Иво Христов: България и Румъния са междинната територия между “Мордор” и “силите на светлината”

Автор: Няма коментари Сподели:

„Вие се намирате днес в една велика фаза на Живота. Няма да се мине дълго и ще минете през Божествения Огън. Във ваше време ще бъде. Скоро ще мине тази огнена вълна и ще очисти света. Всички човешки мисли и желания ще минат през този огън и ще се дeзинфeкцирaт по най-добрия начин. Великият Живот е влязъл вече в нас и ще ви измени. Както ковачът слага желязото в огъня, за да го пречисти, така и Великият Разумен Свят ще ни прекара през огъня, за да ни очисти и кали. Онези Същества, които слизат отгоре, казват:

„Ние ще обърнем Земята с главата надолу и ще изгоним злото от нея. Втори път то няма да помисли да дойде между вас.” Днешното разнебитване се дължи на онзи Велик Живот, който сега иде. Ако хората не приемат Христа доброволно, цялата култура ще мине седем пъти през огъня, но ще се пречисти и обнови. Огнената вълна ще мине през умовете на всички хора.

Всички вие ще минете през този Божествен Огън, ще освободите душите си и ще бъдете свободни от poбcтвo. Ако хората не се СЪБУДЯТ и не СТАНАТ, всички юргани, в които се завиват, ще изгорят. Всичко, което човек е създал, ще изгори и ще се превърне на прах и пепел. Това, за което говоря, е идването на Деня Господен.

Сега казвам: „Ние сме в Деня Господен.” Остава само половин час до последния влак. Горко на онези, които дотогава не уредят сметките си. Ако Eвpoпа не изправи своите погрешки, големи страдания я чакат. Господ иде и кракът Му е стъпил вече на Земята. Че е стъпил вече на Земята, лесно мога да ви докажа. Как? Със страданията, които постоянно се увеличават. Те са признак, че Господ иде в света. Знаете ли какво е решил Той? Да изгори всичко нечисто. На Земята ще се вдигне такъв прах, какъвто никога те сте виждали.

На Земята ще стане генерално пpoчистване, защото иде такъв Вeликден, какъвто не сте предполагали. Нищо няма да остане от eвpoпейските държави и от плановете на eвpoпeйските диплoмaти. Любовта ще разруши всичко старо. След това ние ще започнем да градим.“ УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

https://www.youtube.com/watch?v=SL0Fpo_o5kI

Предишна статия

Новините днес 11 декември 2022 година

Следваща статия

Разпространете това интервю. Смразяващите твърдения на полк. Николай Марков при @MartinKarbowski

Други интересни