СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ /Хисаря/

Автор: Няма коментари Сподели:

                       СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

     Този път това ще бъде сесия на наредбите. В дневния ред е предвидено да бъдат приети пет наредби. Интересно, когато се вземат решенията, дали се спазват приетите от съветниците наредби. Кои наредби ще се приемат във вторник?

1. Едната е за реда, по който децата от детските гпадини могат да бъдат записвани и отписвани.

2. Другата е за водене на регистър на общинските детски градини.

3. Третата е за изменение и допълнение на старата наредба за местните данъци и такси.

4. Четвъртата и 5. петата са интересни затова, защото всеки би се запитал: „Ами направена ли е проверка  какви преместваеми обекти има и законни ли са те”? Защото сега ще се приема наредба  за изменение и допълнение за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане. Старата наредба е приета през април 2011 година. Ще бъде допълнена  и наредбата за издаване на резрешение и поставяне на рекламно – информационни материали върху недвижими имоти, приета на същата сесия през 2011 година.

6. И последната наредба за разискване пред съветниците е тази за допълнение и изменение на наредбата за местните данъци.

 Всички наредби се отнасят за територията на община Хисаря, а не само за града.

    Септемврийската сесия се провежда винаги по – рано от предвиденото в правилника, защото съветниците трябва да одобрят училищната мрежа за учебната 2016 – 2017 година. Ще бъде одобрена и схема за детска площадка в Мътеница, както и откриване на песионерески клуб в същото село.

   Управляващите предлагат за обсъждане една актуализирана бюджетна програма за 2017 – 2019 година за парите от местните приходи и разходите за местни дейности.

Както на всяка сесия и сега има разглеждане на заявления за разрешения за изработване на Подробен устройствен план. Това са заявления от „Розата ООД” в село Михилци, от „БТК” ЕАД в село Кръстевич, на Петър Арабски за изграждане на селскостопанска сграда за съхраняване на растителна продукция в местността „Кутина – 04,” землище Хисаря.

Ще бъде актуализирана годишната програма за управление на общинската собственост.

 И по четиринадесетте точки от дневния ред ще докладва кметът на общината – инж. Пенка Дойкова.

Сесията ще се проведе във вторник 13 септември 2016 година от   13 часа в залата на общинската администрация – Хисаря. Вратите на залата са отворени за граждани.

                                                                                                                  Тракийски Свят

.

Предишна статия

Започва учебната година в община Хисаря

Следваща статия

Лека нощ деца…11.09.2016

Други интересни