяло да е пренасочена и това става в тези 40 дни. Всъщност, ако за нас това са 40 дни, за по-висшите същества като ангелите и висшите служители на Бога, това са 40 секунди.

ИР: – Да се върнем на Раковски!

ВД: – Раковски е един духовен гигант. Това, което е направил в „Българска старина“, може да захрани цяла България и да я възроди, ако я прочетат всички българи.

ИР: – Като се позовавате на Раковски, че между Индия и България има толкова общи неща и отидохте в тази древна страна, какво вие самият открихте?

ВД: – Открил съм цял речник с думи, които или са идентични с българския език, или са много близки. Например по-горе упоменатата дума “джива”, ако отмахнем буквата “д”, остава думата „жива“, което си е чист български. Друга дума е “прия”, което означава „драг“ от там и нашата дума прия-тел, някой, който ни е драг и любим. Думата “гости”, също е пример, който е 100 % семантична идентичност. “Наба” е небе, “брата” – брат, “вада” – вада на архаичен български или поток. Думата “Матура” е град във Индия. Говеда на български е интересно като връзка – “Го” е крава, а Веда разбира се са Ведите. Кравата е виждана там, като епитом на Ведите (Божието слово) и за това е приемана за свято животно, защото кравата е майка, която дава мляко, и пречистено масло за служението към Бога. Кравешката тор е доказано антисептична, пречистваща и затова нашите баби са мазали подовете на къщите със смес от кравешка тор. Тази кравешка тор е ползвана и като гориво. С една крава семейство от няколко души е можело да оцелее. Веда – означава да видиш и знаеш. Думите са хиляди и от там необоримото доказателство за връзката на българите с древната Ведическа пре-Християнска култура. Това не означава, че последователите на Ведите са антихристи. Напротив, те живеят точно по начина, по който Христа е живял – в пълно отдаване към Бог в смирение. Бог е един, както слънцето е едно за всички и дефиницията за Бог е дадена във Ведите: “Онзи който няма равни и никой не е по-велик от Него“. Както е описано и в Библията: “По делата ще ги познаете” и “Вяра без дела е мъртва”!

ИР: – Как ще се преборите с тези, които искат да унищожат българската просвета и култура, за да изчезне България, а ние имаме феномен в българската духовност, какъвто е бил Георги Раковски?

ВД: – Като се обединяваме с мислещи хора, които са достатъчно зрели, за да видят същността на духовността да се изразява в любов и истина, отколкото в поставянето на щампи и разделянето ни според външни или маловажни характеристики. Любовта е като слънце и където я има, тъмнината на егоизма не може да вирее. България е в зората на своето културно и духовно въздигане и когато се пробудим, ще помогнем и за духовното пробуждане и на света. Това е било и мнението и очакването на учителя Беинса Дуно. Раковски също е заложил тази идея във книгата си. Тя е като могъщо лекарство срещу робския манталитет.

ИР: – Благодаря, г-н Димитров! Остава да кажете кога ще бъде представена на публиката книгата „Българска старина“?

ВД: – Вече сме на ниво форматиране. Корицата е направена от световно известния художник, графист и артист – Станислав Трифонов. Когато е готова, ще ви кажа, но мисля, че най-късно в края на септември, или в началото на октомври. На 9-ти октомври е святото напускане на Раковски и ще се радваме да сме готови преди датата. Благодаря ви, че ме потърсихте и пожелавам крепко духовно и физическо здраве на вашите читатели! Хари ом тат сат (Богът е вечната истина)

Веселин Димитров пред Ирина Кирилова специално за „Тракийски Свят“

Предишна статия

М А Р И Я

Следваща статия

НАРОДЪТ НА СЛЪНЦЕТО | с инж. Иван Лишков

Други интересни