Бог е направил сърцето на човека да поправи света!

Автор: Няма коментари Сподели:
“Бог е направил сърцето на човека да поправи света.”

Бог е направил сърцето на човека да поправи света – избрани цитати от Учителя Беинса Дуно за сърцето

 • Сърцето, това представлява всичките възможности за човека. То подразбира човека. Без сърце човек няма никакъв смисъл. Сърцето, това е вътрешната страна на човека, а пък пътищата в Бога, това показва неговият ум, който отпосле е даден.
 • Днес е векът на електричеството, на техниката, а бъдещето ще бъде на сърцето. В бъдеще енергията, която ще излиза от човешкото сърце, ще отоплява и осветява света. Божествената правда, която идва с настъпването на Шестата раса, ще стопли човешките сърца. Така ще има едно общо повдигане.
 • Сърцето е свързано с Космоса, откъдето черпи жизнените си сили. Доколкото силите на сърцето се проявяват, дотолкова умът се развива нормално. Когато връзката между дейността на сърцето и Космическата енергия се прекрати, животът на човека се прекъсва.
 • Сърцето е резервоар, в който се втичат и изтичат енергиите на Космическия човек. Обърнете внимание на линията на сърцето (на ръката) – колко е дълга, какво направление има и дали е колкото линията на ума. От посоката, дължината и направлението на тези две линии се определя характерът на човека, както и от съчетанието на планетите на нашата Слънчева система.
 • Което сърцето е научило, то е научено. Което учим с ума, трябва винаги да го проверяваме със сърцето. Сегашните хора работят много с ума си, трябва да му се даде възможност да почива. Сърцето трябва да поправя работите на ума, да ги филтрира. “Сине мой, дай ми сърцето си!” Бог е направил сърцето на човека да поправи света.
 • Търсите някой отвън да ви научи какво да правите. Отвън са условията. Онзи, който ще ви научи, е отвътре. Той живее вътре в главата и в сърцето. В сърцето приблизително до физическото сърце, там живее този, когото търсите. В Писанието се казва: „Сине мой, дай ми сърцето си!“ Дай да го организирам, да го изчистя, за да живееш добре.
 • Сърцето е съвършено, независимо и свободно – има автономно управление. Понеже то е представител на Божественото начало в човека, няма защо да правите опит да владеете нечие сърце, нито пък да позволите някой да владее вашето.
 • Освободете сърцето си от горчивината, от завистта, крамолите, недоразуменията, защото времената са усилни. Пространството е пълно с Божии воини, които искат да въдворят ред и порядък. Ако доброволно хората не се прегърнат като братя, като синове на един Баща, насила ще бъдат заставени за това.
 • Службата на сърцето не се заключава само в изпращане на кръв по цялото тяло, но то представлява още и възел на електрическа енергия, която се предава на всички клетки, като им дава възможност да участват в целокупния органичен живот.  Сърцето не пречиства само кръвта, но и чувствата.
 • Всяка една клетка от организма си има сърце. И всичките сърчица са свързани с общото сърце на човека – те пулсират съобразно с него. Когато те не функционират в унисон с общия организъм, тялото се разкапва. Когато се свържете със сърцето на Природата, целият ви организъм ще е в нормално състояние.
 • За сърцето няма никакъв лекар. Остане ли с лекарства да лекувате сърцето, вашата работа е свършена. Това не е обида за лекарите. Човешкото сърце се лекува с обич, с любов, с доброта, с кротост, с въздържание, лекува се със специфична храна. Отлична храна ще дадеш на сърцето. Извън физическото сърце има и ред ганглии, жлези, наричам ги стомашен мозък, някои ги наричат слънчев възел. Той направо е свързан със Слънцето, направо черпи енергия от Слънцето. Мозъкът е свързан с Луната. Сърцето е, чрез което животът минава. Мозъкът лекува човека. Мозъкът е едно динамо. Електрическо динамо е. Затуй ако човек остане само на мозък, изсъхва. Онези хора, които стават много интелигентни, изгубват мекотата на сърцето, добротата. Всеки човек, който изгубва добротата на сърцето, съхне, сух става. За да не изсъхне, човек трябва да възстанови добротата. Тогава веднага започва да се изпълва, лицето става красиво, линия има.“
 • Когато умът, сърцето и душата са в хармония, никаква болест не може да ви нападне.
 • Лошото се заражда най-напред в сърцето, после в ума и най-после се реализира във волята.
 • Човек трябва да има весело сърце. Не жали, че си изгубил нещо, защото докато животът е в тебе, той може всички загуби да ти ги набави в двоен размер… Човек проявява нетърпение и казва: „В този живот искам!“ Може и в този живот, но трябва да повдигнете съзнанието си. Щом повдигнете съзнанието си, ще дойде онова, което желаете, но ако не го повдигнете, няма да дойде.
 • В човека има такива центрове, такива функции; има едно умствено сърце, едно духовно сърце, което функционира и изпраща всичките енергии за човешкото развитие. В туй отношение човек има 3 сърца. Когато казвате, че ви откраднали сърцето, още две сърца ви остават. Трите сърца не може да ви ги откраднат.
 • Та, казвам: Най-първо трябва да се приготви сърцето. То е орган. Едно вътрешно приготовление трябва на човека. Трябва да имате предвид, че човек е сглобен от много материали, които са противоположни на него. У човека и най-доброто, и най-лошото складирано; и раят е вътре в човека, и адът е вътре в човека. Ако мислите, че сте само ангели на светлината, лъжете се. Едновременно сте ангели на светлината, но и на тъмнината.

Учителя: В бъдеще няма да има болести, а лекарите ще се занимават само със здрави хора

Предишна статия

Заветът на дядо Влайчо за България и света: Няма да бъде онова, което хората се надяват и очакват

Следваща статия

Сказание за кръговрата: Истината за земите ни се открива в скални надписи, пещерни рисунки и писания

Други интересни