Книгата на Енох – Древната забранена книга разкриваща тайните на историята

Автор: Няма коментари Сподели:

Ръкописът на Енох започва с предупреждение към цялото човечество и към падналите ангели, които превърнали земята в дом на разврат, кръвопролития и чародейства.

Огромната забранена книга е писана около 200 години, като най-ранните писания в нея, са датирани от преди около 300 години пр.н.е., а последните записи – около 100 години пр. н. е.

Книгата на Енох е премахната от еврейските и христянските библейски канони в първите векове на новото летоброене.
В нея се разкриват тайни, за които църквата мълчи. Според древните писания Енох е бил „пазител на всички небесни съкровища, началник на архангелите и непосредствен служител на Божия трон“. Говори се още за падналите ангели и това, че те съгрешили тук, на Земята, защото започнали да се множат със земните жени и им разкривали небесни тайни, за които човешкият род не бил готов все още. Забраната на книгата, най-вероятно, е повлияна и от факта, че в нея се съдържат пророчества за самия Христос.

Останете до края на видеото, за да разберем с какво плаши църквата най-обвитата в тайнственост и сакралност книга в цялата духовна история на човечеството.

00:00 Начало
01:23 Кой е Енох?
04:21 Книга на наблюдателите
08:23 Книга на притчите
09:21 Астрономическата книга
10:30 Книгата “Съновидения”
11:05 Посланието на Енох

Предишна статия

Александър Стойчев: Жреческата традиция в скритата история на Българите

Следваща статия

Яков Кедми 13.09.2022 г.

Други интересни