Помогни да спрем джендър директивата на ЕС

Автор: Няма коментари Сподели:

Скоро се очаква Европейската комисия да представи за гласуване в Съвета на ЕС директива за джендър основано насилие, която има задължителен характер и включва пол и полова идентичност, различни от биологичните. Приемането на тази директива ще заобиколи разпоредбите на Конституцията на Република България и решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд, по повод Истанбулската конвенция. Тя ще задължи страната ни да промени законодателството в редица области.

Недопустимо е да жертваме здравето и благополучието на децата подкрепяйки редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст. Категорично сме против насилието под каквато и да е форма. Невъзможно е обаче да защитим жените от насилие ако не вземем предвид различията между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на деца и жени.

Подкрепи петицията по-долу, с която настояваме управляващите да спазят Конституцията на страната ни и да отхвърлят директивата за джендър основано насилие и включването му като нова област на престъпления в ЕС!

Уважаеми дами и господа,

Скоро се очаква Европейската комисия да представи за гласуване в Съвета на ЕС директива за справяне с джендър насилието и признаването му като нова област на престъпления в ЕС[1].

Ако бъде приета директивата, включваща пол и полова идентичност, различни от биологичните, тя ще има предимство над нормите на вътрешното ни право и ще породи задължение за България да промени законодателството си. Тя ще заобиколи и на практика ще обезсмисли приложимите разпоредби на Конституцията на Република България и решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд[2].

Категорично сме против насилието под каквато и да е форма. Действащото в страната ни законодателство обхваща престъпленията, които всяка форма на агресия може да причини. Считаме, че разширяването на списъка на престъпленията с включване на джендър основано насилие, по никакъв начин не е оправдано и не следва да попада в чл. 83 на Договора за функционирането на ЕС. Освен че има строго идеологическа основа то не попада в област на особено тежка престъпност, налагаща необходимост за общо противодействие.

Невъзможно е да защитим жените от насилие ако не вземем предвид различията между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на деца и жени[3]. Недопустимо е да жертваме здравето и благополучието на децата подкрепяйки редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст[4].

В решение №13 от 27.07.2018 г. на Конституционния съд на България, по отношение на пола и защитата на жени, във връзка с Истанбулската конвенция се посочва:

“Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност.“

Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент”[5].

Припомняме Ви, че решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, съгласно чл. 14 ал.6 от закона за Конституционния съд.

Във връзка с гореизложеното настоятелно Ви молим да спазите Конституцията на България и да гласувате против директивата за джендър основаното насилие и включването му като нова област на престъпления в ЕС.

С уважение*,

Отхвърлете джендър директивата на ЕC

[1] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

[2] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

[3] Предвижда се директивата да  се прилага широко и по отношение на ЛГБТИ, съгласно направените препоръки в проучването на EPRS

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662640

[4] Проблеми при смяната на пола, документален филм (13мин): https://www.youtube.com/watch?v=f2q0sWwdH7U

[5] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

Петицията е адресирана до: Министър-председателя на РБ и членовете на министерски съвет, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, министъра на труда и социалната политика, с копие до: президента и омбудсмана на РБ


Вижте документалния филм по-долу показващ последствията от политиките за промяната на пола при подрастващите:


Ако желаете да подкрепите Становището от името на организация, която представлявате изпратете ни вашите имена и името на организацията на: sva@sva.bg

* С подкрепата си на тази петиция вие приемате Политиката за поверителност и Правилата и условията на  www.civilactionbg.com.

https://civilactionbg.com/stop-eu-gender-directive/

Предишна статия

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ В КОЯ ПОСОКА?

Следваща статия

Изявление на адвокат Никола Николов

Други интересни