PCR „тестовете“ не са предназначени да откриват кой е носител на „вируса“, а за експеримент

Автор: Няма коментари Сподели:

Никой никога не е виждал „вируса“ на Ковид.

Никъде в света няма вирусен изолат.

За какво тогава са тези „тестове“?

В официално писмо от тази година Тодор Кантарджиев заявява, че „изолирането на корона вируса не се прави с цел диагностика, а с цел експеримент“.

Голяма част от лекарите са индоктринирани дотолкова, че да вярват, че с тези „тестове“ се открива нуклеотид на „вируса“ и не могат да схванат, че всъщност се открива човешки нуклеотид.

ПСР „тестовете“ са разработени само върху виртуален „модел“ на въображаемия вирус. Всъщност засичат специфична 18 базова секвенция в 8-ма хромозома. Това не е вирусна, а човешка секвенция на ДНК. Носителите на тази секвенция се наричат „носители на корона“.

За голямо съжаление вече две години хиляди хора са затваряни по домовете си в практически домашен арест за 14 дни само въз основа на тези така наречени „тестове“ за вирус. А вирус de facto няма.

Цялата Корона-шизофрения се инсценира за да има повод за масови ДНК тестове. С всеки „тест“ (анти-генен, за антитела, кръвен или ПСР) се сваля ДНК профил. ДНК се дигитализира и се въвежда в суперкомпютъра на фирма Атос, построен в Технопарк – за дигитален контрол над населението.

Пред РЗИ чака паркиран автомобил на фирма Геника. С този автомобил се вземат всички тестове, направени за деня, и се транспортират за дигитализация на DNA fingerprint. На снимките виждате фактура от предното стъкло на автомобила на фирма Геника:

Съгласно Конвенцията за защита правата на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината чл.5 гласи:

„Всяка интервенция свързана със здравето се извършва само със свободното и съзнателно изразено съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията., както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може да оттегли съгласието си във всеки един момент.“

Тези тестове са незаконни, защото лицето не получава достоверна информация нито за целта, нито за естеството на интервенцията и последствията, а и рисковете!

Вие искате ли ДНК данните на вашите деца да се използват непонятно как и непонятно от кого?!


От Мартин Райчев и Владимир Киров


Референции и бележки:

1. https://www.genome.gov/genetics-glossary/Nucleotide
2. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=63648363
4. https://brandnewtube.com/v/OUpZlY
5. https://www.differencebetween.com/difference-between-forward-and-vs-reverse-primer/#Reverse%20Primer
6. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215734
7. https://medlineplus.gov/genetics/chromosome/8/#conditions
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16421571/
9. https://technews.bg/article-133532.html
10. https://www.weforum.org/agenda/2019/02/supercomputing-could-solve-many-of-the-world-s-problems-and-create-many-more/
11. https://rm.coe.int/168007cf98
12. https://www.genome.gov/genetics-glossary/DNA-Fingerprinting
13. https://www.nature.com/articles/s41431-020-0636-6
14. https://journalofethics.ama-assn.org/article/shedding-privacy-along-our-genetic-material-what-constitutes-adequate-legal-protection-against/2016-03
15. https://www.smh.com.au/national/global-data-sharing-alliance-key-to-finding-covid-19-cures-fast-20200626-p556h2.html
16. https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/07/big-pharma-dna/566240/
17. https://www.forbes.com/sites/robertlangreth/2011/01/04/why-you-should-fear-giant-databases-with-your-dna/#29cb0f2c2edf

https://anonybulgaria.wordpress.com/2021/11/15/dnk/

Предишна статия

Ода на радостта удари тежко…

Следваща статия

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 14 ноември 2021 година

Други интересни