ИНТЕРКОНЕКТОРЪТ С ГЪРЦИЯ СЕ ОКАЗВА НЕЗАКОНЕН…

Автор: Няма коментари Сподели:

СКАНДАЛ!

ИНТЕРКОНЕКТОРЪТ С ГЪРЦИЯ СЕ ОКАЗВА НЕЗАКОНЕН, ВЪПРЕКИ ЧЕ ВЕЧЕ СЕ РАЗПРАТИХА ПОКАНИТЕ ЗА ОФИЦИАЛНОТО МУ ПУСКАНЕ НА 1 ОКТОМВРИ

Изпълнената газопроводна връзка с преносния газопровод и с транзитния газопровод на БТГ е в несъответствие със сключения договор между „Булгартрансгаз“  и „АйСиДжиБи“ (ICGB) и е извън одобрената проектна документация.

Смесеното инвестиционно дружество, изпълняващо проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) вече разпрати поканите за официалното събитие за пускане в търговска експлоатация на Газовия интерконектор Гърция-България.

На 1 октомври от 11:00 ч. в зала 3 на НДК в София ще се покажат пред камерите президентите на България, Азербайджан, Сърбия, Румъния и Северна Македония, министър-председателят на Гърция и шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Гръмкото и бляскаво събитие, каквото се планира да бъде, има огромна опасност да бъде сериозно помрачено, тъй като дългоочакваният интерконектор се оказва… незаконен.

Според експертни източници, обслужващият път на ГИС- Стара Загора е изпълнен в несъответствие с одобрения проект и ПУП-ПП, за което има писмо до МРРБ, но въпреки това Регионалното ведомство, оглавявано в момента от арх. Шишков, допуска етапност на строежа в същия ден 19.08.2022 г.

Наред с това газопроводът по цялото трасе е бил изпълнен преди одобряване на преработката за промяна на част от трасето при заповед № РС-29/08.06.2022 г., влязла в сила на 19.06.2022 г., в нарушение на чл. 154, ал.5 от ЗУТ, което е видно от доклада за осушаване от 30.05.2022 г.

Министър Иван Шишков е издал и други заповеди за одобряване на етапност – пак в нарушение на ЗУТ (бел.: редакциите на BIG5 и АФЕРА разполагат с цитираните документи и с пълна документация по скандала).

Отделно трябва да се отбележи, че газопроводната връзка с преносния газопровод и с транзитния газопровод на „Булгартрансгаз“ е в несъответствие със сключения договор между „Булгартрансгаз“ и „АйСиДжиБи“ (ICGB)  е извън одобрената проектна документация, подчертават брилянтните ни източници.

От един месец Интерконекторът е основна тема в предизборните послания на повечето партии. В много случаи той се размахва като метла за разчистване на икономически интереси – понякога с чисто популистки характер. Безспорно е, че проектът е стратегически за България в условията на енергийна криза в Европейския съюз, когато сме изправени пред реалната опасност от студ и тъмнина. Това обаче не означава, че управляващите (които и да са те) може да прескачат закона.

Прибързаното пускане в търговска експлоатация на интерконектора много напомня на документното изграждане и на АМ „Хемус“ – първо строим, пък после оправяме документите, пък ако не можем, пак продължаваме.

Лъжата на Кирил Петков и Асен Василев за този стратегически строеж и прикриването на проблемите му от служебния министър Иван Шишков онагледиха абсолютната безпринципност в действията на последните кабинети.

Би следвало управляващите след Борисов както твърдяха, че АМ „Хемус“ е незаконна, така да признаят, че и части от Интерконектора са незаконни.

Ако четем Закона за устройство на територията, паралелно със съдебната практика, и ако се доверим на информацията от МРРБ, на изявленията на възложителя „АйСиДжиБи“ АД (ICGB), както и на медийни публикации, то части от Интерконектора са изградени абсолютно незаконно, т.е. без одобрени строителни книжа.

 

За доказателство и за да се разбере какви биха били последствията от този порок, ще направим хронологичен преглед на събитията до момента.

На 06.06.2022 г., два дни преди съобщаването за края на управлението на кабинета „Петков“, при премиера в сградата на Министерски съвет е привикана неформална група с представители на властта с цел ускоряване въвеждането в експлоатация на строежа. Присъствали са вицепремиерът Борислав Сандов, заместникът му Тома Белев, министъра на енергетиката, Лена Бориславова и др.  Кирил Петков е разпоредил строежът да се въведе в експлоатация до 1 август, защото след това финансовите загуби за България биха били огромни.

Очевидно съветниците на Кирил Петков са му спестили факта, че срокът е неизпълним.

Само месец по-късно, на 08.07.2022 г., се разпространява информацията, че „кранът на интерконектора с Гърция е отворен, до края на август тръгва газът“, съобщава на тази дата Mediapool.

Краят на август премина, но газ така и не потече.

На 30.06.2022 г. в МРРБ възложителят депозира първа част от екзекутивна документация за заверка по реда на чл. 175 от ЗУТ с приложени по опис 239 бр. чертежи. На 07.07.2022 г. възложителят депозира втора част от екзекутивната документация с приложени по опис 159 броя чертежи.

Общо са депозирани 398 броя чертежи като екзекутивна документация. Поради установени несъответствия с изискванията на чл. 175 от ЗУТ и чл. 8 от Наредба 3, на 07.07. и на 15.07. с писма на министъра на регионалното развитие и благоустройството екзекутивната документация е върната на Възложителя за отстраняване на нередовности.

Прегледът на документацията води до сериозни съмнения за наличие на съществени отклонения от одобрения проект.

В тази връзка на 13.07.2022 г. е отправено запитване до дирекция „Правна“ на МРРБ за становище дали направените отклонения са съществени.

 

Към това трябва да прибавим, че в становище от 20.07.2022 г. на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Хасково са отбелязани и други обстоятелства за наличие на съществени отклонения. Информацията е пренасочена към упълномощения зам.-министър, както и към дирекция „Правна“ на МРРБ и към ДНСК.

Действия не са предприети.

На 21.07.2022 г. възложителят е депозирал коригирана екзекутивна документация за заверка, състояща се от два класьора с общо 56 чертежа (!) при първоначални 398 чертежа. Т.е. за пресичанията на тръбите с други елементи на техническата инфраструктура и водни обекти и дерета са предоставени 158 броя чертежи по-малко. За крановите възли броят на чертежите е редуциран от 47 на 2 (!). Чертежите за газоизмервателната станция в Стара Загора са намалели от 18 на 5. Обемът на екзекутивната документация за технологичната оптична линия също е редуцирана по обем.

В заключението на документацията са посочени аргументи без всякакви необходими правни основания за определянето на това дали отклоненията са съществени или не.

Пет дни по-късно, на 26.07.2022 г. на запитването дали установените отклонения са съществени (вж Придатък 1), е получен принципен отговор от правната дирекция на МРРБ без конкретика по съществото на поставения въпрос.

 

От тук посредством депозираните чертежи под формата на екзекутивни книжа възложителят (строител и проектант) точно и детайлно констатира параметрите на изпълненото строителство, заверено с подписи и печати за професионална отговорност, а съгласно нормативната уредба удостоверява, че строителството е фактически завършено.

Това обаче се оказва поредната лъжа! И професионална, и фактологическа!

Професионална – защото представените като екзекутивни отклонения са съществени и попадат в чл. 154, ал. 2 на ЗУТ.

Фактологическа – защото съгласно закона екзекутивна документация се предоставя когато строежът е фактически завършен. А цялата общественост е наясно, че строежът не е завършен седмица след встъпване в длъжност на министър Шишков.

Логично възниква въпросът: след като не е спазен законът, защо не са последвали санкции!

В случая обаче строителят бива стимулиран от държавата. 

А изказването на министър Шишков, че липсва в случая надзор над строителя от страна на МРРБ, издава единствено неговото невежество.

Шишков се опита да прехвърли отговорността върху редовния кабинет на Кирил Петков, но в Закона е ясно разписано, че отговорността за надзора на строителството се носи от консултанта.

Защо никой не повдига въпроса кой надзирава строителя?

Извършването на надзора определено не е от страна на държавата в случая. Държавата може да отнеме лиценза на надзорника и това Шишков би трябвало да го знае като главен архитект през последните години – на община Драгоман, на община Банкя и на район „Триадица“. Отделен въпрос е как е изпълнявал функциите си на главен архитект. 

Достатъчно е само да припомним публикация на BIG5 от 15 август т.г. под заглавие „Строителният министър е въвеждал десетки незаконни постройки в експлоатация“, в която се разкрива, че името на Иван Шишков изскача от документация за злополучните незаконни павилиони пред МБАЛ „Св. Иван Рилски“, чиито ел.кабели убиха 16-годишно момче, както и че подписът му стои под документацията за заличаването на знаковата къща на ул. „Цар Асен“ 41.

На 27.07.2022 г. в МРРБ е депозирано писмо от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Хасково, в което се споменава за предоставен екзекутивен чертеж, при положение, че такъв не е заверен към настоящия момент от МРРБ.

На 29.07. в МРРБ е постъпило уведомително писмо от ДНСК, с което се информира, че в дирекцията за строителен контрол са налични писма на специализираните контролни органи, министерства и общините с посочени бележки, които се отнасят до незавършени строително-монтажни работи по строежа, както и липса на документи, удостоверяващи изпълнението на условията по издадените от тях разрешителни.

Само тези документално представени от ДНСК обстоятелства доказват, че не са изпълнени изискванията на чл. 175, ал. 1 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от Наредба 3. Именно те са достатъчно основание за отказ за заверка на депозираната в МРРБ екзекутивна документация.

Действия обаче не са предприети след изтичане на срока на 03.08.2022 г. за заверка на екзекутивната документация, когато вече действа служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Ето някои от фрапиращите факти, описани от експерти, които са доказателство за незаконно строителство:

 

Цял месец се залъгва обществото: ту има газ в тръбата, ту няма!

Този сценарий на противоречиви информации отклони вниманието и реално прикри факта, че строителството на българската връзка на интерконектора е незаконно.

Към 30 август 2022 г. в Държавен вестник не бе публикувана заповед на регионалния министър  за допълване на издаденото разрешение за строеж. Вместо това на 31 август Шишков излиза пред медиите и обещава нов срок: до края на септември трябва да потече газ по интерконектора, като между 10 и 15 септември да бъде завършен. Дойде и 15 септември, но интерконекторът още не е готов. Този път министър Шишков обеща акт 16 за следващата сряда.

Вече е сигурно, че ще бъдат сезирани всички компетентни правораздавателни органи. И поредният слугинаж и закононарушения на архитекта Шишков ще привлекат вниманието на Темида.

А иначе вече официално разпратената в покани дата 1 октомври наближава. Очаква ли се няколко президенти и шефката на Европейската комисия да бъдат гръмко изненадани от… лъжите и на Кирил Петков, и на Иван Шишков, че реално ще откриват нещо, за което няма изрядна документация?

 

Съвместно разследване на BIG5 и АФЕРА!                              https://afera.bg/

Предишна статия

И вече му викат Кирчо Рублата… Пак три пъти ура! Народът сякаш не може да се насити на мошеници!

Следваща статия

АВТОБУС С МИГРАНТИ ОТ БУРГАС ПРЕКОСЯВА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И Е ХВАНАТ ЧАК В СОФИЯ ОТ СТОЛИЧНИЯ КАТ!

Други интересни