Как короната управлява света? Лондон-град…

Автор: Няма коментари Сподели:

Как короната управлява света

от Марк Оуен

В Англия има две институции на короните, едната корона е кралица Елизабет II.

Въпреки че е изключително богата, кралицата функционира до голяма степен в церемониален капацитет и служи за отклоняване на вниманието от другата Корона, която издава маршируващите си заповеди чрез техния контрол над английския парламент.

Тази друга Корона се състои от комитет от 12 банки, оглавяван от Банката на Англия (Къщата Ротшилд). Те управляват света от 677-декарова независима суверенна държава, позната като Лондон-град, или просто „Градът“.

Градът не е част от Англия, също както и Вашингтон, не е част от САЩ.

Градът е обозначен като най-богатата квадратна миля на земята и се председателства от лорд-кмет, който се назначава всяка година.

Когато кралицата желае да прави бизнес в града, тя се посреща от лорд-кмета в Двора на Храма (на Тамплиерите), където иска разрешение за влизане в тази частна, суверенна държава. След това тя се придвижва в Града, ходейки няколко крачки зад кмета.

Нейният антураж не може да е облечен в нищо друго освен в служебни униформи.

През XIX век 90% от световната търговия се осъществявала от британски кораби, контролирани от Короната. Останалите 10% от корабите трябвало да плащат комисиони на Короната просто за привилегията да използват световните океани.

Короната пожъна милиарди печалба, докато работеше под закрилата на британските въоръжени сили. Това не беше британска търговия или британско богатство, а търговията на Короната и богатството на Короната.

Към 1850 г. авторът Фредерик Мортън преценява, че богатството на Ротшилд е над 10 милиарда долара [днес комбинираното богатство на банковите династии е 300 трилиона долара]. Днес облигационната задлъжнялост на света се държи от Короната.

Гореспоменатият Храмов Двор (или Храмов Бар) е юрисдикционната ръка на Короната и притежава изключителен монопол върху глобалните правни измами чрез техните франчайзи на адвокатските колегии. Храмовият Бар се състои от четири Хана (Ин-ове, отдели) на Съда. Те са; Средният Храм, Вътрешният Храм, Ин-ът на Линкълн и Ин-ът на Грей. Входната точката на тези затворени тайни общества се открива само когато човек бъде извикан в техния Бар (Двор).

Адвокатите в Съединените щати дължат своята вярност и дават клетва на Короната. Всички адвокатски асоциации по целия свят са подписници и франчайзери на Международната адвокатска асоциация, намираща се в Ин-овете на Съда в Храма на Короната.

Вътрешният Храм притежава франчайзната правна система по лиценз, който обезкървява Канада и Великобритания, а Средният Храм има лиценз за крадене от Америка.

За да бъде призната Декларацията за Независимост на международно ниво, Средният Тамплиер крал Джордж III в Договора от Париж от 1783 г. се съгласи да създаде юридическото Коронно образувание на инкорпорираните Съединени щати, наричано вътрешно като Коронните Храмови Щати (Колониите). Щатите, изписани с главна буква „Щ“, означават юридическо лице на Короната.

Най-малко петима тамплиерски адвокати подписаха Американската Декларация за Независимост под тържествена клетва пред Короната. Това означава, че и двете страни са били агенти на Короната. Няма правен ефект, когато дадена страна подпише като първа и втора страна. Декларацията беше просто вътрешна бележка, циркулираща между частните членове на Короната.

Повечето американци вярват, че притежават собствена земя, но те просто са закупували недвижими имоти по договор. След изпълнение на договора контролът върху земята се прехвърля с Гаранционен акт. Гаранционният акт е само „цвят на заглавието“. Цвят на заглавието е прилика или външен вид на заглавието, но не и заглавието в действителност или по закон. Гаранционният акт не може да се противопостави на Патента за Земя.

Короната е получила Патентите за Земята в Северна Америка от английския крал. Колониалистите се разбунтуваха срещу ужасните данъци на Короната и така „Декларацията за независимост“ беше създадена с цел успокояване на популацията.

Другата уловка, използвана за измамване на физическите лица, е чрез даване на политически права. Тези карти във вашия портфейл, носещи вашето име, изписано с всички главни букви, означават, че сте получили правомощия и сте със статут на корпорация. Създадена е „юридическа личност“ и вие сте сключили много-вариантни споразумения, които ви поставят в „справедливи отношения“ с Короната.

Тези невидими договори включват свидетелства за раждане, документи за гражданство, трудови договори, шофьорски книжки и банкови сметки. Тук може би е полезно да се отбележи, че договорите никога не трябва да бъдат декларирани писмено, за да бъдат изпълнени насилствено от американските съдии. Ако е записано, това е просто писмено изявление на договора.

Протестиращите срещу данъците и (идващите) съпротиви против военните призовки, които се опитват да се откажат от частите на тези договори, с които сега не са съгласни, няма да спечелят, ако прибягват до аргументи от деликтното право (справедливост) като оправдание. Съдиите ще отхвърлят тези линии на защита, тъй като нямат отношение към съдебната практика на договорното право. Деликтното право урежда жалбите при липса на ефективно договорно право.

Тези частни споразумения / договори, които ни обвързват, винаги ще надхвърлят общите общи клаузи на Конституцията и Била за правата (Конституцията по същество е преименувана във влязлото в сила английското общо право). Билът за правата се разглежда от Короната като „сметка за ползи“, предоставена ни от тях в очакване на реципрочност (данъци).

Протестиращите и съпротивяващите се също ще загубят своите дела, като се похвалят със статута на гражданството си. Гражданството е друго споразумение за дялово участие, което имаме с Короната. И това е самият юридически договор, който федералните съдии ще използват за хвърлянето им в затвора. По думите на бившия съдия във Върховния съд Феликс Франкфуртер, „Справедливостта е брутална, но ние просто налагаме споразумения“.

Балансът от дял 42, раздел 1981 от Кодекса за гражданските права гласи: „.Гражданите подлежат на подобно наказание, болки, наказания, данъци, лицензи и щети от всякакъв вид“.

Това, което ние разглеждаме като гражданство, Короната разглежда като инструмент за обогатяване на юридическите лица. Трябва също така да се има предвид, че дори краткосрочното обращение или търговската употреба на банкнотите на Федералния резерв води до закрепване на отговорността за изплащане на нашия дълг спрямо Короната чрез Федералния резерв. Това се измерва с облагаемия ви доход.

И за да се улесни бъдещото отнемане на активи, в края на 14-тото изменение (от Била за правата) се включва състояние на ипотекиране на дълга на Съединените щати, при което всички лица, които са с правомощия (това сте вие), могат да носят лична отговорност за дълга на Короната.

Короната разглежда участието ни в тези договори за търговска справедливост като доброволни и че всяка натрупана печалба е облагаема, тъй като печалбата не би била възможна, ако не беше Короната. Те разглеждат системата на междущатските банки като своя собственост. Всяка печалба или придобивка, преживяна от всеки с банкова сметка (или заем, ипотека или кредитна карта), носи със себе си – като действие на закона – същите пълна сила и ефект, както ако Короната би създала печалбата.

Банковите сметки не попадат под чадъра на защитата на четвъртата поправка (от Била за правата), тъй като вече е в сила търговски договор и не може да се счита, че Билът за правата може да се намеси при изпълнението на търговски договори. Короната също така разглежда записите на банковите сметки като своя собствена частна собственост, в съответствие с банковия договор, който всеки от нас е подписал и който никой от нас никога не е чел.

Рядко някое лице, което всъщност чете банковия договор, ще открие, че се е съгласило да бъде обвързано от дял 26, а съгласно раздел 7202 се е съгласило да не разпространява никакви измамни данъчни съвети. Този писмен договор с короната също признава, че банкнотите са облагаеми търговски инструменти.

Когато първоначално откриваме банкова сметка, се създава друга юридическа личност. Именно тази личност (доходи и активи) агентите на IRS я облагат към Короната чрез данъчно облагане.

Понастоящем социалното осигуряване се обсъжда доста много. Притежаването на социален осигурителен номер е известно в закона на Короната като „категорично доказателство“ за това, че сме приели федерални търговски предимства. Това е още един пример за справедливо отношение с Короната. Представянето на един социален осигурителен номер на работодателя запечатва нашия статус като данъкоплатци и поражда отговорност за реципрочното (нещо за нещо) плащане на данъците на Короната.

Чрез социалния осигурителен номер ние приемаме бъдещи обезщетения за пенсиониране. Социалното осигуряване е странно животно. Ако умрете, съпругът / съпругата ви не получава нищо, а напротив, това което би дошло за вас, е разделено (изгубено) между останалите платци на премии, които не са умрели все още.

Но Короната разглежда неуспехът за реципрочното връщане в който и един от тези прикачени справедливости като акт на оскверняване и ще продължи срещу нас с надлежни предразсъдъци.

За да избяга човек от пипалата на Коронния октопод, е необходимо задълбочено проучване на американската юриспруденция. Човек би трябвало да се счита за „непознат за обществения тръст“, да се лиши от всички права и облаги за благотворителност и да затвори всички банкови сметки, наред с други неща.

Гражданството трябва да бъде обявено за невалидно и да бъде забранено, а статутът на „обитател“ да бъде приет. Ако има хора, които са преминали през този огън, със сигурност бих се радвал да чуя от тях.

https://bgprevedi.com/london-city/

Предишна статия

Кори Гуд: SOS! Те ни вземат | Част 1 и 2

Следваща статия

Контрол над Ума!

Други интересни