ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЗА КУКОВСКИ

Автор: Няма коментари Сподели:
Припомням, че преди почти три месеца бе внесена в ЦИК жалба на СП „Български път“, свързана с несъвместимостта на общинския съветник от Хисаря – Атанас Куковски. Тогава ЦИК препрати жалбата в комисията, ръководена от г-н Сотир Цацаров за конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество.
Проф. Димов – председател на „Български път“ написа: „ Моля Ви да упражните контрол по прилагането на Изборния кодекс и свързаните с него нормативни актове като упражните контрол върху дейността на Общинската избирателна комисия в Хисаря и издадете методически указания за работата на комисията по правилното законосъобразно и обективно прилагане на закона.“
Изказа се увереност в този сигнал, че ЦИК ще обърне внимание на протоколното решение на Общинската избирателна комисия – Хисаря и ще отмени напълно правните и фактически действия на ОИК . Писмото е внесено на 29 юни, а ЦИК заседава на 3 юли, когато е докладвано това писмо.
От тогава минаха три месеца. Заседанието на Общинската избирателна комисия в Хисаря беше на 23 юни 2021. Тя не се произнесе с решение, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 30, ал.7, във връзка с член 30, ал. 4, т. 11, който казва:
„ когато е установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт, се прекратяват пълномощията на общинския съветник и се обявява следващия за избран.“
Това беше казано на заседание на Централната избирателна комисия на 8 септември 2021 година. Тя включи в своя дневен ред въпроса за несъвместимостта на общинския съветник, защото избиратели от община Хисаря на среща с народен представител от област Пловдив са поставили този въпрос и той е пуснал сигнал в ЦИК на 7 септември 2021 година. Народният представител пита защо ЦИК не е дала отговор на двата сигнала на Социалистическа партия „Български път“ относно законосъобразно прилагане на процедури по чл. 16 от Наредбата за организация и работата по проверка на комисията във връзка с подадените декларации по Закона за противодействиие на корупцията и ЗМСМА.
От протокола на ЦИК става ясно, че докладващата Росица Матева се разравя , намира преписката и на заседанието е разгледан въпроса за несъвместимостта на Атанас Куковски.
Докладвано е, че хисарската Общинска избирателна комисия е поискала допълнително документи, свързани с работата на тази комисия, на която беше възложено по силата на параграф 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие с корупцията да извърши проверка на декларациите на общинските съветници. Всичко това е направено, но като бяхте осведомени, уважаеми читатели, Общинският съвет не разгледа доклада на комисията, която подготви десетки страници материал за общинския съветник и председател на „Агрокомерс 98“. Друго заседание на Общинската избирателна комисия не е направено.
На своето заседание ЦИК реши с десет гласа от десет гласували да изпрати писмо до Общинската избирателна комисия в Хисаря и да поиска незабавно отговор дали са изпълнени задълженията по текстовете на ЗМСМА във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс и при съобразяване на разпорежданията на чл. 16, ал. 9 от Наредбата за организацията и дейността на Комисията по проверка на декларациите. Цветозар Томов се изказа: „очевидно е, че в последните три месеца комисията не е направила нищо, за да придвижи този „изглеждащ“ ясен въпрос.“
Дали Общинската избирателна комисия ще изпълни решението на Централната избирателна комисия, или ще се постави по- високо от нея, за сега не зная, защото телефонът на търсения от мен господин непрекъснато даваше заето. Знае се обаче, че работата по несъвместимостта на А.К. няма да спре до тук. Въпросът ще стигне и до Специализираната прокуратура, както каза член на комисията по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси в Общинския съвет.
                    Ирина Кирилова                                                                                Тракийски Cвят
Предишна статия

Създателката на камерен ансамбъл “Йоан Кукузел” – Таня Христова представи своя книга

Следваща статия

Вярвам, че има много други директори като г-жа Димитрова, които не чакат някой да ги спаси на село, а сами създават обстоятелствата за своето по-добро бъдеще и преуспяването на децата си

Други интересни