ЗАМ.МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ – СЪДРУЖНИК В ГРУПАТА НА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ.“КУРЕЛАЦИЯ“ СЪС СКРИТИ ПАНАМСКИ ДРУЖЕСТВА. „ПРОМЯНАТА“ НАЛИ НЕ Е ЗАБРАВА?!

Автор: Няма коментари Сподели:

Назначенията, които са встрани от прожектора.

Материал, който цели да насочи вниманието на заинтересовани и способни разследващи журналисти. Концентрацията на факти, задаването на въпроси би могло да доведе до хипотези и евентуално факти, които да „повдигнат“ завесата за „непросветеното“ българска общественост, която може би не подозира какво се случва (или се е случвало) пред очите и.

Сигурно е обаче, че съмненията трябва да се проверяват, обвиненията са  прерогатив на прокурори…, но обществото има право да вижда фактите.

Андрей Цеков – заместник министър на финансите, ресори  „Централизирано възлагане и обществени поръчки“,  „Методология на контрола и вътрешен одит“, „Държавни помощи и реален сектор“.

Назначение, което буди въпроси, ако не друго.

Още повече въпроси буди НЕСПОМЕНАВАНЕТО на основната референция, с която става „известен“ г-н Цеков. Г-н Цеков е дългогодишен ръководител, управител, съдружник (миноритарен) в групата на Главболгарстрой.

Всеки би могъл да направи справка в регистрите кога, на кои дружества, свързани с ГБС, е бил в управата или собствеността г-н Цеков.

Въпроси за журналисти и общество:

– Каква може да бъде причината да не се споменава тази важна референция?!?! Засега може само да гадаем.

– В качеството си на представляващ, на юрист и на доверено лице бил ли е г-н Цеков запознат със структурата на собствеността на ГБС във времето?

– Знаел ли е г-н Цеков, че основен собственик в ГБС е дружество регистрирано в Люксембург (преди 2018 г. Golden Cape, след 2018 GBS Luxembourg SPF което придобива/се слива с Golden Cape?

– Знаел ли е г-н Цеков, че собственик на Golden Cape са две дружества регистрирани в Панама (International business services inc. и Global services overseas inc.)?

– Известни ли са му били причините, които налагат тази структура на собствеността?

– Известни ли са му били и крайните собственици на двете панамски дружества?

– Собствениците на панамските дружества сменяли ли са се във времето?

– Интересно е да разберем, дали има „КУрелация“ между собствеността на скритите панамски дружества и успехите на дружеството в България в сферата на обществените поръчки?

– Каква е причината и от „квотата“ на кое строително дружество „попада“ г-н Цеков в Камарата на строителите в България?

– Възможно ли е „експерт“ като г-н Цеков, да не иска да се споделя неговата роля и съпричастност към едно от големите строителни дружества в страната?

– Промяната нали не е забрава?

– Възможно ли е водачите на „Продължаваме Промяната“ да не са запознати с автобиграфията и успехите в бизнеса на г-н Цеков?

                                                               Иван Иванев             https://afera.bg/

Предишна статия

Протести и гражданско неподчинение до дупка!

Следваща статия

ДЕБЮТ И БЕНЕФИС В ЕДНА ЗИМА ЗА ВСЯКО ЕДНО ГМО, ОКУПИРАЛО ВЛАСТТА НЕ ПО ВОЛЯТА НА НАРОДА!

Други интересни