ДЕЛОТО ТРЪГНА

Автор: Няма коментари Сподели:
На 02.02.2022 година в Пловдивския административен съд заседава XXVIII състав по жалба на Политическа партия „Български път“ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Хисаря, която НЕ отне правомощията на общинския съветник Атанас К. на своето заседание на 12 януари 2022 година.
Делото бе образувано от съдия Владимир Вълчев, съобразно изискванията на чл. 459 от Изборния кодекс, във връзка с чл.30, ал. 7, и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
На заседанието ОИК се опита да обвини СП „Български път“, че не внесла жалбата в съда в законно определения срок. Клеймото на препоръчаното писмо показва, че това твърдение не е вярно. Освен това ОИК поиска да не се дава ход на това произвоство, тъй като Атанас К. обжалвал доклада на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси към Общинския съвет във Върховния административен съд. Проверката показа, че до 1 февруари такава жалба не е внесена. Уточнявам, че докладът на постоянната комисия не е индивидуален административен акт. Той е вътрешно – ведомствен акт по силата на чл. 21, ал.5 от АПК и като такъв няма собствено правно битие и не подлежи на съдебно обслужване – казват адвокати.
СП „Български път“ се представляваше от пловдивски адвокат. Общинският съветник А.К. не се яви и бе представен от адвокат Иван Демерджиев. Да напомня, че Иван Демерджиев беше министър на правосъдието в служебното правителство, назначено от президента Радев. Той зае този пост, след като Янаки Стоилов стана конституционен съдия.
Адвокатското дружество „ Демерджиев, Петров и Баев“, вписано в регистъра на адвокатските дружества с решение № 894 на Окръжен съд –Пловдив от 1 февруари 2007 година, е известно и много познато на общинския съветник А.К., с който Централната избирателна комисия се занимава повече от половин година, пише писма и дава указания на ОИК- Хисаря.
Интересите на кооперация „Агрокомерс-98“, собственост на общинския съветник се защитават от тази кантора. На делото на 2 февруари стана известно, че адвокатският хонорар на Иван Демерджиев е 3, 600 лв., за да защигава А.К.
А председателката на Общинската избирателна комисия – адвокат Диана Дишлиева и хисарският адвокат Йордан Дамбулев
са съдружници, според регистъра на Българската адвокатура с решение на АС № 418 от 27 ноември 2019 година.
Какво излиза? Бивш министър на правосъдието защитава общински съветник, на който искат да му отнемат правомощията поради несъвместимост, и знае, че той има „Агрокомерс-98“.
Председателката на Общинската избирателна комисия е съдружник с адвокат, който обслужва община Хисаря и бди за интересите на „Агрокомерс-98.“
Дали някой си задава въпрос има ли конфликт на интереси в тези факти?
След тези уточнения да се върнем на делото! Съдията даде срок от три дни СП „Български път“, Общинската избирателна комисия и общинския съветник – А.К. да представят още писмени бележки и възражения към своите становища. След като ги събере, съдията ще се произнесе в седем дневен срок.
                                                                            ИРИНА КИРИЛОВА за ТРАКИЙСКИ СВЯТ
Предишна статия

Нано-технологично микрочипиране на хора

Следваща статия

“ДЕН НА ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИЗМА”

Други интересни