5G радиацията причинява симптоми на „микровълнов синдром“

Автор: Няма коментари Сподели:

В първото по рода си проучване шведски изследователи установяват, че 5G радиацията причинява типични симптоми, свидетелстващи за „микровълнов синдром“.

Проучването, публикувано в списание Medicinsk Access, също така потвърждава, че нейонизиращото лъчение – значително под разрешените от властите нива – може да причини здравословни проблеми.

Според проучването 5G базова станция, инсталирана на покрива на жилищна сграда, е причинила изключително високи нива на нейонизиращо лъчение в апартамента на двама души, живеещи точно под станцията.

В рамките на няколко дни след експозицията обитателите на апартамента развиват симптоми на микровълнов синдром. След преместване на място с по-ниска радиация симптомите бързо намаляват или изчезват.

Измерванията преди и след инсталирането на 5G инсталацията показват, че преминаването към 5G е довело до увеличаване на радиацията от 9 миливата/кв.м. до максимум 1690 миливата/кв.м. – достатъчно висока за остри и дългосрочни ефекти върху здравето.

Измерванията бяха направени както преди въвеждането на 5G, така и няколко пъти след това.

Преди да бъде инсталиран 5G, на същото място, точно над апартамента, вече е имало базови станции за 3G или 4G. Така че, въпреки че преди преминаването към 5G нивото на радиация е било високо, след включването на 5G то се е увеличило 188 пъти.

Това показва, че нейонизиращото лъчение от 5G базова станция, разположена на покрив в близост до жилищно помещение, може да бъде изключително високо.

Най-високото ниво на радиация е открито в спалнята, разположена само на 5 метра под базовата станция, което кара авторите на изследването да призоват за по-нататъшно проучване на въздействието върху хората, изложени на 5G радиация.

Шокиращо е, че това е първото проучване на въздействието на 5G върху здравето, проведено три години след началото на внедряването на тази технология и след като населението вече е било изложено на високоинтензивно импулсно микровълново лъчение от 5G в продължение на няколко години“, казва пред The Defender Мона Нилсон, управляващ директор на Шведската фондация за радиационна защита и съавтор на проучването.

Нилсон добавя:

„Няма проучвания, които да показват, че тази технология и нарастващото и често срещано излагане на 5G и 4G базови станции на нива, разрешени от правителството, са безопасни. Напротив, проучванията многократно и убедително показват повишен риск от микровълнов синдром и рак при нива, които са далеч под нивата, за които правителството и телекомуникационните компании лъжливо твърдят, че са безопасни.“

Онкологът и изследовател д-р Ленарт Хардел от Фондацията за изследване на околната среда и рака е съавтор на проучването заедно с Нилсон.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

В проучването мъж и жена на възраст 63 и 62 години са изложени на 5G от покрива на жилищната си сграда от ноември 2021 г. Лицата записват симптомите си преди и след началото на експозицията.

В таблица 1, колона 1, са изброени типичните симптоми на микровълновия синдром.

Втората колона (преди 5G) показва самооценката на симптомите преди инсталирането на 5G в апартамента, третата колона (с 5G) показва самооценката след инсталирането на 5G, а четвъртата колона (след 5G) показва възприетите симптоми след преместването в новия апартамент, в който нивата на нейонизиращо лъчение са много по-ниски.

Мъжът и жената са имали умора, проблеми със съня, замайване, емоционални ефекти като раздразнителност и депресия, кървене от носа, шум в ушите, сърдечни симптоми, проблеми с паметта и кожни проблеми, които обикновено се свързват с микровълновия синдром.

Всички симптоми отшумяват или намаляват в рамките на 24 часа (при мъжа) и 1-3 дни (при жената) след преместването в новия апартамент с ниски нива на радиация.

МИКРОВЪЛНОВ СИНДРОМ – КРАТКА ИСТОРИЯ

Микровълновият синдром е описан през 1970-те години от учени в бившия Съветски съюз, които изследват професионалните рискове, свързани с излагането на нейонизиращо лъчение.

Съветските изследователи описват множество симптоми на синдрома, включително умора, замаяност, главоболие, трудности със съня, проблеми с концентрацията, промени в настроението, шум в ушите, сърцебиене и загуба на памет.

Изследователите отбелязват, че симптомите отшумяват, когато излагането на нейонизиращо лъчение се прекрати или намали.

Най-честата причина за симптомите на микровълновия синдром е излагането на нейонизиращо лъчение от мобилни телефони, базови станции за безжична комуникация, WiFi и интелигентни измервателни уреди.

Експонираното лице обикновено изпитва симптоми в няколко телесни органа, въпреки че най-често симптомите са свързани с централната нервна система и сърцето.

Симптомите варират при различните хора, тъй като чувствителността към микровълновата радиация е индивидуална.

Няколко проучвания през последните 20 години показват повишен риск от симптоми на микровълнов синдром сред хората, живеещи в близост до базови станции за мобилни телефони.

Например проучване, проведено в Индия, показва повишена честота на проблеми със съня, главоболие, замаяност, раздразнителност, проблеми с концентрацията и високо кръвно налягане.

ПОВИШЕНО НЕЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ ПОРАДИ 5G

Шведското проучване не само показва, че 5G почти веднага предизвиква микровълнов синдром, но също така установява, че нивата на нейонизиращо лъчение се увеличават значително.

Стойностите, измерени в дома на мъжа и жената, участвали в проучването (максимум 1690 миливата/кв.м.), са значително по-ниски от тези, които Шведската служба за радиационна безопасност счита за безопасни (10 000 миливата/кв.м. като средна стойност за 6 минути).

Тъй като микровълновата радиация има склонност към големи колебания, а референтната стойност на Шведската служба за радиационна безопасност е средна стойност, това означава, че максималната стойност може да бъде значително по-висока от 10 000 миливата/кв.м. и не предпазва от големи колебания, които всъщност са по-биологично активни.

Освен това референтната стойност на Шведската служба за радиационна безопасност не предпазва от дългосрочни вредни ефекти, като микровълнов синдром или рак, които се появяват при продължително излагане на въздействието на базовите станции, както е в случаите на излагане на въздействието в домовете, офисите или училищата.

Референтната стойност се отнася само за защита срещу непосредствени последици в резултат на такова интензивно лъчение, че загрява тъканите в рамките на 30 минути.

Това означава, че широката общественост е напълно незащитена от ефекти, различни от острото термично увреждане, въпреки че е доказано, че тези ефекти причиняват увреждане на нервната система, оксидативен стрес и увреждане на ДНК-то.

ПРОУЧВАНЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДАТ „БЕЗОПАСНИТЕ“ НИВА НА НЕЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ

Авторите отбелязват, че преди тяхното проучване не е имало научни изследвания, които да показват, че няма риск от вредни последици за здравето от хронично излагане на нейонизиращо лъчение от базови станции на нива, съответстващи на референтната стойност на Шведската служба за радиационна безопасност, или на нивата, измерени в този случай.

Дори няма проучвания за дългосрочни рискове от комбинирането на нейонизиращото лъчение от 4G и 5G.

Хардел и Нилсон заключават:

„Твърдението, че излагането на радиация не крие рискове, тъй като излагането е по-ниско от референтната стойност на Шведската служба за радиационна безопасност, няма никаква научна основа.“

През 2016 г. група изследователи и лекари препоръчват максималната експозиция през деня да е 0.1, а през нощта – 0.01 миливата/кв.м.

Въпреки обширните доказателства за рисковете за здравето обаче микровълновото излъчване в околната среда рязко се увеличава. Все още се използва остарялата референтна стойност, въпреки че е доказано, че тя не предпазва от микровълновия синдром и много други рискове за здравето.

Ленарт Хардел и Мона Нилсон призоваха за задълбочени изследвания на лица, които се оплакват от проблеми, свързани с микровълновия синдром, и които може да са изложени на повишени нива на микровълново лъчение.

Трябва да се направи внимателна анамнеза на пациента, за да се изследват различните източници на микровълново лъчение“, пишат те. „Освен това разследването трябва да бъде допълнено с измерване на радиацията както в дома, така и на работното място.

Такива пациенти трябва да бъдат надлежно изследвани и да им бъде поставена медицинска диагноза, като внимателно се обмисли премахването или намаляването на фактора, причиняващ заболяването – т. е. да се намали излагането на нейонизиращо лъчение, което е най-важното. Това трябва да се направи възможно най-рано, за да се намали рискът от необратимо увреждане или хронично заболяване.

Освен това трябва да се подчертае, че измерените стойности в изследвания апартамент след инсталирането на 5G правят жилището необитаемо от медицинска гледна точка, независимо от факта, че радиацията е под настоящите референтни стойности.

Нилсон заяви, че телекомуникационната индустрия „всячески се опитва“ да скрие от обществеността всякаква информация за опасностите за здравето, свързани с тази технология, „с помощта на завладените от нея организации, Световната здравна организация, Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения и други правителствени агенции“.

Тя добави:

Големите телекомуникационни компании знаят, че радиацията, която излъчват, е опасна за населението. Те го знаят от десетилетия, но въпреки това правят всичко възможно да скрият истината от обществеността и да наложат тази технология на всички нас.


Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн“

Източник: childrenshealthdefense.org

https://anonybulgaria.wordpress.com/2022/03/17/5g/


Бележки и референции:

  1. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32289567/
  3. https://www.cdc.gov/nceh/radiation/nonionizing_radiation.html
  4. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
  5. https://environmentandcancer.com/
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8304862/
  7. http://link.library.missouri.edu/portal/Electromagnetic-fields-and-the-life-environment/IFkkcsIeI70/
  8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4784065/
  9. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/07/26/lakare-ger-riktlinjer-for-att-forebygga-och-behandla-sjukdomar-orsakade-av-stralning/
Предишна статия

CCCP – НАША РОДИНА!

Следваща статия

Я передумал! Призрак Киева! В Европе НЕЧЕГО ЕСТЬ!

Други интересни