ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ С ОСТЪР ТОН ЗА РЕШЕНИЯТА НА ОИК – ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:
На 1 февруари 2022 година ЦИК на свое заседание отново се занимаваше с въпроса за несъвместимостта на общинския съветник от Общинския съвет в град Хисаря – Атанас Куковски.
Тя бе сезирана с жалба от секретаря на ПП „Социалистическа партия „Български път“ – Гатьо Султанов, който е и член на Постоянната комисията по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси в Общинския съвет -Хисаря. Неговата жалба бе приета като сигнал и ЦИК се самосезира за извършени съществени нарушения на изборното законодателство.
Бяха разгледани цяла папка документи: решения на Общинския съвет, решенията на ОИК, цитирани бяха писмата, изпратени от ЦИК до ОИК и тези от ОИК до ЦИК, проверен бе сайта на Пловдивския административен съд дали има жалба против доклада на комисията по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси от Атанас Куковски.
Напомнено беше, че докладът на Постоянната комисия към Общинския съвет – Хисаря установява несъвместимост и следва да се предприемат действия по чл. 87, ал.1, и т.24 от Изборния кодекс, във връзка с чл.30, ал.7 от ЗМСМА.
ЦИК разгледа и последното решение на ОИК-Хисаряот12 януари 2022 година и установи, че ОИК не са посочили в протокола поименно гласуване, няма отразени обсъждания и мотиви, няма приложени особени мнения, от където да стане ясно как колективен орган е стигнал до отхвърляне на предложението да се отнемат правомощията на общинския съветник.
ОИК са посочили, че няма влязъл в сила акт за конфликт на интереси.
Но в протокола на ЦИК ясно пише, че докладът на комисията не касае конфликт на интереси, а установява несъвместимост на лице със заеманата от него длъжност.
От ЦИК смятат, че като отказват да прекратят правомощията на Куковски, всъщност погазват основни принципи в изборното право и преграждат възможността съветникът да си търси правата.
Централнатаизбирателнакомисиясчита, че ОИК–Хисаряе била длъжна да прекрати правомощията на общинския съветник, поради установена несъвместимост.
„ ОИК – Хисаря е допуснала особено съществени нарушения на принципите на изборното законодателство и е пренебрегнала духа на закона, постановявайки решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85., ал.4 от ИК, което налага обезсилване на постановения от нея акт и връщане на преписката от настоящата инстанция с изрично указание за произнасяне по прекратяване
на правомощията на общинския съветник“ – пише в протокола на ЦИК.
Затова Централната избирателна комисия обябява за нищожно решение № 155 – МИ от 12 януари 2022 година на Общинската избирателна комисия Хисаря, с което на практика незаконосъобразно е отказано предсрочното прекратяване на мандата на общинския съветник Атанас Куковски.
ЦИК за пореден път указва на Общинската избирателна комисия – Хисаря, че следва да изпълни задължението си по чл. 87,ал.1,т.1 и т.24 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал.4, т.11 във връзка с чл.30 ал.7 от ЗМСМА, като се произнесе с решение при съобразяване на изложеното в мотивите на настоящото решение, като прекрати предсрочно правомощията на общински съветник Атанас Куковски.
Това решение на ЦИК може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок.
Предстоят интересни съдебни дела, в които всички се надяват правосъдието да победи и над завладяната община Хисаря да има светлина.
                                     Ирина Кирилова за Тракийски Свят
Предишна статия

Пътят към Cвободата: Първи стъпки към излизане от Матрицата – лекция с Теодор Николов!

Следваща статия

Назад в СССР

Други интересни