Писмо до НС с искане да се спре използването на електронни пари

Автор: Няма коментари Сподели:

Писмо до НС с искане да се спре използването на електронни пари

24.07.2023, Александър Долев, движение „Св. Георги Победоносец“

Нещата вече се случиха, по-бързо отколкото очаквахме, въпреки, че като калени стари бойци от съпротивата, срещу новия световен ред на психопатите – глобал – сатанисти и дегенерати, си мислехме, че знаем всичко и сме го предвидили.

В момента забраняват да теглите пари на ПОС терминали, в същото време постепенно махат банкоматите, в Народното Събрание гласуват заплатите да се превеждат само по банков път, след това ще задължат всички търговци да имат ПОС терминали, за да приемат електронни плащания с банкови карти, после ще забранят изцяло тегленето на пари в брой, дори и на касите в банките.

В момента пощите, тайно се подготвят да спрат изплащането на пенсиите на каса, за да принудят пенсионерите да вземат банкови карти.

В същото време, магазинерите наблюдават от месеци, как от паричното обръщение изчезнаха петолевки и десетолевки, както и монетите от един и два лева, вероятно нарочно прибрани в трезорите на БНБ. Така силно затрудняват плащането с налични пари. Това също е натиск в магазините да се поставят ПОС терминали и клиентите да плащат с карти.

Накрая изобщо ще забранят и изземат наличните пари и ще въведат цифровите пари. А дали ще се наричат лев или евро е без значение, защото няма никаква разлика.

И в двата случая няма да имате пари, защото те ще са виртуални единици и нули, които ще са под техен контрол и ще ви ги отпускат милостиво, ако слушкате и ще ви ги спират, когато и както си решат и поискат!

Както ви предупреждавахме в нашите последни писания нееднократно:

Цифровизацията си върви, докато си играете хора и правите “походи за мир”….

Банковият произвол в САЩ

Цифровото робство в Русия

Уви, глобал-сатанистите, са винаги няколко хода напред, а ние просто се мъчим да отразим със закъсняло контранастъпление атаката им, а това не върши работа. И все пак, “по-добре късно, отколкото никога”!

Затова, вижте нашата атака по Народното събрание, Министерския съвет и Президентството, която започнахме днес – 25 юли 2023 г. в 14:40 часа.

edelivery-egov_-bg_

Изпратихме нашето искане, по държавната Система за Сигурно Електронно Връчване, подписано с цифров електронен подпис. Тук публикуваме получените входящи номера:

Уважаеми господин Иванов, Искането е регистрирано с вх. № ПГ-49-331-00-5/25.07.2023 г. С уважение, Отдел “Приемна” на Народното събрание.

Ето и оригиналното писмо в PDF формат, а по-надолу в страницата, го публикуваме и като текст:

LINK

То е отворено за присъединяване и от други организации на съпротивата, водещи битка срещу глобалистките изроди и техния нов световен ред.

Предлагаме на БТТП, БСК, ССИ, БАЗ, СБР, КРИБ, КНСБ, “Подкрепа” и всякакви работодателски, синдикални, професионални и други организации, да го подкрепят и се присъединят към него, като изпратят официални писма до трите институции.

Приканваме и всички малки, средни и семейни фирми да ни подкрепят и се включат в битката!

Призоваваме всички независими сайтове, медийни и социални мрежи, дори и партии, да го разпространяват и пропагандират, а хората да изтеглят писмото от сайта, да го отпечатат и подпишат и пратят на хартия в Народното събрание, Министерския съвет и на Президента или поне в електронен вид с електронна поща.

Трябва да направим национална кампания, чийто връх да бъде в края на септември, началото на октомври, за да попречи на политиците и партиите в местните избори, като вкара всички кандидати за местната власт, в режим на обяснения, дали го приемат или не и ако не, защо?

С една дума, чака ни много работа. Ето и текста отдолу:

До
Народното Събрание
До

Министерския съвет
До
Президента на Република България

И С К А Н Е
От
Радио и Телевизия „Истина и Свобода“, Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“, Национално Движение „Крумови Закони“, “Godlessera” медия

Уважаеми Господа,

 1. Категорично възразяваме срещу противоконституционните и незаконни промени, прокарвани чрез закона за държавния бюджет, да се въвежда насилствено превеждане на заплатите по банкови сметки на работниците и служителите в някои стопански сектори.
 2. Настояваме и изискваме, законодателно да бъде забранено изплащането на всякакви заплати, социални плащания, пенсии, обезщетения за безработица и други такива, по банков път, освен и само, при изрично писмено желание на получателите.
 3. Изискваме незабавно да бъдат прекратени и принудителните мерки, предприемани от органите на държавната власт, местната администрация, съдебната система и други ведомства, за плащане на дължими към тях държавни, местни или съдебни такси или данъци по банков път.
  Мотивите ни за това са следните:
 4. Такива противоправни изисквания, практически намаляват възнаграждението, пенсионните, социалните и други плащания към работниците, служителите, пенсионерите и други получатели на плащания, заради банковите такси, които изяждат немалка част от парите, като най-ощетени са точно най-слабо платените хора. В същото време това незаконно обогатява банките, които само за първото тримесечие на годината имат 1 100 000 000 лева печалби, като 21,4% са от такси.
 5. Задължителното плащане по банков път на държавни, общински, съдебни и други данъци и такси, оскъпява административните услуги за гражданите, защото противозаконно им се вменява да плащат допълнително такси и други на банките, чиито размери пък се определят абсолютно произволно и безконтролно от самите банки. Това вкарване на банките, като нежелан и натрапен силово от държавата посредник в плащанията, противоречи на редица нормативи, определящи размера на държавните, местни и съдебни такси, поради оскъпяването им, с начисляваните от обслужващите банки такси.
 6. Всичко това представлява престъпно обогатяване и набавяне на имотна облага на трети лица – в случая – банките, които за тези „банкови услуги“, насила натрапени на хората, от страна на държавната и общинска или съдебна власт, вземат такси и комисионни, които не им се следват по закон.

В законодателството ясно е казано че:

 1. Кодекс на труда, Чл. 269. (1) Трудовото възнаграждение се изплаща в пари. (2) Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор. Чл. 270. (3) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя – на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.
 2. Никъде в НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА не е позволено изплащане на трудовите възнаграждения по банков път.
 3. В Закона за държавните такси е казано че: Чл. 2. (1) Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка. Допълнително в ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО са определени размерите на събираните такси, в които няма никакво разрешение, банките да събират допълнително такси за извършваните от тях безкасови преводи.
 4. С принудителното задължаване на работещи, пенсионери, социално слаби, безработни и други хора, да получават дължимите им заплати, пенсии, социални и други плащания и обезщетения, реално и противоправно се намаляват получените от тях законови дължими им пари и незаконно се обогатяват банките, които се използват за паричните преводи.
 5. Всичко това нарушава и правата на гражданите, прогласени в чл. 17 ал. 3 и чл. 19 ал. 2 от Конституцията.

Въз основа на гореизложеното изискваме:

 1. Незабавно да бъдат предприети законодателни мерки, забраняващи изрично на всякакви държавни, общински, съдебни и други институции и ведомства, да превеждат заплати, пенсии, социални плащания и други по банков път, или да изискват заплащането на държавни, местни, съдебни или други такси, по банков път.
 2. За целта всички държавни, общински, съдебни и други органи, да разкрият свои каси, позволяващи плащания с налични пари.
 3. Банкови плащания да се допускат, само в случай, че банките извършват тези услуги с нулеви такси и хората или фирмите и другите юридически лица, не се ощетяват с допълнителни начисления, такси и всякакви други банкови плащания и то само при предварително, доброволно и писмено съгласие.

Ако не получим отговор на справедливите ни искания, ще предприемем всички възможни законови мерки, за да защитим правата си и да привлечем под наказателна, съдебна, административна и друга отговорност, виновните длъжностни лица, които в нарушение на няколко члена на Наказателния кодекс, извършват престъпленията принуда, престъпления по служба, незаконно обогатяване, набавяне на имотна облага на трета страна и редица други.

24.7.2023 г.
Град София

Подписали:

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“,

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“,

Национално Движение „Крумови Закони“

“Godlessera” медия

Ако искате да се присъедините към битката, изтеглете образец отдолу, попълнете го с вашите данни и го пратете по електронен път или пък го отпечатайте на хартия и изпратете по пощата на трите институции, колкото повече хора и организации, го направят, толкова по-бързо ще спечелим битката срещу банките грабителки.

Изтеглете файла в word формат отдолу.

БГпреведи: Това е старият текст, който бе променен поради липса на забрана за цифровизация.

анти-банки  Изтегляне

БГпреведи: Новият текст е публикуван по-долу, моля прегледайте го внимателно…

Помнете, това са вашите пари,

които банките ви ограбват,

със силата на държавната принуда!

Това се нарича рекет!

Ако си мислите, че насилствено въвеждане на електронните плащания е безобидно, изгледайте това кратко филмче на английската съпротива отдолу.

Нашата страница във фейсбук е тук.

Телеграм каналът ни е тук.

Вашите идеи, въпроси и предложения можете да споделите долу в коментарите, във фейсбук страницата ни, в Телеграм канала ни или на електронната ни поща тук.


БГпреведи: И все пак, другарчета, липсва най-важното – Забрана на Цифровата валута на Централната банка! Да се въведе законодателна забрана, за да сме спокойни! Това изисква допълнителен текст. Така, без да се идентифицира достатъчно добре проблема, някои корумпета от НС ще си мислят че могат да минат метър, след като нищо не се казва нито за цифровото евро, нито за цифровия лев!!! CBDC трябва ИЗРИЧНО да се забрани!


Нека някой по-приказлив да отиде в една от банките и да разпита к’о ста’а. Коментирайте долу:


LINK към новия текст, а ето го и самият:

До

Народното Събрание

До

Министерския съвет

До

Президента на Република България

 

И С К А Н Е

От

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“, Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“, Национално Движение „Крумови Закони“ „Обединение 29“  и граждани

 

Уважаеми Господа,

 1. Категорично възразяваме срещу цифровизацията на разплащанията в Република България. Този процес нарушава обществения договор и редица Закони, приети и обнародвани в България, в т.ч. и Конституцията.

Категорично възразяваме срещу противоконституционните и незаконни промени, прокарвани чрез закона за държавния бюджет, да се въвежда насилствено превеждане на заплатите по банкови сметки на работниците и служителите  в някои стопански сектори и постепенно навлизане на цифровите разплащания в гражданския оборот, банки, финансови институции и т.н.

 1. Настояваме и изискваме, законодателно да бъде забранено изплащането на всякакви заплати, социални плащания, пенсии, обезщетения за безработица и други такива, по банков път, освен и само, при изрично писмено желание на получателите. Като български граждани настояваме НС да гласува и приеме законова забрана за въвеждането на CBDC (central bank digital currency – дигитална валута на Централната банка) и подобни дигитални средства за разплащане, различни от пари в брой.
 2. Изискваме незабавно да бъдат прекратени и принудителните мерки, предприемани от органите на държавната власт, местната администрация, съдебната система и други ведомства, за плащане на дължими към тях държавни, местни или съдебни такси или данъци по банков път.

Мотивите ни за това са следните:

 1. Такива противоправни изисквания, практически намаляват възнаграждението, пенсионните, социалните и други плащания към работниците, служителите, пенсионерите и други получатели на плащания, заради банковите такси, които изяждат немалка част от парите, като най-ощетени са точно най-слабо платените хора. В същото време това незаконно обогатява банките, които само за първото тримесечие на годината имат 1 100 000 000 лева печалби, като  21,4% са от такси.
 2. Задължителното плащане по банков път на държавни, общински, съдебни и други данъци и такси, оскъпява административните услуги за гражданите, защото противозаконно им се вменява да плащат допълнително такси и други на банките, чиито размери пък се определят абсолютно произволно и безконтролно от самите банки. Това вкарване на банките, като нежелан и натрапен силово от държавата посредник в плащанията, противоречи на редица нормативи, определящи размера на държавните, местни и съдебни такси, поради оскъпяването им, с начисляваните от обслужващите банки такси.
 3. Всичко това представлява престъпно обогатяване и набавяне на имотна облага на трети лица – в случая – банките, които за тези „банкови услуги“, насила натрапени на хората, от страна на държавната и общинска или съдебна власт, вземат такси и комисионни, които не им се следват по закон.

 

В законодателството ясно е казано че:

 1. Кодекс на труда, Чл. 269.(1) Трудовото възнаграждение се изплаща в пари. (2) Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор. Чл. 270. (3) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя – на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.
 2. Никъде в НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА не е позволено изплащане на трудовите възнаграждения по банков път.
 3. В Закона за държавните такси е казано че: Чл. 2. (1) Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка. Допълнително в ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО са определени размерите на събираните такси, в които няма никакво разрешение, банките да събират допълнително такси за извършваните от тях безкасови преводи.
 4. С принудителното задължаване на работещи, пенсионери, социално слаби, безработни и други хора, да получават дължимите им заплати, пенсии, социални и други плащания и обезщетения, реално и противоправно се намаляват получените от тях законови дължими им пари и незаконно се обогатяват банките, които се използват за паричните преводи.
 5. Всичко това нарушава и правата на гражданите, прогласени в чл. 17 ал. 3 и чл. 19 ал. 2 от Конституцията.

 

Въз основа на гореизложеното изискваме:

 

 1. Незабавно да бъдат предприети законодателни мерки, забраняващи изрично на всякакви държавни, общински, съдебни и други институции и ведомства, да превеждат заплати, пенсии, социални плащания и други по банков път, или да изискват заплащането на държавни, местни, съдебни или други такси, по банков път.
 2. За целта всички държавни, общински, съдебни и други органи, да разкрият свои каси, позволяващи плащания с налични пари.
 3. Банкови плащания да се допускат, само в случай, че банките извършват тези услуги с нулеви такси и хората или фирмите и другите юридически лица, не се ощетяват с допълнителни начисления, такси и всякакви други банкови плащания и то само при предварително, доброволно и писмено съгласие.

 

Ако не получим отговор на справедливите ни искания, ще предприемем всички възможни законови мерки, за да защитим правата си и да привлечем под наказателна, съдебна, административна и друга отговорност, виновните длъжностни лица, които в нарушение на няколко члена на Наказателния кодекс, извършват престъпленията принуда, престъпления по служба, незаконно обогатяване, набавяне на имотна облага на трета страна и редица други.

 

24.7.2023 г.

Град София

https://bgprevedi.com/request-for-ban-on-cbdc-35085-2/

Предишна статия

Биометричните данни са новия нефт, а не златото

Следваща статия

Силите на Светлината НЕ желаят бърз срив на системата, те искат постепенно и балансирано разпадане на системата, съчетано с повишена осведоменост, което би довело до положителното финансово нулиране

Други интересни