ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Автор: Няма коментари Сподели:

 Наближава една година, откакто Комисията по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси към Общинския съвет в Хисаря регистрира доклад, в който с факти и документи се установява несъвместимост на общинския съветник А. Куковски. Несъвместимост е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението на лицето, което заема висша публична дейност.

Атанас Куковски, който оспорва решението на Общинската избирателна комисия, с което му отнемат правомощията, с помощта на адвокатите си и на Общинската избирателна комисия реши да оспорва и доклада на комисията, въпреки, че има висящ съдебен спор. Най- напред това стана в Административен съд в Пловдив, който остави без разглеждане жалбата му.

Последва обжалване във Върховния административен съд. Неговият защитник – два пъти бивш заместник- министър – единият път на правосъдието, а вторият – за девет дни в МВР – адвокат Иван Демерджиев този път беше разочарован. Заседанието на Върховния административен съд с председател Николай Гунчев беше закрито. На него беше подробно разгледана частната жалба на Атанас Куковски. В определението на съда от 31 май 2022 година всичко беше ясно и точно обосновано.

ВАС смята, че жалбата на Атанас Куковски е неоснователна и припомня, че в доклада се установява несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник“. ВАС смята, че докладът не притежава белезите на индивидуален административен акт. Още в Администивен съд в Пловдив е казано, че този акт няма многократно правно действие, не подлежи на съдебен контрол и не е на лице пряк и личен интерес от съдебното му обжалване. Докладът изразява мнението на помощен колективен орган и не засяга правата на проверяваното лице, нито засяга негови законни интереси.

Посочено е, че отмяната на доклада не поставя край на съдебното производство, нито освобождава органа по избор или назначаване да предприема действия при установяване на несъвместимост.

ВАС не само определя жалбата на Куковски като неоснователна, а не допуска търсената съдебна защита, а искането на Куковски за присъждането на разноски счита за неоснователно.

Върховният административен съд реши, че оставя в сила ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 43 от 11.01.2022 година на Пловдивския административен съд.

Определението на ВАС, което е окончателно, прави на пух и прах решението на Общинската избирателна комисия № 155 и наАдминистративен съд- Пловдив по дело № 200 – казаха адвокати.

                                                                              Ирина Кирилова за „Тракийски Свят“

Предишна статия

Вие сте чужди на целия смислен български народ, чужди на здравия разум…

Следваща статия

НЯМА Я ВЕЧЕ НЕРИ ТЕРЗИЕВА

Други интересни