Надписите от остров Самотраки

Автор: Няма коментари Сподели:

Надписите от остров Самотраки

При разкопки след Втората Световна война американският археолог К. Леман /K. Lehmann/ открил на о. Самотраки надписи, които определя като “тракийски”. Става дума за около 40 керамични фрагмента с различни по дължина буквосъчетания изписани върху тях. Какво било учудването на научния свят, когато след публикуването на находките се оказало, че в два от тях се съдържа българската “кирилска” буква “Б” /фрагменти № 1 и 33/. Леман тълкува този знак с фонетичната стойност “Б” /b/. Фрагментите се датират VI-III в.пр.Хр. Наличието на “кирилска” буква в “тракийски” текст не е прецедент. Известни са и надписи от Тера, които съдържат подобни букви “Б”.

Остров Самотраки е известен със засвидетелстваните от античните автори “тракийски” мистерии посветени на божествата “кабири”, които мистерии се извършвали на “тракийски” език много векове след завладяването на острова от гръцките пирати в VIII в. пр. Хр. Възможна е етимологическа връзка между термина “кабири” и етнонима “кимбри” или “кимери”, към които народи някои средновековни автори причисляват българите.

Интересното е, че голям процент от надписите от Самотраки съдържат думата “ден” или “дин”, в очевидна връзка с старобългарската дума “дьнь” и новобългарската “ден”. Смешното тълкуване на гръцката наука на този факт е, че “ден” било епитет на гръцкия бог Зевс ?! Другите български думи, които се откриват в надписите от о. Самотраки са: “дена”, “века”, “оно”, “ли”, “дел”, “пито”, “леси”, “ле”, “то”. Най-често срещаното буквосъчетание е DENTOLE. Разчита се лесно на български:

DENTOLE
DEN – TOL – E
денят тълкувател е

Имайки предвид значението на архаичната българска дума “тълмя”, “толмя” – предсказвам, чийто корен е именно “тол” /сравни “тъл-кувам”, “тол-кувам”/. Самотракийските мистерии са се провеждали в точно определен ден, когато е било възможно предсказването на бъдещето. На надпис върху каменна плоча Леман и Бонфанте изолират думата ВЕКА, която Бонфанте сравнява с фригийската дума βέκος = хляб. На фригийските надписи действително се среща израза βέκος ακκαλος = хляб и вода, но подобна формула не присъства сред самотракийските надписи. По-вероятно е “ВЕКА” да се свърже със вѣкъ = век, като се касае за някакво пожелание, нещо като: “въ вѣкъ вѣкомъ” = да векува?

Източник: фб

Предишна статия

CLIMATE LOCKDOWN CONTROLS

Следваща статия

Честен политик? Проблемен гост? Нищо за губене? Култово интервю – Волен Сидеров при Карбовски

Други интересни