Прощавам! Прости!❤️

Автор: Няма коментари Сподели:

Прощавам!
Прости!❤️

“Тогава Петър се приближи и Му рече:

Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли?

Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти – до седемдесет пъти по седем. Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта {Равно на 60,000,000 лева зл.}. И понеже нямаше с <какво> да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга. Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко. И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема.

Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза {Равно близо на 90 лева зл.}; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което< ми> дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, <да лежи> докле изплати дълга.

А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите <да го изтезават> докле изплати целия дълг.

Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.”
Матей 18:21-35

 

Мне жаль! Извините! ❤️

Тогда пришел Петр и сказал Ему: Господи! сколько раз будет грешить против меня брат мой, и я прощаю ему? до семи раз?

Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи раз, но до семидесяти раз по семь. Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел пересмотреть счета своих слуг.

И когда он начал допрашивать, к нему привели того, кто был должен ему десять тысяч талантов {соответствует 60 000 000 левов злотых}.

А так как ему нечем было платить, хозяин приказал ему продай его, жену его и детей, и все, что у него было, и заплати долг. И пал раб, и поклонился ему, говоря: Господи! потерпи на мне, и все тебе заплачу.

И господин раба того, сжалившись, отпустил его и простил ему долг. Но этот слуга, выйдя, нашел одного из своих коллег, который был должен ему сто пенни {Равно около 90 левов злотых}; и он взял, и задушил, и сказал: отдай, что должен. И пал слуга его, и просил его, говоря: потерпи меня, и я буду платить вам. Но он не хотел, а пошел и бросил его в темницу, пока он не заплатит долга.

Товарищи его, увидев происшедшее, очень опечалились; они пришли и рассказали своему хозяину все, что произошло. И призвал его господин его и сказал ему: лукавый раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты просил меня. Разве ты не должен был пожалеть своего коллегу, как я пожалел тебя?

И разгневался господин его и отдал его истязателям, доколе не будет мучим погасить весь долг. Мой Небесный Отец сделает то же самое с тобой, если ты не простишь своего брата от души».  Матвея 18:21-35

Предишна статия

Владимир Путин изнася урок по „Финанси и кредит“ на Запада!

Следваща статия

ГЛЕДАЙТЕ БЪЛГАРСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА И СИ МИСЛЕТЕ ЗА ЦЕНТРАЛАТА НА НАТО…

Други интересни