Елеазар: 24 въпроси на зрители – Светлината, Биджа Мантра, Агарта, Старците, Различаването и др.

Автор: Няма коментари Сподели:

Въпроси на зрителите на Портал12
Август 2021
Как да изградим силна психическа устойчивост, воля и вътрешен мир?
Никола Жайгаров

Как да вървим към Бога по най-незабелязан начин за низшите сили?
Емилия Димова

Къде свършва дуализма и къде започва триединството?
Радка Траянова

Бих искала да попитам Елеазар Хараш за същността на светлината – за всичките й земни проявления – изгрев, залез, дъгата, северното сияние?
Мария Теодосиева

Моят въпрос към Елеазар е: Кои са белезите, че съм открил духовния си учител?
Владимир Георгиев

Егоизъм ли е да търсиш собственото си духовно развитие вместо да помагаш на най-близките си души да намерят своят път?
Динко Монев

Как да разграничим избора направен от ума, сърцето/духа и от Божията воля? Има ли ясни признаци и могат ли случайностите или съвпаденията да играят в случая някаква роля?
Наталия Ангелова

Какъв би бил света без лъжи и предпазва ли ни Бог от нещо по-лошо ако ги няма?
Тодор Младенов

Във висшата тантра има техника за съсредоточаване върху централния
канал в гръбначния стълб – “сушумна”, който Учителя нарича канала на Истината. Моля дайте пояснения за тази техника, както и други методи или формули, способстващи отварянето на канала на Истината?
Димо Мичев

Какво би отговорил Елеазар Хараш за носенето на пентаграм, а също разбрах за т.нар. Биджа Мантра, която е важна и строго индивидуална за всеки. Как мога да се сдобия с моята лична Биджа Мантра?
Диана Обретенова

Как да съвместяваме безжалостността, за която говорят толтеките, с любовта?
Георгиев

Каква е цената да станем достойни за пропуск в мистичната Агарта, чийто таен ръководител е жрецът на Атлантида – Мелхиседек?
Радослав Гавраилов

Какви са причините на дадено дете да се паднат тежки родители, братя и сестри, с които все едно почти липсва духовна връзка и има ли специфични молитви и подходи за подобряване на отношенията?
Диди

Що за музика е музиката в Космоса и другите светове?
Антон Николов

Ако Адам беше буден, щеше ли да съществува нашия свят, и ако не – душите къде щяха да бъдат?
Захари Борисов

Как се премахва чувството за вина?
Ангел Кафалиев

Елеазар казва че има Прастарци – да обясни каква е разликата между Буда/Христово съзнание, Беинса Дуно/Лао Дзъ и Прастарец. Ясно е, че е тънко, но да загатне нещо. Как човек с такова съзнание оперира в света, как вижда, как гледа на нещата. Как възприема хората? Възприема ли се за индивидуалност такъв човек?
Даниел Танчев

В кои случаи е позволено да се подтиска любовта към даден човек?
Елена

Ако Истината изчезне от нашия свят, означава ли, че ще изчезне и лъжата?
Йордан Стойчев

Има ли правила, по които човек може да се ожени по висш идеал?
Марина Ангелова

Доколко нашата групова визия за дадена времева линия (реалност) може да я материализира?
Людмил Етов

Учителя Беинса Дуно е имал специален клас за избрани ученици. За тях той казва: “Ученикът, който влезе в специалния клас, аз ще го прекарам през 25 корита; няма да остане място в него да не се промени, все насълзен ще го виждате.” Има ли Учителя в момента своя специален клас?
Реника Златева

Учениците на Христос, които са се докоснали до Неговата Божественост, преродени ли са сега, прераждали ли са се през вековете на тези 2000 години до днес, и има ли някой от тях, който да е изменил на Бога и да е пропаднал?
Милко Илиев

Кои са белезите, че човек реално се приближава до различаване на истинността на нещата?
Йоанна Александрова

25-и допълнителен въпрос: Кои са начините за възприемане на Бога, тук на Земята, освен чрез Словото?…

Предишна статия

“Държава Булгария” – лекция на Лилия Волканова

Следваща статия

Представяте ли си колко прах и пепел са трупани върху истината и как от нея все пак са останали кървави въглени?

Други интересни