Накъде в неделя или как се манипулират изборите в България!?(…има над 1 062 238 мъртви души)

Автор: Няма коментари Сподели:
  1. От т.1 на Решение № 2428-НС на ЦИК от 08.04.2021г. отн. обявяване резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в 45 Народно събрание, е виден броят на избирателите в избирателните списъци при предаването им от СИК, вкл. вписаните в допълнителната страница (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден – 6 789 605 души (https://www.cik.bg/bg/decisions/2428/2021-04-08). 
  1. От т.I.1 на Решение № 471-НС на ЦИК от 14.07.2021г. отн. обявяване резултатите от гласуването и 1 of 2  разпределението на мандатите в 46 Народно събрание, е виден броят на избирателите в избирателните списъци при предаването им от СИК – 6 668 540 души, или със 121 065 души по-малко от вписаните в избирателните списъци за изборите на 08.04.2021г.    (https://parliament.bg/bg/electionassembly46). 
  1. От т.2 на Решение № 969-НС на ЦИК от 18.11.2021 г. отн. обявяване резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в 47 Народно събрание, е виден броят на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК – 6 665 534, или със 124 071 души по-малко от вписаните в избирателните списъци за изборите на 08.04.2021г.; и с 3 006 души по-малко от вписаните в избирателните списъци за изборите на 14.11.2021г. (https://www.cik.bg/bg/decisions/969/2021-11-18).     
  2. Според данните на Националния статистически институт към 31.12.2020г. обаче, населението на България, т.е. вписани в ЕСГРАОН български граждани – независимо дали живеят постоянно у нас или в чужбина – са 6 916 548 души. От това число, до 1-годишна възраст са 59 029 души; от 1 до 4-годишна възраст – 255 341; от 5 до 9-годишна възраст – 337 290; от 10 до 14-годишна възраст – 347 354; от 15 до 19-годишна възраст – 314 238; или общо 1 313 252 непълнолетни български граждани нямат избирателни права по смисъла на чл. 42 ал.1 на Конституцията на Република България (КРБ). 

(https://www.nsi.bg/bg/content/2977/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5 %D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80 %D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5 %D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB). 

  1. От данните на НСИ за 6 916 548 население на България към 31.12.2020г. изваждаме непълнолетните 1 313 252 – това прави общо 5 603 296 български граждани, които имат право на глас. Тук са включени и лицата под запрещение, лишени от правото да избират държавни и местни органи, но приемаме, че количеството им е незначително. 
  2. Ако от данните на ЦИК, приети с Решение № 969-НС от 18.11.2021 г. общо за 6 665 534 души в избирателните списъци, извадим 5 603 296, колкото са пълнолетните български граждани според НСИ (ЕСГРАОН) към 31.12.2020г., получаваме 1 062 238 имена на лица неправомерно фигуриращи в списъците на ЦИК за изборите на 14.11.2021г. 
  3. Иначе казано, в списъците на ЦИК за парламентарните избори на 14.11.2021г., има над 1 062 238 мъртви души. До днес няма обяснение откъде идва тази фрапираща разлика? 
  4. Законността на парламентарни избори може да бъде оспорена пред Конституционния съд на осн. чл. 66 на КРБ. Инициира се от субектите, които имат правен интерес от това; а срокът за оспорването е разписан в чл. 112 на ЗИНП – до 14 дни от обявяването на изборните резултати от ЦИК („Кандидатите за народни представители и централните ръководства на партиите и коалициите, участвали в изборите, могат да оспорват законността на избора чрез посочените в чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България органи пред Конституционния съд в срок не по-късно от 14 дни от обявяването на резултатите от Централната избирателна комисия“). 

9. Респективно, спорове относно законността на избора за президент се решават от Конституционния съд в едномесечен срок след изборите (чл.93, ал.6 на КРБ).

                                                           Накъде?  Радко Ханджиев 

Date: 19/11/2021, 19:59

Предишна статия

Как в ССССР почитаха истинските герои?

Следваща статия

Костадин Костадинов: „Възраждане“ е гласът на здравия разум, няма да отстъпим от идеалите си

Други интересни